TAX ALERT 18/2016

NSA KWESTIONUJE STANOWISKO MF W SPRAWIE ZWOLNIENIA Z AKCYZY ALKOHOLU SKAŻONEGO Na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 162/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. zmieniającego załącznik do rozporządzenia (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego wprowadzona została jednolita metoda skażania obowiązująca na obszarze UE (tzw. euroskażalnik). Obok euroskażalnika pozostały jednak w ww. rozporządzeniu niektóre „krajowe” metody skażania wskazane przez poszczególne państwa członkowskie, w…

Uwaga - niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.