Sport i rozrywka

Nieprecyzyjne przepisy w zakresie podatków oraz ubezpieczeń społecznych dotyczących podmiotów działających w branży rozrywki oraz sportu, szczególnie w kontekście opodatkowania międzynarodowego, są źródłem problemów, które napotykają przy rozliczeniu osiągniętych przychodów zarówno artyści, jak i sportowcy. Dotychczasowa praktyka oraz znajomość specyfiki branży rozrywki oraz sportu pozwala nam oferować klientom optymalne rozwiązania podatkowe, których implementacja znacznie zmniejszy obciążenia fiskalne oraz ułatwi dokonywanie rozliczeń z fiskusem.

Nasze wsparcie w transakcjach „sprzedaży wizerunku”, jak również asysta przy transferze praw do wizerunku na rzecz spółki zarejestrowanej za granicą, wielokrotnie umożliwiała naszym klientom uzyskanie wynagrodzenia podlegającego opodatkowaniu na korzystnych zasadach.

Zakres naszych usług obejmuje m.in.:

  • określenie miejsca opodatkowania dochodów osiąganych przez artystów i sportowców, z uwzględnieniem możliwości przeniesienia tzw. rezydencji podatkowej;
  • wsparcie w zakresie podatkowego rozliczenia w Polsce dochodów osiągniętych za granicą przez artystów/sportowców;
  • wsparcie w zakresie podatkowego rozliczenia w Polsce wynagrodzenia wypłacanego na rzecz zagranicznych artystów/sportowców;
  • określenie stawek VAT właściwych dla świadczeń realizowanych w ramach branży sportowej/rozrywkowej.
Andrzej Taudul

Andrzej Taudul
andrzej.taudul@ptpodatki.pl
(22) 205 22 12
+48 502 184 839

Aneta Gniewkiewicz

Aneta Gniewkiewicz
aneta.gniewkiewicz@ptpodatki.pl
(22) 205 22 18
+48 797 597 047

Uwaga - niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.