Postępowania i kontrole podatkowe

Spory z organami w zakresie rozliczeń podatkowych stanowią nieodłączny element działalności gospodarczej. Korzystając z wieloletniego doświadczenia naszych specjalistów – zarówno doradców podatkowych, jak i byłych pracowników aparatu skarbowego – świadczymy kompleksowe usługi doradcze w toku wszelkiego rodzaju postępowań i sporów podatkowych, skarbowych oraz sądowo-administracyjnych (kontrole podatkowe/skarbowe, postępowania o zwrot nadpłaty podatku, postępowania o uzyskanie interpretacji indywidualnej itp.).

Oferujemy profesjonalne wsparcie w zakresie odpowiedniego przygotowania do kontroli podatkowej i skarbowej (poprzez analizę rozliczeń podatkowych, szkolenia, audyt wewnętrznych procedur i wrażliwych sfer działalności), a w trakcie kontroli – reprezentujemy klientów w kontaktach z organami/sądami i/lub współpracujemy w innej, wybranej przez klienta oraz dostosowanej do potrzeb i przebiegu kontroli formie (np. asystujemy w czynnościach dowodowych, składaniu wyjaśnień itp.). Sporządzamy wszelkie pisma procesowe, niezbędne w toku postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych oraz sugerujemy rozwiązania zmierzające do minimalizacji ryzyka odpowiedzialności finansowej i osobistej (karnoskarbowej) za rozliczenia podatkowe.

Zapewniając pełne wsparcie merytoryczne i procesowe od chwili wszczęcia aż do ostatecznego zakończenia sporu, przejmujemy ciężar większości obowiązków, związanych z toczącym się postępowaniem. Dokładamy starań, aby kontrola była dla naszych klientów jak najmniej uciążliwa i nie zakłócała bieżącej działalności.

Wymiernym efektem świadczonych przez nas usług są liczne, korzystne dla naszych klientów rozstrzygnięcia prowadzonych dla nich spraw, nawet o wartości liczonej w milionach złotych, uzyskane zarówno przed organami podatkowymi/skarbowymi, jak i przed sądami administracyjnymi.

Maciej Grochulski

Maciej Grochulski
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 08
+48 501 012 085

Adam Hellwig

Adam Hellwig
adam.hellwig@ptpodatki.pl
(32) 732 33 43
+48 502 184 966

zdjęcia biznesowe i fotografia korporacyjna

Andrzej Suwiński
andrzej.suwinski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 28
+48 601 939 746

Uwaga - niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.