PRZEKRÓJ PODATKOWY

PRZEKRÓJ PODATKOWY

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo planowane zmiany w przepisach podatkowych oraz interpretację indywidualną wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: projektów rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych;opodatkowania VAT czynności pomiędzy polskim oddziałem a centralą przedsiębiorstwa będącego członkiem zagranicznej grupy VAT oraz czynności między polskim oddziałem a innymi zagranicznymi oddziałami przedsiębiorstwa. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia oraz interpretacje indywidualne wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: wydatków ponoszonych przez pośrednika w sprzedaży usługi SaaS jako niemieszczących się w katalogu świadczeń zawartych w art. 21 ust. 1 ustawy CIT;klasyfikacji kompleksowej transakcji nabycia rzeczy ruchomych oraz oddania ich zbywcy w leasing (tzw. leasing zwrotny) jako usługi finansowej zwolnionej z VAT. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenie dotyczące: zasad ustalania...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia oraz interpretacje indywidualne wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: ustalenia czy premia wypłacona członkowi zarządu w 2022 r. za rok poprzedni powoduje obowiązek opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne;pojęcia napoju podlegającego tzw. opłacie cukrowej oraz sposobu kalkulacji tej opłaty w zależności od składu produktu. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenie dotyczące: kwestii zastosowania art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy CIT...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia oraz interpretacje indywidualne wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: kwestii ustalenia miejsca dokonania czynności w przypadku zakupu towarów przez Internet od podmiotów zagranicznych za pośrednictwem opcji „kup teraz” na gruncie ustawy PCC;korekt wynagrodzenia z tytułu nabycia usług wsparcia merytoryczno-administracyjnego, wynikających z przyjętego modelu rozliczeń, jako stanowiących korekty cen transferowych, o których mowa w art. 11e ustawy CIT. Ponadto, w...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: ustalenia czy wydatki na parkingi, drogi dojazdowe, ogrodzenia, rozbudowę instalacji i relokację dotychczasowych procesów produkcyjnych stanowią koszty kwalifikowane powiększające pulę zwolnienia z CIT;obowiązków związanych z rozliczaniem opłaty od napojów alkoholowych w tzw. małych formatach (opakowania o ilości napoju do 300 ml) przez podmiot będący jednocześnie hurtownikiem oraz detalistą. Ponadto, w Przekroju Podatkowym...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzem eksperta Kancelarii dotyczącym: zwrotu kosztów wydatków poniesionych przez syndyka, które podlega VAT;publikacji przez Ministerstwo Finansów projektu objaśnień w zakresie cen transferowych dotyczących metody ceny odprzedaży. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenie dotyczące: kwestii obowiązku uiszczenia opłaty od napojów alkoholowych, które będą sprzedawane w punktach sprzedaży detalicznej w przypadku ich nabycia od podmiotów...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: warunków zmniejszenia kwoty podatku naliczonego wynikającej z udzielonych spółce rabatów, uznanych zwrotów i reklamacji, stwierdzonych błędów i pomyłek w kwocie podatku na fakturze, w rozliczeniu za okres, w którym została wystawiona na jej rzecz faktura korygująca in minus,ustalenia czy przepisy o schematach podatkowych mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnych. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia oraz interpretacje wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 1 ustawy CIT;obowiązku przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego samochodu firmowego a prawa do pełnego odliczenia VAT. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenie dotyczące: doręczenia postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności z naruszeniem art. 145 § 2 OP;wpłaty na rzecz...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenie oraz interpretację wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: sposobu obliczania limitu 30 min kg wyrobów węglowych w poprzednim roku kalendarzowym na gruncie podatku akcyzowego, który jest podstawą stosowania przepisów o monitorowaniu dostaw wyrobów węglowych przy użyciu systemu EMCS PLZ oraz elektronicznego dokumentu e-DD;ustalenia wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne od dnia 1 stycznia 2022 r. przy rozliczaniu dochodów z IP BOX. Ponadto, w Przekroju...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzem eksperta Kancelarii dotyczącym: ograniczenia czasowego w zakresie możliwości skorzystania z ulgi na złe długi przez podatnika, które jest warunkiem dopuszczalnym na gruncie unijnych oraz polskich przepisów o VAT;kosztów wynagrodzenia wypłacanego na podstawie zawartej ugody, które mogą stanowić koszty uzyskania przychodu w CIT. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenie dotyczące: zasad ustalania wysokości limitu kosztów finansowania...

czytaj dalej