PRZEKRÓJ PODATKOWY

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo wyrok oraz interpretację wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: ustalenia czy dochód uzyskany przez fundację rodzinną z tytułu przystąpienia i uczestnictwa w transparentnej zagranicznej spółce nie podlega zwolnieniu z opodatkowania CIT; kwestii wypłaty przez spółkę dywidendy w formie niepieniężnej poprzez przeniesienie prawa własności nieruchomości na rzecz udziałowców jako nieodpłatnego przekazania towaru w rozumieniu VAT. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo wyroki wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: opodatkowania PCC umowy pożyczki udzielonej przez spółkę polską spółce amerykańskiej; kwestii czy zawarcie umowy konsorcjum nie powoduje powstania stosunku powiązania w znaczeniu legalnym na potrzeby obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: kwestii ustalenia podstawy opodatkowania VAT w przypadku wniesienia aportu; kwestii czy całkowite...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo wyrok oraz interpretacje wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: skutków VAT i trybu korygowania zdarzenia w postaci przedwcześnie wystawionej faktury zaliczkowej w działalności deweloperskiej; kwestii ustalenia czy urządzenia wytworzone przez spółkę stanowią produkty, o których mowa w art. 18eb ust. 2 ustawy CIT. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: przepisu art. 14a ustawy CIT nie obejmującego swoją hipotezą zobowiązań podatkowych; kwestii...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo wyroki wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: braku możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 11n pkt 5 ustawy CIT, przez podmioty utworzone na bazie majątku Skarbu Państwa; potrzeby precyzyjnego planowania przemieszczeń/obrotu wyrobami podlegającymi akcyzie (spoza UE, wewnątrz UE, czy w ramach kraju) na cele ich zużycia własnego lub dalszego handlu - z możliwością zastosowania stawki 0 zł akcyzy....

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo interpretacje wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT z tytułu wydania nieruchomości w sytuacji przekazania kluczy do lokalu przed podpisaniem ostatecznego aktu notarialnego; kwestii, iż nieodpłatne sprawowanie funkcji członka zarządu, który jest jednocześnie członkiem zarządu spółki dominującej w grupie, nie prowadzi do powstania po stronie spółki przychodów z nieodpłatnych świadczeń. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo wyrok TSUE oraz interpretację wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: kwestii możliwości korekty deklaracji w związku z zastosowaniem zawyżonej stawki VAT w sytuacji, gdy sprzedaż udokumentowana była paragonami fiskalnymi; kwestii możliwości skorzystania ze zwolnienia z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych w sytuacji poniesienia straty na danym źródle przychodów. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: zakresu...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo wyrok oraz interpretację indywidualną wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: kwestii wynagrodzenia dla klientów podatnika za odstąpienie od przewidzianego w umowie prawa odkupu pojazdów nie stanowi kosztu uzyskania przychodów w CIT; należności za niewykonanie kontraktu w terminie jako nieobjęta VAT-em. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: kwestii ustalenia momentu, od którego zastosowanie ma zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 63b ustawy...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo wyroki wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: skuteczności oświadczenia o rezygnacji ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT w przypadku zmiany nabywcy oraz kwestii uznania aktu pierwokupu za fakturę; kwestii możliwości zastosowania recharakteryzacji do transakcji zawartej pomiędzy podmiotami powiązanymi przed 2019 r. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: zakresu przedmiotowego pojęcia "urządzenie przemysłowe", o którym mowa w art....

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo wyroki wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: stawki VAT dla dostawy posiłków i dań realizowanych w systemie „na wynos"; możliwość rozliczania przez spółkę przejmującą strat własnych poniesionych przed połączeniem. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: skutków podatkowych w VAT wystawienia fałszywej faktury z danymi spółki przez jej pracownika; kwestii odliczenia VAT od rat leasingowych od autobusu nabytego w zakresie działalności społecznej...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo wyroki oraz decyzję Dyrektora IAS wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: akcyzy od samochodów osobowych, która wciąż generuje wątpliwości – o opodatkowaniu akcyzą pojazdów typu VAN oraz o napędzie „mild hybrid”; obowiązku podawania danych osób zagranicznych we wniosku o interpretację podatkową. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: kwalifikacji w kontekście art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy CIT usług udostępnienia spółce zasobów operacyjnych...

czytaj dalej