GRUPY VAT – WEJŚCIE W ŻYCIE PRZEPISÓW OD 1 STYCZNIA 2023 R.

Zasadniczym uproszczeniem, z którego podatnicy będą mogli korzystać od początku 2023 r., będzie możliwość wspólnego rozliczania VAT w ramach tzw. grupy VAT. Na tle ustawodawstw innych państw unijnych grupy VAT nie są rozwiązaniem nowatorskim. Możliwość wspólnego...

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo interpretacje indywidualne wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: kwestii zwolnienia z VAT usług polegających na konsultacjach dietetycznych...

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo interpretację indywidualną wraz z komentarzem eksperta Kancelarii dotyczący: transakcji zamiany tokenów NFT na walutę wirtualną podlegających opodatkowaniu PCC...

JAK OPODATKOWAĆ PRZYCHODY Z PATRONITE?

Serwis Patronite funkcjonuje w Polsce już od kilku lat. Umożliwia on twórcom finansowanie swojej działalności za pomocą dobrowolnych wpłat od fanów – zwanych patronami. Wsparcie patronów przekazywane jest w regularnych, comiesięcznych transzach. Pozwala ono wielu...

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia oraz interpretacje indywidualne wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: rozstrzygnięcia czy wystawienie faktury korygującej in minus...

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenie oraz interpretację indywidualną wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: prawa do odliczenia VAT przez nabywcę pomimo braku uiszczenia...

DYLEMATY OPŁATY CUKROWEJ – OMÓWIENIE WYROKÓW I INTERPRETACJI

1. Rys historyczny, cel wprowadzenia opłaty Przepisy w zakresie tzw. opłaty cukrowej weszły w życie od 2021 roku (w wyniku zmian w ustawie z 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym – Dz.U. z 2022 r. poz. 1608). Mimo że deklarowany cel wprowadzenia opłaty był...

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo interpretacje indywidualne wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: możliwości zaliczenia zwrotu VAT na poczet opłaty od środków spożywczych (tzw....