RZECZPOSPOLITA > SKARBÓWKA AKCEPTUJE E-FAKTURY

Pod pojęciem wydanie faktury w rozumieniu ustawy o VAT, nie należy rozumieć jedynie fizycznego wydania dokumentu odbiorcy. Organy podatkowe akceptują bowiem, iż wydanie faktury może nastąpić również w formie jej wysyłki jako załącznika do wiadomości e-mail. W...

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: uznania, że dla celów zastosowania zwolnienia z art. 30 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku...

PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych. prawa do odliczenia VAT naliczonego od wydatków na atrakcje organizowane w związku z uroczystościami otwarcia...

PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: Kwestii obowiązku...

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: Refakturowania usług notarialnych; Kwestii obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen...

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: opodatkowania VAT i dokumentowania umowy gwarancji czynszowej, skutków podatkowych...

PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: braku obowiązku pobrania...

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: skutki podatkowe przekazania przez członków PGK na rzecz spółki dominującej kwot wyższych niż...

PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: skutki podatkowe...