PRZEKRÓJ PODATKOWY

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo wyroki wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: stawki VAT dla dostawy posiłków i dań realizowanych w systemie „na wynos"; możliwość rozliczania przez spółkę przejmującą strat własnych poniesionych przed połączeniem. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: skutków podatkowych w VAT wystawienia fałszywej faktury z danymi spółki przez jej pracownika; kwestii odliczenia VAT od rat leasingowych od autobusu nabytego w zakresie działalności społecznej...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo wyroki oraz decyzję Dyrektora IAS wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: akcyzy od samochodów osobowych, która wciąż generuje wątpliwości – o opodatkowaniu akcyzą pojazdów typu VAN oraz o napędzie „mild hybrid”; obowiązku podawania danych osób zagranicznych we wniosku o interpretację podatkową. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: kwalifikacji w kontekście art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy CIT usług udostępnienia spółce zasobów operacyjnych...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo wyrok wraz z komentarzem ekspertów dotyczący: kwestii uznania za podatnika VAT osoby dokonującej sprzedaży nieruchomości – pytanie prejudycjalne do TSUE. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: wyroku TSUE z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie C 791/22; kwestii możliwości do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku nie w pełni zamortyzowanej stalowni; kwestii wpływu regulacji unijnych na kwestie opodatkowania PIT zapewnienia...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo wyrok oraz interpretacje indywidualną wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: kwestii ulgi na robotyzację, w ramach której odliczeniu podlegają jednorazowo koszty nabycia robotów przemysłowych (środków trwałych), a nie dokonane od nich odpisy amortyzacyjne; możliwości zastosowania stawki 0% VAT z tytułu WDT w sytuacji, gdy dane w systemie VIES uległy zmianie i nabywca nie posiadał ważnego numeru VAT-UE na moment dostawy, wpływ tzw. pakietu Quick Fixes na wymóg posiadania...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo wyrok oraz interpretację wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: kwestii dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia mogącego stanowić transakcję kontrolowaną; kwestii korekty VAT w związku z udzielaniem premii. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: kwestii zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego z dniem wniesienia skargi do sądu administracyjnego, do dnia doręczenia organowi podatkowemu odpisu orzeczenia sądu...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo postanowienie oraz wyrok wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: zasad opodatkowania VAT cesji praw i obowiązków wynikających z umowy deweloperskiej; wyłączenia neutralności podatkowej dalszych wymian udziałów, które jest niezgodne z prawem unijnym. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: ustalenia miejsca prowadzenia działalności odnośnie do konieczności aktualizacji NIP-8; obciążenia opłatą alkoholową przemieszczenia napojów alkoholowych do...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo wyrok oraz interpretację indywidualną wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: kwestii oceny czy współtworzenie programów komputerowych i ich części w grupie programistów stanowi działalność B+R poszczególnych programistów; określenia obowiązku podatkowego w przypadku umów pożyczek w związku z rezygnacją ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 22 ustawy o VAT. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: kwestii wstrzymania wykonania decyzji...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo wyroki wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: kwestii rozliczenia podatku akcyzowego od aut osobowych w przypadku (i) czasowej rejestracji w Polsce oraz (ii) najmu samochodu osobowego z terytorium UE; kwestii płatności z tytułu usług ubezpieczenia, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła w Polsce. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: kwestii możliwości korzystania przez grupę VAT z ochrony z art. 14k i 14m OP wynikającej z...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo wyroki wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego wyodrębnienia garażu jako przedmiotu odrębnej własności na gruncie u.p.o.l.; kwestii wydatków na podniesienie kapitału spółki zależnej stanowią koszt pośredni, który może być alokowany zarówno do przychodów z zysków kapitałowych, jak i przychodów z działalności operacyjnej. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: braku możliwości zaliczenia do kosztów...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo wyrok oraz interpretacje indywidualną wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: sposobu dokumentowania oraz rozliczania na gruncie VAT sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej wyprodukowanej przez prosumenta w systemie tzw. net-billingu; wykorzystywania budynku mieszkalnego do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na najmie przestrzeni w celach mieszkalnych, który nie powoduje, że budynek mieszkalny jest zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej i podlega...

czytaj dalej