PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenie oraz interpretację indywidualną wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: uznania faktury VAT wystawionej przez pośrednika niebędącego...

ŚNIADANIE Z CENAMI TRANSFEROWYMI

Pierwszy raz po dłuższej przerwie mieliśmy okazję spotkać się z Państwem w formie stacjonarnej - podczas śniadania podatkowego, którego celem było przekazanie Państwu aktualnej wiedzy w zakresie cen transferowych. Podczas naszego spotkania zostały przedstawione trzy...

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia oraz interpretacje indywidualne wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: ustalenia prawa do odliczenia podatku naliczonego z...

W RCL OPUBLIKOWANO PROJEKTY ROZPORZĄDZEŃ, KTÓRE CZASOWO ZAWIESZAJĄ STOSOWANIE MECHANIZMU PAY & REFUND DLA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH RACHUNKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB RACHUNKI ZBIORCZE

Do 31 grudnia 2022 r. zawieszone mają być przepisy o obowiązku poboru podatku u źródła przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze w pełnej wysokości połączonego z procedurą dokonania zwrotu podatku. Warto przypomnieć, że w ustawa...

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo odpowiedź na interpelację poselską i orzeczenie wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii, które dotyczą: przepisów dotyczących informacji o cenach...

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzem eksperta Kancelarii dotyczącym: udostępniania konta w mediach społecznościowych w celu wyświetlania reklam, które podlega...

Kancelaria PT z wizytą u specjalnych gości z Ukrainy

W związku ze szczególną okazją - Dniem Dziecka, nasza Kancelaria we współpracy z Fundacją Honor Pomagania Dzieciom zorganizowała wsparcie na rzecz dzieci z Ukrainy, które muszą mierzyć się nie tylko z konsekwencjami wojny, ale również ze swoimi ograniczeniami...

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo interpretacje indywidualne wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: skutków podatkowych w VAT otrzymania odszkodowania w związku z niewywiązaniem się...