Usługi finansowe

Zespół usług finansowych specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podatkowej podmiotów z branży finansowej, w szczególności banków, towarzystw funduszy inwestycyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych, domów maklerskich, firm leasingowych, podmiotów udzielających pożyczek oraz firm faktoringowych.

Doradzamy w zakresie specyficznych dla branży finansowej zagadnień podatkowych, związanych m.in. z restrukturyzacją portfela złych kredytów (sekurytyzacja z wykorzystaniem funduszu inwestycyjnego), kalkulacją rezerw na wierzytelności kredytowe w rachunku podatkowym, opodatkowaniem transakcji na instrumentach pochodnych i papierach wartościowych, implikacjami podatkowymi specyficznych produktów finansowych (cash pooling, faktoring, repo oraz pożyczka papierów wartościowych), podatkiem VAT w działalności finansowej czy wewnątrzgrupowymi operacjami finansowych.

Wspieramy firmy leasingowe przy konstruowaniu efektywnych podatkowo struktur finansowania (sekurytyzacja wierzytelności leasingowych). Doradzamy przy transakcjach leasingu zwrotnego m.in. w zakresie przeprowadzania due diligence nieruchomości.

Pomagamy w aspektach podatkowych prowadzenia rachunków papierów wartościowych oraz zbiorczych rachunków papierów wartościowych (omnibus account). Doradzamy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w kwestiach opodatkowania zysków kapitałowych oraz świadczeń oferowanych w zawiązku z promocjami organizowanymi przez podmioty z branży finansowej.

Przeprowadzamy analizy podatkowe ujęcia produktów ubezpieczeniowych (produkty indywidualne, grupowe (bancassurance).

Doświadczenie naszych ekspertów obejmuje m.in. przeglądy podatkowe największych banków oraz firm leasingowych w Polsce, wsparcie projektów restrukturyzacyjnych i optymalizacyjnych o zasięgu międzynarodowym, przygotowanie procedur związanych z podatkowymi implikacjami portfela złych kredytów, doradztwo w zakresie opodatkowania dochodów kapitałowych klientów instytucji finansowych, a także wsparcie instytucji rynku kapitałowego przy projektach zmian legislacyjnych w zakresie podatków dochodowych.

Andrzej Paczuski

Andrzej Paczuski
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 06
+48 510 051 712

Tomasz Jankowski

Tomasz Jankowski
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 22
+48 505 465 553

Anna Stępień

Anna Stępień
anna.stepien@ptpodatki.pl
(22) 205 22 26
+48 505 455 593

Uwaga - niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.