PRZEKRÓJ PODATKOWY

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.   W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych a powiązania z przedsiębiorstwem państwowym;kwestii uznania za odpłatną dostawę towarów zwrotu poniesionych nakładów na budowę hal w związku z zakończeniem stosunków użyczenia i dzierżawy. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: przesłanki uznania zapłaty kary umownej za czynność podlegającą opodatkowaniu VAT;koncepcji...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: kwalifikacji do źródła przychodów odsetek od pożyczek zaciągniętych w celu zakupu udziałów;stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb VAT. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: zastosowania mechanizmu podzielonej płatności w sytuacji gdy płatność nie następuje bezpośrednio z rachunku VAT podatnika;kwestii złożenia przez osoby uprawnione...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej  w Polsce dla celów VAT;obniżenia stawek PoN dla wiatraków z mocą wsteczną;kosztów kadry nadzorującej prace badawczo-rozwojowe, które także kwalifikują się do ulgi BR w CIT. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: kwestii powstania przychodu z nieodpłatnych świadczeń w przypadku ustanowienia na rzecz spółki przesyłowej...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: usług monitoringu płatności oraz usług call center mających charakter świadczeń złożonych, gdzie przeważają usługi nie podlegające wyłączeniu z kosztów podatkowych na podstawie art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy CIT;kwestii odliczenia VAT od rat leasingowych od autobusu nabytego w zakresie działalności społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: przesłanek zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kary umownej i odsetek;przesłanek uznania sprzedawcy za podatnika VAT przy dostawie nieruchomości; Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: przesłanek dokonania korekty podatku należnego przy transakcjach dokumentowanych paragonem fiskalnym;braku możliwości uznania przemieszczenia towarów z terytorium Polski do punktu...

czytaj dalej