PRZEKRÓJ PODATKOWY

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo wyroki wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: artykułu 26 ust. 1 lit. b) Dyrektywy VAT (dot. opodatkowania nieodpłatnego świadczenia usług), który należy interpretować w ten sposób, że zakresem stosowania tego przepisu nie jest objęte świadczenie usług polegające na oferowaniu przez przedsiębiorstwo pracownikom bonów w ramach ustanowionego przez to przedsiębiorstwo programu, mającego na celu wyróżnienie i nagrodzenie najbardziej zasługujących na uznanie i osiągających...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo interpretacje indywidualne wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: kwestii zwolnienia z VAT usług polegających na konsultacjach dietetycznych świadczonych stacjonarnie i on-line lub telefonicznie osobom borykającym się z problemami zdrowotnymi oraz w celu poprawienia nawyków żywieniowych; możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z zawartą ugodą sądową. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: zasad ustalania...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo interpretację indywidualną wraz z komentarzem eksperta Kancelarii dotyczący: transakcji zamiany tokenów NFT na walutę wirtualną podlegających opodatkowaniu PCC na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy PCC; prawa do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na pomoc Ukrainie. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: kwestii obniżenia podatku VAT w przypadku promocji „cash back” na rzecz użytkownika końcowego telefonu w przypadku...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia oraz interpretacje indywidualne wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: rozstrzygnięcia czy wystawienie faktury korygującej in minus uprawnia do obniżenia podatku należnego VAT? kwestii wydatków i odpisów amortyzacyjnych ponoszonych przez podatnika opodatkowanego w modelu ryczałtu od dochodów spółek (tzw. estoński CIT) związanych z używaniem samochodów osobowych przez pracowników. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenie oraz interpretację indywidualną wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: prawa do odliczenia VAT przez nabywcę pomimo braku uiszczenia podatku należnego przez sprzedawcę;braku obowiązku sporządzania analizy porównawczej oraz analizy zgodności przez Spółkę posiadającą status mikroprzedsiębiorcy. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: skutków podatkowych w CIT konwersji wierzytelności;kwestii stosowania art. 15e ust. 11 pkt 3 ustawy CIT...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo interpretacje indywidualne wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: możliwości zaliczenia zwrotu VAT na poczet opłaty od środków spożywczych (tzw. cukrowej);kwestii kwalifikacji wniesienia aportów do kategorii "transakcji towarowej" w rozumieniu art. 11k ust. 2 pkt 1 ustawy CIT. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: zasad opodatkowania RET stacji i punktów redukcyjnych, redukcyjno-pomiarowych i pomiarowych (w stanie prawnym do dnia 27 czerwca...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo interpretacje indywidualne wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: prawa oraz terminu obniżenia podstawy opodatkowania VAT i kwoty podatku należnego z tytułu udzielanych rabatów pieniężnych;kwestii świadczenia usług doradztwa podatkowego, które może stanowić przesłankę powstania powiązania na gruncie przepisów w zakresie cen transferowych. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: kwestii zwolnienia z VAT usług świadczonych w ramach umowy o...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: usług subpartycypacji korzystających ze zwolnienia z VAT;kwestii wpływu estońskiego CIT na rozliczenia związane z przekształceniem spółki. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: kwestii uznania usługi wykonania farmy fotowoltaicznej pod klucz za jedną usługę złożoną w świetle przesłanki zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia;zakresu pojęcia „umorzenia wierzytelności” w rozumieniu art. 16...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: pytania czy umowa może zostać uznana za fakturę VAT;analizy rynkowości transakcji przez organy podatkowe. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: kwestii stosowania art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy CIT;kwestii oceny czy budowa elektrowni mieści się w pojęciu „projekt z zakresu infrastruktury publicznej” w rozumieniu ustawy CIT;przesłanek uznania transakcji cesji wierzytelności za niepodlegającą...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: możliwości skorzystania z przesłanki wyłączenia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na mocy art. 11n ustawy CIT;opodatkowania VAT sprzedaży tokenów NFT. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: braku możliwości uznania za koszty uzyskania przychodów „straty” poniesionej w związku z przymusowym umorzeniem obligacji;braku możliwości uwzględnienia przez sąd zarzutu...

czytaj dalej