PRZEKRÓJ PODATKOWY

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo interpretację oraz decyzję o aktualizacji listy rajów podatkowych wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: opodatkowania VAT transakcji dostawy towarów na rzecz podmiotu podszywającego się pod kontrahenta spółki; konsekwencji rozszerzenia unijnej listy rajów podatkowych w zakresie cen transferowych. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: kwestii obowiązku pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą odsetek od euroobligacji na rzecz...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: kwestii czy naturalna słodycz zawarta w napojach powinna być objęta opłatą cukrową; kwestii konieczności sporządzenia rzetelnego uzasadnienia wyników przeprowadzonej analizy porównawczej w przypadku zawarcia finansowej transakcji kontrolowanej, której rynkowa wysokość wynagrodzenia mieści się w przedziale pełnym. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: braku możliwości uznania, że kosztem...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo pytanie prejudycjalne do TSUE oraz wyrok wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:  kwestii ustalenia podstawy opodatkowania VAT w przypadku wniesienia aportu; organów podatkowych, które nie mogą kwestionować zwolnienia z podatku od nieruchomości infrastruktury kolejowej jako niedozwolonej pomocy publicznej. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: braku obowiązku poboru podatku u źródła w sytuacji nabycia biletów lotniczych od zagranicznego...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo interpretacje indywidualne wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: zakresu prawa do odliczenia VAT z faktur dokumentujących koszty doradztwa dotyczącego akwizycji i integracji spółek operacyjnych; zmian ustawowych terminów wypełnienia obowiązków w zakresie cen transferowych za 2022 r. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: kwestii czy art. 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy PIT, w zakresie w jakim ma zastosowanie do wspólnego przedsięwzięcia jest...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo wyrok oraz interpretację wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: kwestii opodatkowania VAT kwoty jaką spółka otrzymuje z tytułu transferu bonów na podstawie art. 8b ust. 2 ustawy VAT; zobowiązań, które nie zostały uregulowane w wyniku przeprowadzonego wobec Spółki postępowania upadłościowego, nie stanowiących dla Spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu CIT, w związku z ich wygaśnięciem w chwili wykreślenia Spółki z KRS. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo interpretacje indywidualne wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: kwestii czy przewidziane w art. 15 ust. 6 ustawy CIT ograniczenie nie znajduje zastosowania do sytuacji spółki nieruchomościowej, która w ramach stosowanej polityki rachunkowości nie traktuje nieruchomości jako środków trwałych, a tym samym nie dokonuje w związku z nieruchomościami odpisów amortyzacyjnych w rozumieniu ustawy o rachunkowości; prawa do odliczenia podatku VAT w deklaracji JPK VAT pomimo braku...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo wyroki wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: obniżonej stawki VAT, która może być stosowana także do środków agrotechnicznych i agrobiologicznych, niespełniających definicji nawozu z ustawy o nawozach i nawożeniu lub środków ochrony roślin z ustawy o środkach ochrony roślin; wynagrodzenia za najem środowiska do przetwarzania danych jako niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem u źródła (WHT). Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: kwestii...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. zakresu danych objętych badaniem na potrzeby ustalenia statusu mikro- lub małego przedsiębiorcy w celu zastosowania wyłączenia z obowiązku sporządzenia analizy porównawczej na podstawie art. 11q ust. 3a ustawy CIT; przesłanek stosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy VAT do usług ściśle związanych z usługami opieki medycznej. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: kwestii odesłania zawartego w art. 276 p.p.s.a jako podstawy do zasądzenia kosztów postępowania w postępowaniu wywołanym...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo wyrok oraz interpretację wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: kwestii czy w odniesieniu do zysku wygenerowanego w pierwszym roku opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek, tj. w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., w przypadku jego rozdysponowania, znajdzie zastosowanie stawka określona w art. 28o ust. 1 pkt 1 ustawy CIT; kwestii prawa do odliczenia VAT na podstawie aktu notarialnego w przypadku niewystawienia faktury przez sprzedawcę. Ponadto, w...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo interpretacje indywidualne wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: sposobu kalkulacji wysokości tzw. podatku cukrowego w przypadku piwa bezalkoholowego smakowego; kwestii czy powstanie obowiązek dokumentacyjny w zakresie cen transferowych oraz obowiązek złożenia informacji o cenach transferowych (TPR) w sytuacji, gdy kwota limitu finansowania zawarta w umowie pożyczki jest wyższa niż 10 000 000 PLN, ale kwota kapitału faktycznie wykorzystywanego i udostępnionego nie...

czytaj dalej