Energetyka i paliwa

Specyfika branży paliwowej i energetycznej obliguje do stosowania określonych procedur postępowania na gruncie przepisów prawa podatkowego. Szczególny moment powstawania obowiązku podatkowego w podatku VAT i CIT, jak również opodatkowanie akcyzą, wymusza na przedsiębiorcach poświęcenie większej uwagi regulacjom podatkowym.

W ramach świadczonych przez nas usług doradzamy w zakresie zasad rozpoznania przychodów podatkowych z tytułu dostawy paliwa, energii elektrycznej, energii cieplnej oraz gazu przewodowego, jak również z tytułu świadczenia usług przesyłowych. Zakres naszych usług obejmuje również kwalifikację ponoszonych przez przedsiębiorcę kosztów, zwłaszcza odszkodowań i kar umownych, jak również zasady amortyzacji oraz postępowanie w przypadku wierzytelności nieściągalnych.

Nasze doświadczenie w zakresie świadczenia usług na rzecz podmiotów z branży energetycznej oraz branży paliwowej pozwala nam dostrzegać problemy przedsiębiorców i reagować na ich potrzeby w zakresie finansowania planowanych inwestycji oraz bieżącej działalności. Nasz zespół świadczy zarówno bieżącą obsługę podmiotów z branży energetycznej i paliwowej, jak również przeprowadza kompleksowe przeglądy oraz audyty podatkowe ukierunkowane wedle życzenia klienta.

Andrzej Paczuski

Andrzej Paczuski
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 06
+48 510 051 712

Anna Stępień

Anna Stępień
anna.stepien@ptpodatki.pl
(22) 205 22 26
+48 505 455 593

Adam Hellwig

Adam Hellwig
adam.hellwig@ptpodatki.pl
(32) 732 33 43
+48 502 184 966

Uwaga - niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.