PRZEKRÓJ PODATKOWY

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenie oraz interpretację indywidualną wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: uznania faktury VAT wystawionej przez pośrednika niebędącego bezpośrednio podatnikiem akcyzy za dokument nie wystarczający do potwierdzenia zapłaty akcyzy w Polsce dla celu uzyskania zwrotu akcyzy z tytułu dokonania WDT/eksportu wyrobów;zawarcia umowy w wyniku przetargu nieograniczonego z podmiotem niezależnym dokonującym rozliczeń z podmiotem posiadającym siedzibę w kraju stosującym...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia oraz interpretacje indywidualne wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: ustalenia prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy przed rejestracją i kwestii zastosowania zwolnienia z VAT do sprzedaży lokali;korzystania ze zwolnienia dywidendowego w latach wcześniejszych, również po wejściu w życie ustawy wprowadzającej do ustawy CIT przepisy o spółce holdingowej, które nie niweczy prawa pomiotu do uznania za spółkę holdingową...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo odpowiedź na interpelację poselską i orzeczenie wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii, które dotyczą: przepisów dotyczących informacji o cenach transferowych;ustalenia czy wynajem domu lub lokalu z fotowoltaiką może generować obowiązki w podatku akcyzowym z tytułu sprzedaży energii elektrycznej na rzecz najemcy; Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenie dotyczące:  kwestii możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez spółkę...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzem eksperta Kancelarii dotyczącym: udostępniania konta w mediach społecznościowych w celu wyświetlania reklam, które podlega VAT;definicji „nieruchomości” w świetle przepisów o spółce nieruchomościowej. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenie dotyczące: opłaty od środków spożywczych w zakresie definicji substancji występujących naturalnie w napoju oraz sposobu obliczania opłaty za napoje z sokiem oraz napoje z kawą;skutków podatkowych w VAT...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo interpretacje indywidualne wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: skutków podatkowych w VAT otrzymania odszkodowania w związku z niewywiązaniem się przez nabywcę z warunków umowy i nieodebraniem zamówionych towarów;uprawnienia do zaliczenia do kosztów podatkowych wartości hipotetycznych odsetek w przypadku wniesienia dopłat do spółki w drodze kompensaty (potrącenia). Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:  obliczenia kwoty strat...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenie oraz interpretację indywidualną wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: skutków podatkowych w VAT otrzymania odszkodowania w związku z niewywiązaniem się przez nabywcę z warunków umowy i nieodebraniem zamówionych towarów;uprawnienia do zaliczenia do kosztów podatkowych wartości hipotetycznych odsetek w przypadku wniesienia dopłat do spółki w drodze kompensaty (potrącenia). Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: przesłanek zaliczenia...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo planowane zmiany w przepisach podatkowych oraz interpretację indywidualną wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: projektów rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych;opodatkowania VAT czynności pomiędzy polskim oddziałem a centralą przedsiębiorstwa będącego członkiem zagranicznej grupy VAT oraz czynności między polskim oddziałem a innymi zagranicznymi...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia oraz interpretacje indywidualne wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: wydatków ponoszonych przez pośrednika w sprzedaży usługi SaaS jako niemieszczących się w katalogu świadczeń zawartych w art. 21 ust. 1 ustawy CIT;klasyfikacji kompleksowej transakcji nabycia rzeczy ruchomych oraz oddania ich zbywcy w leasing (tzw. leasing zwrotny) jako usługi finansowej zwolnionej z VAT. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: zasad ustalania...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia oraz interpretacje indywidualne wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: ustalenia czy premia wypłacona członkowi zarządu w 2022 r. za rok poprzedni powoduje obowiązek opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne;pojęcia napoju podlegającego tzw. opłacie cukrowej oraz sposobu kalkulacji tej opłaty w zależności od składu produktu. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenie dotyczące: kwestii zastosowania art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy CIT...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia oraz interpretacje indywidualne wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: kwestii ustalenia miejsca dokonania czynności w przypadku zakupu towarów przez Internet od podmiotów zagranicznych za pośrednictwem opcji „kup teraz” na gruncie ustawy PCC;korekt wynagrodzenia z tytułu nabycia usług wsparcia merytoryczno-administracyjnego, wynikających z przyjętego modelu rozliczeń, jako stanowiących korekty cen transferowych, o których mowa w art. 11e ustawy CIT. Ponadto, w...

czytaj dalej