PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: braku możliwości zastosowania zwolnienia z VAT do usług prowadzenia rachunków zdematerializowanych papierów wartościowych; możliwości zastosowania zwolnienia od akcyzy energii elektrycznej wykorzystywanej w procesach mineralogicznych; stawki VAT na dostawę działki budowlanej z wykonanym fundamentem pod budynek mieszkalny oraz częścią prac murarskich; zakresu prawa do odliczenia VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne i bieżące związane z targowiskiem…

PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: braku możliwości zastosowania zwolnienia z VAT do usług prowadzenia rachunków zdematerializowanych papierów wartościowych; opodatkowania CIT odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela. a także indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące: obowiązku płatności na rachunek bankowy wskazany na tzw. „białej liście” i z zastosowaniem MPP w przypadku rozliczenia się w drodze kompensaty; zasad sukcesji…

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: możliwość stosowania zwolnienia związanego z nową inwestycją do całego dochodu z działalności wskazanej w treści decyzji o wsparciu, w przypadku gdy nie jest możliwe wydzielenie nowej inwestycji od dotychczasowej działalności; sposobu kalkulacji podstawy opodatkowania podatkiem od przychodów z tytułu własności środka trwałego w przypadku podmiotu należącego do grupy kapitałowej; sprzedaży udziałów w spółkach zależnych, które nie…

PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: możliwości stosowania zwolnienia związanego z nową inwestycją do całego dochodu z działalności wskazanej w treści decyzji o wsparciu, w przypadku gdy nie jest możliwe wydzielenie nowej inwestycji od dotychczasowej działalności; sposobu kalkulacji podstawy opodatkowania podatkiem od przychodów z tytułu własności środka trwałego w przypadku podmiotu należącego do grupy kapitałowej;…

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: braku możliwości uznania aportu nieruchomości jako ZCP; skutków podatkowych na gruncie art. 15e ust. 1 i art. 15c ustawy CIT nabycia od podmiotu powiązanego usługi gwarancji zwrotu należności; zakresu znaczeniowego pojęcia „bezpośredniość związku”, o którym mowa w art. 15e ust. 11 ustawy CIT. a także indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące: kwestii zaliczenia do kosztów podatkowych wydatku dotyczącego…

PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: braku możliwości uznania aportu nieruchomości jako ZCP; skutków podatkowych na gruncie art. 15e ust. 1 i art. 15c ustawy CIT nabycia od podmiotu powiązanego usługi gwarancji zwrotu należności; a także indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące: kwestii zaliczenia do kosztów podatkowych wydatku dotyczącego płatności dokonywanych na rachunek zagranicznego dostawcy, który…

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: konsekwencji związanych z wystawieniem faktury wczśsniej niż 30. dni przed datą dostawy towaru; określenia momentu zmiany przeznaczenia towaru oraz terminu początkowego dla korekty wieloletniej VAT naliczonego; stosowania definicji zakładu z art. 5 polsko-brytyjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania; braku możliwości uznania za  koszt uzyskania przychodu odsetek dodatkowych wypłaconych przez pożyczkobiorcę w zależności od osiągniętego przez niego…

PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: stosowania definicji zakładu z art. 5 polsko – brytyjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania; braku mozliwości uznania za koszt uzyskania przychodu odsetek dodatkowych wpłaconych przez pozyczkobiorcę w zależności od osiągniętego przez niego zysku na realizacji projektu inwestycyjnego; konsekwencji związanych z wystawieniem faktury wczesniej niż 30. dni przed datą…

RZECZPOSPOLITA>REWOLUCJA W PIT JUŻ SIĘ ZACZĘŁA

Zmiany w ustawie o PIT wprowadzone w 2019 r. oznaczają korzyści dla podatników i wyzwanie dla płatników. Przedsiębiorcy mierzą się z ograniczonym czasem oraz dostosowaniem firmowych systemów do zachodzących zmian podatkowych. W najnowszym wydaniu Rzeczpospolitej, komentarza udzielił Andrzej Taudul – Partner naszej kancelarii. Więcej w artykule:

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE – AKCJE MARKETINGOWE

Warszawa (Hotel Bristol), 19 listopada 2019 AKCJE MARKETINGOWE W ROZLICZENIACH PODATKOWYCH PRZEDSIĘBIORCY Kancelaria we współpracy z firmą szkoleniową CEETA (ceeta.pl) organizuje szkolenie mające na celu usystematyzowanie konsekwencji podatkowych w PIT, CIT i VAT wiążących się z organizacją szeroko rozumianych akcji marketingowych, ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach prawnych. Szkolenie będzie składać się z dwóch części: omówienie ogólnych zasad określania skutków podatkowych akcji marketingowych; przedstawienie aktualnych problemów podatkowych pojawiających się podczas rozliczania konkretnych, najpopularniejszych rodzajów…

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: pełnienia funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia a przychodu z nieodpłatnego świadczenia; stosowania klucza przychodowego w odniesieniu do kosztów wspólnych; usługi w zakresie rozwoju biznesu a ograniczenia kosztów usług niematerialnych; prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z hotelem pracowniczym; a także indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące: postanowienia sądu o umorzenie postepowania z powodu wykreślenia dłużnika…

PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: pełnienia funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia a przychodu z nieodpłatnego świadczenia; stosowania klucza przychodowego w odniesieniu do kosztów wspólnych; usług w zakresie rozwoju biznesu a ograniczenia kosztów usług niematerialnych; a także indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące: postanowienia sądu o umorzeniu postępowania z powodu wykreślenia dłużnika z KRS a uznania…

ŚNIADANIE PODATKOWE

Katowice ( Courtyard by Marriott Katowice City Center ), 29 listopada 2019, godzina 9:00. Zgłoszenia prosimy kierować pod adres: anna.paszynska@ptpodatki.pl Serdecznie zapraszamy!

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikowanych wydatków na zakup ekspertyz, opinii i usług doradczych lub równorzędnych świadczonych lub wykonywanych przez podmioty inne niż jednostki naukowe; możliwości uzania farmy wiatrowej za projekt z zakresu infrastruktury publicznej; braku prawa do odliczenia VAT od wydatków przy dzierżawie infrastruktury przez gminę jej jednostce organizacyjnej za symboliczną odpłatnością; braku możliwości uznania gminy…

PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikowanych wydatków na zakup ekspertyz, opinii i usług doradczych lub równorzędnych świadczonych lub wykonywanych przez podmioty inne niż jednostki naukowe; a także indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące: sposobu ewidencjonowania operacji finansowych związanych z uzyskiwaniem dochodów z IP BOX; możliwości zastosowania ograniczeń wynikających z art. 15e…

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

Warszawa (Hotel Bristol), 8 listopada 2019 PODATEK U ŹRÓDŁA – NOWE ZASADY POBORU PODATKU W 2019 Kancelaria we współpracy z firmą szkoleniową CEETA (ceeta.pl) organizuje szkolenie mające na celu przedstawienie nowych regulacji dotyczących zasad poboru podatku u źródła oraz wskazanie metodologii ich stosowania. W trakcie szkolenia wskazane zostaną sposoby zabezpieczenia sytuacji płatnika, w tym procedury i działania, których wdrożenie umożliwi zarządzenie ryzykiem związanym z płatnościami na rzecz podmiotów zagranicznych. Szkolenie przeprowadzą doświadczeni doradcy podatkowi z…

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: skutków podatkowych otrzymania przez spółkę holenderską darowizny udziałów w polskiej spółce kapitałowej; rozpoznania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, gdy kontrahent okaże się nieuczciwy; faktur korygujących, które nie zmieniają wysokości podatku akcyzowego w stosunku do towarów opodatkowanych akcyzą; przeniesienia na innego dewelopera wpłat otrzymanych przez sprzedawcę od nabywców lokali na poczet ceny lokali; a także indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące:…

PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: skutków podatkowych otrzymania przez spółkę holenderską darowizny udziałów w polskiej spółce kapitałowej; kosztów uzyskania przychodu z naliczonych, niezapłaconych i nieskapitalizowanych odsetek od wierzytelności w kontekście zbycia pakietu wierzytelności; rozpoznania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, gdy kontrahent okaże się nieuczciwy; faktur korygujących, które nie zmieniają wysokości podatku akcyzowego w stosunku do…

GAZETA PRAWNA > POWIĄZANI SKONTROLUJĄ SIĘ SAMI

Rosnące zainteresowanie organów podatkowych tematem cen transferowych sprawia, że kontrole są bardziej efektywne, a wzrost kompetencji urzędników oraz bardziej zaawansowane narzędzia analityczne pozwalają skuteczniej wybrać podmioty do kontroli. W najnowszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej, komentarza udzielił Tomasz Jankowski – Partner naszej kancelarii. Więcej w artykule:

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: sposobu zaliczania do przychodów i kosztów uzyskania przychodów wyników na transakcjach zabezpieczających; warunków zaliczenia zapłaconych odsetek do kosztów uzyskania przychodów w przypadku przejęcia długu (kredytu bankowego); uznania umowy darowizny akcji na rzecz funduszu inwestycyjnego za czynność pozorną w świetle art. 199a Ordynacji Podatkowej będącą w istocie odpłatnym zbyciem akcji; objęcia zakresem zwolnienia z art. 21 ust….

PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: sposobu zaliczania do przychodów i kosztów uzyskania przychodów wyników na transakcjach zabezpieczających; warunków zaliczenia zapłaconych odsetek do kosztów uzyskania przychodów w przypadku przejęcia długu (kredytu bankowego); uznania umowy darowizny akcji na rzecz funduszu inwestycyjnego za czynność pozorną w świetle art. 199a Ordynacji Podatkowej będącą w istocie odpłatnym zbyciem…

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: możliwości odliczenia w roku podatkowym 2018 i w latach następnych od dochodu zagranicznej jednostki kontrolowanej nieodliczonych kwot dywidend otrzymanych w latach 2015-2017; wykładni art. 26a Ordynacji Podatkowej w zakresie wyłączenia odpowiedzialności podatnika za działania płatnika w kontekście zmiany interpretacji indywidualnej wydanej na rzecz płatnika; a także indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące: prawa do zaliczenia całości wartości podatku…

PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: możliwości zastosowania zwolnienia z VAT do usług prawnych świadczonych na rzecz podmiotu zarządzającego alternatywną spółką inwestycyjną; możliwości odliczenia w roku podatkowym 2018 i w latach następnych od dochodu zagranicznej jednostki kontrolowanej nieodliczonych kwot dywidend otrzymanych w latach 2015-2017; wykładni art. 26a Ordynacji Podatkowej w zakresie wyłączenia odpowiedzialności podatnika…

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: skutków w CIT konwersji wierzytelności pożyczkowej na kapitał zakładowy czeskiej spółki zależnej; opodatkowania przejęcia spółki, którego celem jest uniknięcie opodatkowania; usług zarządzania rozwojem/procesem budowy nieruchomości oraz usług technicznych w kontekście art. 15e ustawy CIT; odliczenia VAT od wydatków mających pośredni związek z działalnością opodatkowaną; a także indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące: sposobu wyliczenia limitów finansowania dłużnego przewidzianych…

PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: skutków w CIT konwersji wierzytelności pożyczkowej na kapitał zakładowy czeskiej spółki zależnej; opodatkowania przejęcia spółki, którego celem jest uniknięcie opodatkowania; usług zarządzania rozwojem/procesem budowy nieruchomości oraz usług technicznych w kontekście art. 15e ustawy CIT; a także indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące: sposobu wyliczenia limitów finansowania dłużnego przewidzianych w ustawie…

Kancelaria Paczuski Taudul partnerem Kongresu Obligacji Korporacyjnych

Już 21-22 października odbędzie się Kongres Obligacji Korporacyjnych. Największe wydarzenie, stwarzające możliwość wymiany doświadczeń z ekspertami aktywnymi na rynku emisji i obrotu obligacjami przedsiebiorstw. W ramach kongresu Andrzej Paczuski – Partner kancelarii, przeprowadzi warsztat „Aspekty podatkowe obligacji korporacyjnych”, w zakresie, którego zostaną omówione następujące kwestie: Kwalifikacja podatkowa kosztów emisji obligacji Podatek VAT zwiazany z emisją obligacji Regulacje dotyczące niedostatecznej kapitalizacji Odpisy aktualizacyjne a strata na sprzedaży obligacji Pobór podatku u źródła – emitent jako płatnik…

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: możliwości uznania należności banku za „umorzone wierzytelności” w sytuacji zawarcia ugody oraz zakończenia postępowania upadłościowego dłużnika dla podmiotu, który nie jest w takim postępowaniu ujęty; ograniczenia możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów usług najmu szyldów reklamowych; realizacji przez Miasto Stołeczne zadań ustawowych; prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków bieżących na budynek lakierni wynajęty organizacji…

PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: możliwość uznania należności banku za „umorzone wierzytelności” w sytuacji zawarcia ugody oraz zakończenia postępowania upadłościowego dłużnika dla podmiotu, który nie jest w takim postępowaniu ujęty; ograniczenia możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów usług najmu szyldów reklamowych; a także indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące: możliowości skorzystania z decyzji w…

APLIKACJA BANK INSPEKTOR – NOWE ROZWIĄZANIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW!

Wersja PDF: Aplikacja Bank Inspektor Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów współpracy. Maciej Grochulskimaciej.grochulski@ptpodatki.pl(22) 205 22 08 Tomasz Jankowskitomasz.jankowski@ptpodatki.pl(22) 205 22 22 Adam Hellwigadam.hellwig@ptpodatki.pl(32) 732 33 43 Marcin Madejmarcin.madej@ittax.pl602 422 099 Piotr Korszlapiotr.korszla@ptpodatki.pl(22) 205 22 07

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

Hotel Vienna House Easy Katowice, 28 pażdziernika 2019 Mamy przyjemność zaprosić Państwa na warsztat mający na celu przedstawienie zasad raportowania informacji o schematach podatkowych, w tym przedstawienie praktycznych aspektów stosowania regulacji MDR. Podczas warsztatu: – przedstawimy obowiązki i procedury raportowania; – omówimy praktyczne aspekty raportowania; – będziemy posługiwać się przykładami z praktyki stosowania tych obowiązków. Zgłoszenia można dokonać drogą mailową, przesyłając potwierdzenie liczby uczestników na adres: anna.paszynska@ptpodatki.pl Szczegóły szkolenia: 2019_10_28_szkolenie_MDR

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: czynności sprawdzających dotyczących innych okresów rozliczeniowych niż weryfikowany przez organ mogących ochronić podatnika podczas kontroli; zbycia przez bank wierzytelności na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego; sposobu rozumienia pojęcia „czynności ciągłe” dla potrzeb VAT; prawa do pełnego odliczenia VAT naliczonego w związku z pojazdami samochodowymi; utraconej kaucja gwarancyjnej jako kosztu podatkowego; refakturowania poniesionych wydatków a limitu kosztów usług niematerialnych;…

PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: czynności sprawdzających dotyczących innych okresów rozliczeniowych niż weryfikowany przez organ mogących ochronić podatnika podczas kontroli; zbycia przez bank wierzytelności na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego; sposobu rozumienia pojęcia „czynności ciągłe” dla potrzeb VAT; prawa do pełnego odliczenia VAT naliczonego w związku z pojazdami samochodowymi; utraconej kaucji gwarancyjnej jako kosztu podatkowego;…

PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: skutków podatkowych w CIT związanych z udzielaniem wzajemnych poręczeń kredytowych w ramach polityki poręczeń pomiędzy spółkami z grupy; wykładni art. 17 ust. 1 pkt 57 lit. g ustawy CIT w kontekście odesłania do art. 24b ust. 1 ustawy CIT; opodatkowania VAT czynności operatora w zakresie prowadzonej platformy sprzedażowej…

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: zastosowania art. 15e ust. 1 ustawy CIT do usług pośrednictwa w sprzedaży; braku możliwości rozpoznania kosztów zagranicznej spółki osobowej przez polski zakład zagraniczny w postaci spółki komandytowej; braku zastosowania art. 15e ust. 1pkt 1 ustawy CIT do usług wsparcia sprzedaży lokali; pojęcia „wydania” paragonu na gruncie VAT; zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa na gruncie VAT; rekompensaty przez…

PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: zastosowania art. 15e ust. 1 ustawy CIT do usług pośrednictwa w sprzedaży; braku możliwości rozpoznania kosztów zagranicznej spółki osobowej przez polski zakład zagraniczny w postaci spółki komandytowej; braku zastosowania art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy CIT do usług wsparcia sprzedaży lokali; a także indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące:…

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: znaczenia pojęcia „nieodpłatnego świadczenia” na gruncie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy PIT; braku uznania zapłaty wekslem własnym za zakupiony towar jako finansowanie dłużne w rozumieniu art. 15c i art. 15ca ustawy CIT; tworzenia zestawów promocyjnych jako nadużycia prawa w VAT; ustalenia okresu rozliczeniowego, w którym sprzedawca dokonuje korekty transakcji objętych odwrotnym obciążeniem; a także…

PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: znaczenia pojęcia „nieodpłatnego świadczenia” na gruncie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy PIT; braku uznania zapłaty wekslem własnym za zakupiony towar jako finansowanie dłużne w rozumieniu art. 15c i art. 15ca ustawy CIT; momentu rozpoznania przychodu przez podatnika z tytułu zawarcia umowy o subpartycypację w rozumieniu art….

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: wyłączenia odpowiedzialności podatnika w PIT w sytuacji, gdy płatnik nie pobrał zaliczki na PIT na podstawie otrzymanej interpretacji indywidualnej, którą następnie zmieniono; zbycia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie, o których mowa art. 26 pkt 2 i 3 ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym; wykładni pojęcia „proces metalurgiczny” w świetle zwolnienia z art. 30 ust. 7a…

PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: wyłączenia odpowiedzialności podatnika w PIT w sytuacji, gdy płatnik nie pobrał zaliczki na PIT na podstawie otrzymanej interpretacji indywidualnej, którą następnie zmieniono; braku zastosowania zwolnienia z art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy CIT dla nabywania udziałów w spółkach osobowych przez zagraniczne fundusze inwestycyjne; ustalenia momentu i sposobu…

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: opodatkowania podatkiem dochodowym zbycia ogółu praw i obowiązków w amerykańskiej spółce transparentnej podatkowo; sposobu ustalenia limitu ujętych w kosztach uzyskania przychodów kosztów finansowania dłużnego; sposobu określenia wysokości wydatków kwalifikowanych, o których mowa w ustawie o specjalnym podatku węglowym przez spółkę będącą członkiem PGK; możliwości nieuwzględnienia kosztów związanych z odsetkami od kredytów na zabezpieczenie roszczenia Skarbu Państwa…

PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: opodatkowania podatkiem dochodowym zbycia ogółu praw i obowiązków w amerykańskiej spółce transparentnej podatkowo; sposobu ustalenia limitu ujętych w kosztach uzyskania przychodów kosztów finansowania dłużnego; a także indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące: momentu ujęcia w podatku dochodowym korekt rozliczeń z podmiotami powiązanymi w zakresie wyrównania różnicy powstałej między budżetowną a…

RZECZPOSPOLITA > W SCHEMATACH COŚ SIĘ ZACIĘŁO

Dyrektor KIS odmawia wydawania interpretacji indywidualnych dotyczących przepisów o ujawnianiu informacji o schematach podatkowych (MDR). Również Szef KAS zdaje się nie przykładać wystarczającej uwagi do kwestii raportowania schematów podatkowych. Dominika Michalska, konsultant w kancelarii Paczuski Taudul udzieliła krótkiego komentarza dla Rzeczpospolitej. Więcej w artykule:

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: limitów finansowania dłuższego w CIT w stosunku do odsetek stanowiących bezpośrednie koszty uzyskania przychodu; momentu powstania przychodu w CIT z tytułu uregulowania wierzytelności; skutków w CIT połączenia spółek kapitałowych; powstania przychodu z tytułu przelewu wierzytelności przyszłej; wyłączenie prawa do odliczenia VAT naliczonego od nabycia usług noclegowych i gastronomicznych jest zgodne z prawem unijnym i nie jest naruszeniem…

PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: limitów finansowania dłużnego w CIT w stosunku do odsetek stanowiących bezpośrednie koszty uzyskania przychodu; momentu powstania przychodu w CIT z tytułu uregulowania wierzytelności; skutków w CIT połączenia spółek kapitałowych; powstania przychodu z tytułu przelewu wierzytelności przyszłej; wyłączenie prawa do odliczenia VAT naliczonego od nabycia usług noclegowych i gastronomicznych jest…

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: zasady rozliczenia przychodów i kosztów za rok podatkowy, w którym nastąpił podział przez wydzielenie; odliczenie VAT naliczonego z faktur od tzw. master franczyzobiorcy (opłata reklamowa); koszty uzyskania przychodów w przypadku wierzytelności odpisane jako nieściągalne i umorzone; usługi oddelegowania pracowników pełniących funkcje zarządcze i doradcze a stosowania limitu z art. 15e ustawy CIT; instytucja przedawnienia zobowiązania podatkowego…

PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: zasady rozliczenia przychodów i kosztów za rok podatkowy, w którym nastąpił podział przez wydzielenie; koszty uzyskania przychodów w przypadku wierzytelności odpisane jako nieściągalne i umorzone; usługi oddelegowania pracowników pełniących funkcje zarządcze i doradcze a stosowania limitu z art. 15e ustawy CIT; instytucja przedawnienia zobowiązania podatkowego w świetle tzw….

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: braku powstania przychodu z nieodpłatnych świadczeń w sytuacji wykonywania w spółce zależnej czynności kontrolnych bez wynagrodzenia przez ekspertów, będących pracownikami jej jedynego akcjonariusza; zasad kwalifikacji do odpowiedniego źródła przychodów, przychodu uzyskanego przez wspólników spółki osobowej z wykupu przez fundusz certyfikatów inwestycyjnych od tej spółki; braku uwzględniania kosztów usług niematerialnych poniesionych w ramach działalności strefowej przy kalkulacji…

PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: braku powstania przychodu z nieodpłatnych świadczeń w sytuacji wykonywania w spółce zależnej czynności kontrolnych bez wynagrodzenia przez ekspertów, będących prawnikami jej jedynego akcjonariusza; zasad kwalifikacji do odpowiedniego źródła przychodów, przychodu uzyskanego przez wspólników spółki osobowej z wykupu przez fundusz certyfikatów inwestycyjnych od tej spółki; przesłanki uznania spółki za…

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: zwolnienia z CIT otrzymywanych dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach od podmiotu szwajcarskiego; zasad opodatkowania pełnienia przez udziałowca spółki dominującej bez wynagrodzenia funkcji członka zarządu w spółce zależnej (zagadnienie świadczenia nieodpłatnego); możliwości stosowania klucza powierzchniowego do proporcjonalnego odliczenia VAT; źródła przychodów z tytułu dokonywanych rozliczeń pieniężnych, w związku z realizacją praw wynikających z…

PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: zwolnienia z CIT otrzymywanych dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach od podmiotu szwajcarskiego; zasad opodatkowania pełnienia przez udziałowca spółki dominującej bez wynagrodzenia funkcji członka zarządu w spółce zależnej (zagadnienie świadczenia nieodpłatnego); możliwości stosowania klucza powierzchniowego do proporcjonalnego odliczenia VAT; możliwości stosowania zwolnienia z VAT do…

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: wykładni przepisów dotyczących klauzuli o unikaniu opodatkowania; braku uprawnienia organu interpretacyjnego do dokonywania oceny konstytucyjności przepisów przejściowych do ustawy wprowadzającej GAAR; uznania niemieckiego podatku z tytułu nabycia nieruchomości za koszt niezwiązany bezpośrednio z nabyciem udziałów w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy CIT; objęcia usług agencyjnych o charakterze pośrednictwa zakresem zastosowania art. 15e ust….

PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: wykładni przepisów dotyczących klauzuli o unikaniu opodatkowania; brak uprawnienia organu interpretacyjnego do dokonywania oceny konstytucyjności przepisów przejściowych do ustawy wprowadzającej GAAR; uznania niemieckiego podatku z tytułu nabycia nieruchomości za koszt niezwiązany bezpośrednio z nabyciem udziałów w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy CIT; objęcia usług agencyjnych…

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: powstania przychodu z nieodpłatnych świadczeń ze strony spółki z tytułu odstąpienia przez członka zarządu od żądania odsetek z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzenia; braku obowiązku pobrania podatku u źródła przez polską spółkę od należności z tytułu najmu urządzeń przemysłowych od podmiotu zagranicznego; określenia trybu odzyskania VAT naliczonego przez oddział spółki zagranicznej; a także indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące:…

PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: powstania przychodu z nieodpłatnych świadczeń ze strony spółki z tytułu odstąpienia przez członka zarządu od żądania odsetek z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzenia; określenia trybu odzyskania VAT naliczonego przez oddział spółki zagranicznej; a także indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące: określenia źródła przychodów z udzielonej licencji na korzystanie ze znaków towarowych…

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: objęcia zakresem limitu z art. 15e ust. 1 ustawy CIT usług zarządzania stronami internetowymi (hosting); kwalifikacji kosztów wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, choroby czy innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy pod kątem zastosowania ulgi B+R; ustalenia miejsca posiadania interesów osobistych i gospodarczych w kontekście przepisów ustawy PIT i polsko-brytyjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania; braku prawa do…

PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: objęcia zakresem limitu z art. 15e ust. 1 ustawy CIT usług zarządzania stronami internetowymi (hosting); kwalifikacji kosztów wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, choroby czy innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy pod kątem zastosowania ulgi B+R; warunków uznania usług pomocniczych do usług finansowych za element świadczenia kompleksowego podlegającego zwolnieniu z…

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: prawa do odliczenia VAT przez oddział zagranicznej spółki; zwolnienia z VAT dla usług edukacyjnych w całości finansowanych ze środków publicznych; definicji pojęcia „paliw silnikowych” w kontekście art. 103 ust. 5 ustawy VAT; odliczenia od podstawy opodatkowania CFC dywidend z zysków wypracowanych przez zagraniczną spółkę kontrolowaną w latach poprzedzających wejście w życie przepisów o CFC; warunków uznania…

PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: prawa do odliczenia VAT przez oddział zagranicznej spółki; braku prawa do odliczenia VAT od usług prawnych nabytych w celu windykacji trudnych wierzytelności; odliczenia od podstawy opodatkowania CFC dywidend z zysków wypracowanych przez zagraniczną spółkę kontrolowaną w latach poprzedzających wejście w życie przepisów o CFC; warunków uznania prowadzonej działalności…

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: sposobu dokumentacji świadczenia kompleksowego na fakturze sprzedaży; zakresu pojęcia „usługa restauracyjna”; braku możliwości zakwalifikowania kary umownej w związku z odstąpieniem od podpisania umowy przyrzeczonej do kosztów uzyskania przychodów podatnika; a także indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące: możliwości wystawienia „zerowej” faktury końcowej zakresu prawa do odliczenia VAT z faktury dokumentującej usługę dzierżawy, w sytuacji rozwiązania umowy dzierżawy; możliwości…

PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: sposobu dokumentacji świadczenia kompleksowego na fakturze sprzedaży; braku możliwości zakwalifikowania kary umownej w związku z odstąpieniem od podpisania umowy przyrzeczonej do kosztów uzyskania przychodów podatnika; a także interpretacje podatkowe dotyczące: możliwości wystawienia „zerowej” faktury końcowej; możliwości odliczenia kosztów kwalifikowanych w przypadku, gdy usługi badawczo-rozwojowe są realizowane na zlecenie…

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: ustalenia podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości budowli w spółce komandytowej; skutków otrzymania nieodpłatnego poręczenia w podatku CIT; subpartycypacji a momentu uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu; wyboru opodatkowania VAT dostawy nieruchomości poprzez oświadczenie złożone w niewłaściwym urzędzie skarbowym; opodatkowania VAT opłat za zniszczenia w apartamencie; skutków opłaty przekształceniowej w VAT; a także interpretacje podatkowe dotyczące:…

PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: ustalenia podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości budowli w spółce komandytowej; skutków otrzymania nieodpłatnego poręczenia w podatku CIT; subpartycypacji a momentu uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu; wyboru opodatkowania VAT dostawy nieruchomości poprzez oświadczenie złożone w niewłaściwym urzędzie skarbowym; zwolnienia z VAT subpartycypacji; a także interpretacje podatkowe dotyczące:…

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: ustalenia wysokości PCC a goodwill, wydatków na usługi pośrednictwa świadczonego przez podmioty powiązane z perspektywy limitu kosztów podatkowych (art. 15e ustawy CIT), sposobu ustalania wysokości podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości komercyjnych, stosowania limitu kosztów podatkowych w odniesieniu do licencji, kwalifikacji sprzedaży ruchomości stanowiących wyposażenie hotelu jako zbycia ZCP na gruncie VAT, bezzwrotnej partycypacji wpłacanej przez…

PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: ustalenia wysokości PCC a goodwill, wydatków na usługi pośrednictwa świadczonego przez podmioty powiązane z perspektywy limitu kosztów podatkowych (art. 15e ustawy CIT), sposobu ustalania wysokości podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości komercyjnych, stosowania limitu kosztów podatkowych w odniesieniu do licencji, a także interpretacje podatkowe dotyczące: sposobu nabycia udziału…

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: możliwości stosowania zwolnienia przychodu z odsetek przez spółkę powstałą w wyniku połączenia, sposobu opodatkowania konkursu, którego celem jest zmotywowanie sprzedawców do zwiększenia poziomu sprzedaży towarów oferowanych przez organizatora, możliwości zwrotu podatku PCC w sytuacji zawarcia umowy spółki przed 1 stycznia 2016 r. i niepokrycia udziałów w spółce, a w rezultacie niemożności zarejestrowania spółki w KRS, kwalifikacji na…

PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: możliwości stosowania zwolnienia przychodu z odsetek przez spółkę powstałą w wyniku połączenia, sposobu opodatkowania konkursu, którego celem jest zmotywowanie sprzedawców do zwiększenia poziomu sprzedaży towarów oferowanych przez organizatora, możliwości zwrotu podatku PCC w sytuacji zawarcia umowy spółki przed 1 stycznia 2016 r. i niepokrycia udziałów w spółce, a w…

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: warunków zwolnienia z CIT dywidendy otrzymywanej od spółki szwajcarskiej, braku konieczności przeniesienia własności nieruchomości przy transakcji obejmującej ZCP, momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług analiz i badania rynku, udostępnienia kart paliwowych przez spółkę dominującą spółkom zależnym stanowiącego usługę udzielenia kredytu zwolnioną z VAT, możliwości zastosowania art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy CIT do…

PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: warunków zwolnienia z CIT dywidendy otrzymywanej od spółki szwajcarskiej, braku konieczności przeniesienia własności nieruchomości przy transakcji obejmującej ZCP, momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług analiz i badania rynku, udostępnienia kart paliwowych przez spółkę dominującą spółkom zależnym stanowiącego usługę udzielenia kredytu zwolnioną z VAT, możliwości zastosowania art….

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów związanych z przymusowym wykupem akcji, rozumienia pojęcia kosztów bezpośrednio związanych z wytworzeniem lub nabyciem towaru lub świadczeniem usługi w kontekście odpisów amortyzacyjnych, wyłączenia usług administracyjnych z limitu dot. usług niematerialnych z art. 15e ustawy CIT, wymogu uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności wobec wszystkich dłużników solidarnych, przychodu z nieodpłatnego świadczenia z tytułu umownego…

PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów związanych z przymusowym wykupem akcji, rozumienia pojęcia kosztów bezpośrednio związanych z wytworzeniem lub nabyciem towaru lub świadczeniem usługi w kontekście odpisów amortyzacyjnych, wyłączenia usług administracyjnych z limitu dot. usług niematerialnych z art. 15e ustawy CIT, rozumienia pojęcia podatników zależnych lub współzależnych na…

POŁĄCZENIE SPÓŁEK PACZUSKI TAUDUL DORADCY PODATKOWI SP. Z O.O. I PACZUSKI TAUDUL DORADCY PODATKOWI SP.P.

W dniu 30 kwietnia 2019 r. nastąpiło zarejestrowanie przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS połączenie spółek Paczuski Taudul Doradcy Podatkowi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka przejmująca) oraz Paczuski Taudul Doradcy Podatkowi spółka partnerska (spółka przejmowana) w trybie art. 492 §1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych. W wyniku zmiany obie spółki zostały połączone w jeden podmiot, działający pod nazwą Paczuski Taudul Doradcy Podatkowi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, tym samym…

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: prawa zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów straty z tytułu zbycia wierzytelności obejmującej kaucję gwarancyjną zatrzymaną przez kontrahenta, uzyskania zwrotu nadpłaty w VAT w sytuacji braku poniesienia kosztu tego podatku przez podatnika, braku możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości nominalnej wierzytelności z tytułu naliczonych, a niezapłaconych odsetek od zbywanych wierzytelności pożyczkowych, wykładni „wartości początkowej” w kontekście…

PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: prawa zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów straty z tytułu zbycia wierzytelności obejmującej kaucję gwarancyjną zatrzymaną przez kontrahenta, uzyskania zwrotu nadpłaty w VAT w sytuacji braku podniesienia kosztu tego podatku przez podatnika, braku możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości nominalnej wierzytelności z tytułu naliczonych, a niezapłaconych odsetek od…

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: ograniczenia w możliwości stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu przez pracowników wytwarzających programy komputerowe, przesłanek uznania dostawy zespołu zabudowanych nieruchomości komercyjnych za ZCP, strat banków poniesionych z tytułu gwarancji mogących stanowić koszty podatkowe, niezależnie od typu umowy, którą zabezpieczały, ustalania podstawy opodatkowania w podatku od niektórych instytucji finansowych przez ubezpieczycieli i zakłady reasekuracji, leasingu zwrotnego nieruchomości jako…

PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: ograniczenia w możliwości stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu przez pracowników wytwarzających programy komputerowe, przesłanek uznania dostawy zespołu zabudowanych nieruchomości komercyjnych za ZCP, strat banków poniesionych z tytułu gwarancji mogących stanowić koszty podatkowe, niezależnie od typu umowy, którą zabezpieczały, ustalania podstawy opodatkowania w podatku od niektórych instytucji finansowych przez…

XIII RANKING FIRM DORADZTWA PODATKOWEGO DZIENNIKA RZECZPOSPOLITA

Nasza Kancelaria ponownie została wyróżniona w Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego dziennika ,,Rzeczpospolita”. Miło nam poinformoważ, że po raz kolejny zajęliśmy wysokie 5. miejsce, w kategorii liczba obsługiwanych spółek giełdowych. Kancelaria uplasowała się również na 8. pozycji, w zestawieniu największych firm według liczby doradców podatkowych, a także w pierwszej dwudziestce firm według przychodów za rok 2018. Dziękujemy całemu zespołowi Kancelarii Paczuski Taudul za zaangażowanie, jak również naszym Klientom za zaufanie. Ranking firm doradztwa podatkowego dziennika ,,Rzeczpospolita”…

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: niedopuszczalności dokonania przez organ II instalacji zmiany podstaw z regulacji dotyczących pozorności na regulacje dotyczące cen transferowych; wykładni pojęć wytworzenia lub nabycia towaru bądź świadczenia usługi na gruncie przepisu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy CIT; prawa do odliczenia VAT od wydatków związanych z realizacją doktryny społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR); braku możliwości otrzymania zwrotu VAT…

PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: niedopuszczalności dokonania przez organ II instancji zmiany podstaw decyzji z regulacji dotyczących pozorności na regulacje dotyczące cen transferowych; wykładni pojęć wytworzenia lub nabycia towaru bądź świadczenia usługi na gruncie przepisu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy CIT; możliwości stosowania zwolnienia z VAT do usług wsparcia procesu udzielania…

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: braku możliwości kwalifikacji należności z tytułu naliczonych odsetek do kosztów podatkowych w związku ze sprzedażą wierzytelności pożyczkowych; braku możliwości kwalifikacji do kosztów podatkowych opłat licencyjnych z tytułu korzystania ze znaków towarowych na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 64 ustawy PIT; ustalenia podstawy opodatkowania VAT z tytułu dostawy nieruchomości przez dłużnika na rzecz spółki w związku…

PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: braku możliwości kwalifikacji do kosztów podatkowych z tytułu sprzedaży wierzytelności pożyczkowych należności z tytułu naliczonych odsetek; kwestii zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a i art. 16 ust. 1 pkt 26a ustawy CIT w stosunku do wierzytelności objętych sekurytyzacją; kwalifikacji spółek z rajów podatkowych jako CFC;…

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego. W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej. W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy: Podatki dochodowe Zastosowanie art. 10 ust. 1 u.p.d.o.p. do wypłaty środków z kapitału zapasowego (wyrok NSA); Możliwość zastosowania art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p. do rekompensaty z tytułu zmniejszenia zamówienia na produkty strefowe (wyrok NSA); Skutki podatkowe…

PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego, dedykowanego podmiotom działających w sektorze usług finansowych. W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności branży finansowej. W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy: Podatki dochodowe Zastosowanie art. 10 ust. 1 u.p.d.o.p. do wypłaty środków z kapitału zapasowego (wyrok NSA); Skutki podatkowe na gruncie u.p.d.o.p. przejęcia długu i przystąpienia…

XIII RANKING FIRM I DORADCÓW PODATKOWYCH DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ

Redakcja „Dziennik Gazeta Prawna” już po raz 13. nagrodziła najlepsze firmy doradztwa podatkowego. Kancelaria Paczuski Taudul znalazła się w pierwszej dziesiątce, w kategorii duże firmy zatrudniające 10 i więcej osób z uprawnieniami doradcy. Wyrazy uznania dla wszystkich członków zespołu Kancelarii Paczuski Taudul. Naszym klientom i współpracownikom dziękujemy za okazane zaufanie. Największe i najlepsze firmy doradztwa podatkowego w 2018 r.

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego. W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej. W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy: Ordynacja podatkowa Zasady doręczania zawiadomienia, o którym mowa w art. 70c o.p. (uchwała 7 sędziów NSA). Podatki dochodowe Zasady stosowania limitów określonych w art. 15c u.p.d.o.p. (wyrok WSA); Dokumenty, które mogą stanowić dokumentację podatkową, zgodnie z art. 9a…

PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego, dedykowanego podmiotom działających w sektorze usług finansowych. W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności branży finansowej. W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy: Ordynacja podatkowa Zasady doręczania zawiadomienia, o którym mowa w art. 70c o.p. (uchwała 7 sędziów NSA). Podatki dochodowe Zasady stosowania limitów określonych w art. 15c…

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

Kielce, 4 kwietnia 2019 VAT W SAMORZĄDACH – NAJNOWSZE PRECEDENSOWE ORZECZNICTWO I PRAKTYKA INTERPRETACYJNA ORAZ PLANOWANE ZMIANY PRZEPISÓW Kancelaria organizuje szkolenie mające na celu wskazanie jak zmieniają się rozliczenia VAT w samorządach na skutek najnowszych precedensowych orzeczeń NSA, interpretacji Dyrektora KIS i zmian w przepisach o VAT. Szkolenie przeprowadzi Robert Trzonkowski – Doradca podatkowy, Paczuski & Taudul, który od lat specjalizuje się w doradztwie w zakresie VAT na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Szkolenie odbędzie się…

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego. W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej. W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy: Podatki dochodowe Możliwość uznania za należności licencyjne kwoty wypłaconej na podstawie ugody za bezprawne wykorzystanie wzoru (wyrok NSA); Płatności z tytułu leasingu operacyjnego a koszty finansowania dłużnego (wyrok WSA); Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów aktualizujących wartość…

PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego, dedykowanego podmiotom działających w sektorze usług finansowych. W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności branży finansowej. W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy: Podatki dochodowe Możliwość uznania za należności licencyjne kwoty wypłaconej na podstawie ugody za bezprawne wykorzystanie wzoru (wyrok NSA); Płatności z tytułu leasingu operacyjnego a koszty…

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego. W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej. W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy: Podatki dochodowe Opodatkowanie podatkiem u źródła sprzedaży tajemnicy receptury w świetle art. 21 ust. 1 u.p.d.o.p. (wyrok NSA); Kalkulacja limitu, a przychody i koszty działalności zwolnionej z opodatkowania na podstawie zezwoleń w świetle art. 15e ust. 1 u.p.d.o.p…

PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego, dedykowanego podmiotom działających w sektorze usług finansowych. W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności branży finansowej. W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy: Podatki dochodowe Brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez bank z tytułu wypłat wyrównania dokonywanych na rzecz partnera (wyrok WSA); Kalkulacja limitu,…

ZAPRASZAMY NA FESTIWAL PRACY JOBICON!

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do odwiedzenia naszego stoiska podczas Festiwalu Pracy Jobicon odbywającym się w dniu 7 marca w Warszawie – Centrum Praskie Koneser. Do zobaczenia!

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

Warszawa (Hotel Bristol), 11 kwietnia 2019 MANDATORY DISCLOSURE RULES (MDR) Kancelaria we współpracy z firmą szkoleniową CEETA (ceeta.pl) organizuje szkolenie mające na celu przedstawienie zasad ujawniania informacji o schematach podatkowych, w tym przedstawienie praktycznych aspektów stosowania regulacji MDR. Szkolenie przeprowadzi Tomasz Jankowski – Partner, Paczuski & Taudul. W przypadku zainteresowania uczestnictwem prosimy o kontakt z firmą CEETA (info@ceeta.pl). Szczegóły szkolenia: 2019_04_11_Mandatory Disclosure Rules

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego. W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej. W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy: Podatki dochodowe Skutki podatkowe w CIT związane z przekazaniem udziałowcom spółki z o.o. niepieniężnych składników majątku w następstwie likwidacji tej spółki (wyrok NSA); Przesłanki powstania zakładu spółki niemieckiej w Polsce w świetle art. 4a pkt 11 u.p.d.o.p. (wyrok…

PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego, dedykowanego podmiotom działających w sektorze usług finansowych. W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności branży finansowej. W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy: Podatki dochodowe Skutki podatkowe w CIT związane z przekazaniem udziałowcom spółki z o.o. niepieniężnych składników majątku w następstwie likwidacji tej spółki (wyrok NSA); Przesłanki powstania…

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego. W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej. W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy: Podatki dochodowe Opła­ta roczna z tytułu odrolnienia grun­tów a wydatki kwalifiko­wane do objęcia pomocą publiczną (wyrok NSA); Za­kres zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p. w przypadku korzystania z usług podmiotów zewnętrznych (wyrok NSA); Kwestia rozliczenia…

PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego, dedykowanego podmiotom działających w sektorze usług finansowych. W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności branży finansowej. W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy: Podatki dochodowe Kwestia rozliczenia przy­chodów i kosztów między podmiota­mi powiązanymi na gruncie u.p.d.o.p. (wyrok WSA); Kwestia stosowania art. 15e ust. 1 u.p.d.o.p. do kosztów świadczonych…

Uwaga - niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.