CENY TRANSFEROWE


Zagadnienia dotyczące cen transferowych budzą w praktyce gospodarczej szereg problemów, związanych z połączeniem chęci realizacji celów biznesowych z koniecznością minimalizacji ryzyka podatkowego. Nasze projekty przeprowadzamy z myślą o realizacji obydwu z powyższych celów, tj. proponując naszym klientom efektywne sposoby zarządzania ryzykiem oszacowania dochodu przez organy podatkowe, jednocześnie uwzględniające potrzeby klientów, specyfikę ich branży oraz rodzaj prowadzonej działalności.

Oferowane przez nas usługi w zakresie cen transferowych obejmują doradztwo w zakresie następujących obszarów:

Opracowanie dokumentacji cen transferowych

  • kompleksowa realizacja projektów w zakresie opracowania dokumentacji transakcji zawieranych między podmiotami powiązanymi;
  • weryfikacja dokumentacji cen transferowych sporządzonych przez klienta;
  • doradztwo w tworzeniu wewnętrznych procedur sporządzania dokumentacji cen transferowych.

Projekty optymalizacyjne i zabezpieczające ryzyko

  • implementacja zaawansowanych struktur z dziedziny planowania podatkowego (przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi optymalizacyjnych z obszaru cen transferowych);
  • doradztwo w zakresie bezpiecznej podatkowo wyceny transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi;
  • opracowywanie polityk cen transferowych dla krajowych i międzynarodowych grup kapitałowych;
  • przygotowywanie wniosków i prowadzenie spraw dotyczących wydania uprzednich porozumień cenowych (APA);
  • opiniowanie warunków transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi w celu identyfikacji ewentualnych ryzyk związanych z szacowaniem dochodów oraz proponowanie alternatywnych rozwiązań prowadzących do uzyskania oszczędności podatkowych.

Analizy porównawcze (benchmarking)

  • przeprowadzanie analiz porównawczych z wykorzystaniem danych wewnętrznych klienta, a także dedykowanych baz danych i narzędzi analitycznych, w celu potwierdzenia lub weryfikacji rynkowego charakteru rozliczeń stron transakcji.

Postępowania dotyczące cen transferowych

  • wsparcie i reprezentacja w trakcie prowadzonych postępowań i kontroli podatkowych, a także w sporach z organami podatkowymi toczonymi przed sądami administracyjnymi w kwestiach rynkowego charakteru transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi, kompletności przedłożonej dokumentacji cen transferowych oraz innych zagadnień związanych z tematyką cen transferowych.

Tomasz Jankowski

Dominika Michalska

Anna Jaworska

Katarzyna Zapalska

Tomasz Jankowski
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 505 465 553

Anna Jaworska
anna.jaworska@ptpodatki.pl
+48 512 362 127

Katarzyna Zapalska
katarzyna.zapalska@ptpodatki.pl
+48 607 719 789

Dominika Michalska
dominika.michalska@ptpodatki.pl
+48 519 075 045

Paczuski Taudul Doradcy Podatkowi Sp. z o.o.

Spółka doradztwa podatkowego

KRS: 0000688299, NIP: 5272814340, REGON: 367913549

WARSZAWA ul. Giełdowa 7/9, tel. 22 205 22 00,
e-mail: biuro@ptpodatki.pl

KATOWICE ul. Podchorążych 1, tel. 32 704 79 39,
e-mail: biuro.katowice@ptpodatki.pl

LUBLIN ul. Spokojna 2, tel. +48 519 407 698,
e-mail: biuro.lublin@ptpodatki.pl

WROCŁAW ul. Wierzbowa 30, tel. +48 519 075 056,
e-mail: biuro.wroclaw@ptpodatki.pl