PRZEKRÓJ PODATKOWY

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo wyrok oraz interpretację indywidualną wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: kwestii ustalenia prawidłowości stanowiska spółki w zakresie opodatkowania dochodu ze sprzedaży produktów, których cena uwzględnia kwalifikowane prawo własności intelektualnej; kwestii określenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów promocyjnych za symboliczną złotówkę. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: przesłanek stosowania art. 24b ust. 1 pkt 2 ustawy CIT...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo nową broszurę informacyjną udostępnioną przez MF wraz z komentarzem eksperta Kancelarii dotyczącego: nowej broszury informacyjnej do struktury logicznej e-Faktury FA(2). Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: kwestii ustalenia czy uniwersytet jest zobowiązany do zapłaty podatku od przychodów uzyskanych ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy CIT; wymogów korekty informacji o opłacie od środków spożywczych; przesłanki...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo wyrok wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: kwestii zbliżających się terminów w zakresie obowiązków dotyczących cen transferowych; zasad opodatkowania VAT zniesienia współwłasności udziału w nieruchomości. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: kwestii oceny, czy pojęcie "zawartość cukrów" odnosi się do łącznej sumy wszystkich cukrów znajdujących się w napoju, a więc zarówno pochodzenia naturalnego, jak i dodatków, o których mowa w art. 12a...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo rozporządzenie Ministra Zdrowia oraz interpretacje podatkową wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: skutków odwołania stanu zagrożenia epidemicznego w obszarze cen transferowych; prawa do zastosowania stawki 0% właściwej dla eksportu w świetle posiadanej przez dostawcę dokumentacji wywozowej. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: skutków podatkowych w PIT, uzyskania przez podatnika w procesie cywilnym wynagrodzenia za przekazanie prawa do...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo wyroki wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: możliwości utraty statusu PGK przy nierynkowych transakcjach; kwestii braku możliwości obniżenie należnego podatku akcyzowego od produkowanych napojów alkoholowych o wysokość akcyzy zapłaconej wcześniej od energii elektrycznej zużytej do ich produkcji, gdyż nie stanowi ona składnika produktu finalnego. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: zasad opodatkowania wygranych w konkursach...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo wyrok oraz interpretacje podatkową wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: kwot naliczanych przez spółkę w związku z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przed upływem terminu, na jaki została zawarta w kontekście opodatkowania VAT; zasad rozliczania wydatków na nabycie usług od podmiotu powiązanego oraz odpisów amortyzacyjnych wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów przed 1 stycznia 2022 r. na podstawie art. 15e ustawy CIT. Ponadto, w...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo interpretację wraz z komentarzem eksperta Kancelarii dotyczącego: kwestii obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników będących uczestnikami cash-poolingu. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: stosowania art. 306 Dyrektywy 112 do konsolidatora usług hotelowych, który nabywa oraz odprzedaje usługi noclegowe innym podmiotom; skutków podatkowych w PIT wypłaty przez spółkę kapitałową powstałą w wyniku...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo interpretacje oraz wyrok wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: handlu unijnymi towarami nie akcyzowymi z alkoholem etylowym w składzie (np. kosmetyki, produkty przemysłowe, motoryzacyjne), które mogą generować obowiązki w podatku akcyzowym; zakazu amortyzacji budynków mieszkalnych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych przed 2022 r., który narusza konstytucyjną zasadę ochrony praw nabytych. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: kwestii...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo interpretacje oraz wyrok wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: możliwości rezygnacji ze zwolnienia z VAT w przypadku importu usług finansowych; kwestii opodatkowania wypłaty z zysku stanowiącego tzw. „stary zysk” wniesionego do spółki z o.o. i powstałego w następstwie przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: kwestii oceny czy rekompensata strat wynikających ze świadczenia...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo interpretacje podatkowe wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: braku obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok podatkowy 2022 oraz lata następne dla transakcji uzyskania pożyczki od podmiotu powiązanego, w przypadku, gdy najwyższa wartość faktycznie udostępnionego kapitału w roku podatkowym nie przekroczyła progu dokumentacyjnego właściwego dla transakcji finansowych tj. 10 mln PLN; okresu rozliczeniowego, w którym należy wykazać korektę...

czytaj dalej