PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

  • zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów związanych z przymusowym wykupem akcji,
  • rozumienia pojęcia kosztów bezpośrednio związanych z wytworzeniem lub nabyciem towaru lub świadczeniem usługi w kontekście odpisów amortyzacyjnych,
  • wyłączenia usług administracyjnych z limitu dot. usług niematerialnych z art. 15e ustawy CIT,
  • wymogu uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności wobec wszystkich dłużników solidarnych,
  • przychodu z nieodpłatnego świadczenia z tytułu umownego ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu,
  • oceny zgodności art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy VAT z przepisami unijnymi oraz zasadami neutralności i proporcjonalności,
  • momentu wykonania usługi budowlanej lub budowlano-montażowej na gruncie VAT,

a także interpretacje indywidualne dotyczące:

  • kwalifikacji do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczki zapłaconych w 2018 r.,
  • uznania przychodów związanych ze spłatą należnej wierzytelności (tj. wykup komercyjnych bonów dłużnych) za przychody z zysków kapitałowych,
  • stosowania ograniczenia z art. 15e ustawy CIT do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od środka trwałego (w tym inwestycji w obcym środku trwałym),
  • wyłączenia wynagrodzenia z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy z kosztów uzyskania przychodów,
  • zasad rozliczania podatku od przychodów z budynków komercyjnych w świetle art. 24b ustawy CIT,
  • zasad kalkulacji przychodu w podatku od przychodów z budynków komercyjnych,
  • opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności przemysłowej (IP BOX),
  • braku wpływu odliczania strat z lat ubiegłych na zwolnienie z obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych z art. 11n ust. 1 ustawy CIT,
  • miejsca opodatkowania VAT usługi obsługi logistycznej,
  • braku obowiązku rozpoznania importu usług w związku z rozliczeniem podziału marży.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 19_05_13_PT_Przekrój Podatkowy

Uwaga - niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.