Jednostki samorządu terytorialnego

Ze względu na liczne zmiany przepisów podatkowych oraz praktyki ich stosowania zarówno przez organy podatkowe, jak i sądy, w ostatnim czasie rozliczenia podatkowe jednostek samorządu terytorialnego (JST) stają się coraz bardziej skomplikowane. Wychodząc naprzeciw potrzebom JST oraz wykorzystując bogate doświadczenie i znajomość specyfiki ich działalności, oferujemy wsparcie dotyczące prowadzonych przez JST rozliczeń podatkowych. Nasze usługi obejmują szeroki zakres czynności, w szczególności doradztwo w zakresie bieżących rozliczeń podatkowych oraz pomoc w przeprowadzeniu procesu centralizacji rozliczeń VAT.

Centralizacja rozliczeń VAT w JST
W związku z obowiązkiem centralizacji rozliczeń VAT w JST, która powinna nastąpić najpóźniej z dniem 1 stycznia 2017 r., oferujemy kompleksowe wsparcie w procesie centralizacji rozliczeń VAT JST i ich jednostek organizacyjnych. Nasze usługi są każdorazowo dostosowywane do potrzeb danej JST i w zależności od nich mogą obejmować:

  • fazę identyfikacyjną, mającą na celu wskazanie transakcji, które powinny być uwzględniane w scentralizowanej deklaracji VAT JST;
  • opracowanie procedury w zakresie scentralizowanego rozliczania VAT, zawierającej m.in. zasady obiegu dokumentów i informacji pomiędzy JST a jej jednostkami organizacyjnymi oraz określenie zakresu obowiązków osób rozliczających VAT;
  • przeprowadzenie szkolenia dla służb finansowych JST dotyczącego scentralizowanego rozliczania VAT;
  • przygotowanie wniosków o indywidualne interpretacje podatkowe, odnoszących się do kluczowych aspektów związanych z scentralizowanym rozliczaniem VAT;
  • weryfikację rozliczeń VAT w scentralizowanym modelu za wybrany okres rozliczeniowy;
  • bieżące wsparcie JST po wdrożeniu scentralizowanego modelu rozliczeń VAT przez pierwsze okresy rozliczeniowe.
zdjęcia biznesowe i fotografia korporacyjna

Robert Trzonkowski
robert.trzonkowski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 25
+48 533 677 758

Uwaga - niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.