Nieruchomości

Usługi oferowane przez naszą kancelarię obejmują swym zakresem doradztwo podatkowe dla podmiotów działających na rynku nieruchomości komercyjnych (handlowych, biurowych, magazynowych, hotelowych) oraz nieruchomości mieszkaniowych. Świadcząc usługi na rzecz firm inwestujących w nieruchomości wypracowaliśmy optymalne rozwiązania podatkowe na każdym etapie realizacji inwestycji. W szczególności, bazując na naszym doświadczeniu, planujemy efektywne podatkowo struktury związane zarówno z nabyciem, finansowaniem, jak i sprzedażą nieruchomości.

Współpracując z kancelariami prawnymi i rzeczoznawcami zapewniamy kompleksową obsługę podmiotów działających w branży nieruchomości, w tym:

  • przeprowadzamy przeglądy typu due diligence, które w znacznym stopniu obniżają ryzyko planowanej transakcji nabycia nieruchomości;
  • zapewniamy doradztwo w zakresie podatkowego rozliczania usług związanych z nieruchomościami, w tym leasingu, leasingu zwrotnego oraz najmu;
  • oferujemy pomoc we właściwej klasyfikacji środków trwałych, ustalaniu stawek amortyzacyjnych, rozliczaniu nakładów oraz kosztów eksploatacji i finansowania nieruchomości, wsparcie w procesie odzyskiwania naliczonego podatku VAT, co pozwala uzyskać naszym klientom maksymalizację oszczędności podatkowych, zarówno w podatku dochodowym, VAT, jak i w podatku od nieruchomości;
  • wspieramy klientów w zakresie opracowywania koncepcji oraz wdrażania rozwiązań umożliwiających optymalizację opodatkowania dochodów z prowadzonej działalności, jak i dochodów ze zbycia nieruchomości, w szczególności poprzez aktualizację wartości aktywów dla celów podatkowych.
Andrzej Paczuski

Andrzej Paczuski
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 06
+48 510 051 712

Maciej Grochulski

Maciej Grochulski
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 08
+48 501 012 085

Adam Hellwig

Adam Hellwig
adam.hellwig@ptpodatki.pl
(32) 732 33 43
+48 502 184 966

Uwaga - niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.