CIT

TAX ALERT 15/2023 – WYROK TK – DEFINICJA BUDOWLI W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI JEST NIEZGODNA Z KONSTYTUCJĄ

Informujemy, że dnia 4 lipca 2023 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją  definicji budowli dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości (art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych). Przepis ten, definiując budowlę, odsyła do definicji zawartych w prawie budowlanym, a w szczególności do pojęcia „obiekt budowlany”. Trybunał uzasadnił rozstrzygnięcie tym, że treść definicji budowli budzi uzasadnione wątpliwości i w wielu sytuacjach nie pozwala podatnikom jednoznacznie ocenić, czy  konkretne składniki majątku rodzą...

czytaj dalej

TAX ALERT 12/2022 – UCHWAŁA NSA – OPODATKOWANIE URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH POWIĄZANYCH Z BUDOWLAMI

10 października 2022 r. NSA podjął uchwałę w sprawie o sygn. akt III FPS 2/22 dotyczącą opodatkowania stacji i punktów redukcyjnych, redukcyjno - pomiarowych i pomiarowych podatkiem od nieruchomości. Spór, w związku z którym podjęto uchwałę, dotyczy tego, czy w stanie prawnym obowiązującym przed 28 czerwca 2015 r. urządzenia te stanowiły całość techniczno-użytkową z siecią gazową opodatkowaną podatkiem od nieruchomości. Uchwała nawiązuje do ówcześnie obowiązującego kryterium całości techniczno-użytkowej, od którego zależało opodatkowanie urządzeń technicznych powiązanych z budowlami. Zdaniem...

czytaj dalej

DO KOŃCA CZERWCA, A NIE DO KOŃCA MARCA MAJĄ CZAS NA ROZLICZENIE Z URZĘDEM SKARBOWYM PODATNICY PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH. DO 30 CZERWCA 2022 R. KONIECZNE JEST ZŁOŻENIE DEKLARACJI CIT ZA POPRZEDNI ROK PODATKOWY I EWENTUALNE DOPŁACENIE PODATKU

Minister Finansów przedłużył termin do złożenia zeznania CIT-8 (CIT-8AB) i wpłaty należnego podatku do 30 czerwca 2022 r. Rozporządzeniem przedłużono również termin na złożenie deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (CIT-8E). Ponadto, przedłużenie podlega termin na wykazanie przychodów, kosztów oraz dochodów z przekształcenia w zeznaniu składanym przez podatników ryczałtu od dochodów spółek. Do 30 czerwca 2022 r. dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych został wydłużony termin do: 1. złożenia zeznania o wysokości dochodu...

czytaj dalej

MF PLANUJE PRZEDŁUŻYĆ TERMIN NA SPORZĄDZENIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ ZŁOŻENIE ZEZNAŃ ROCZNYCH CIT ZA 2021 R.

Ministerstwo Finansów analogicznie jak w latach 2021 i 2020 zaproponowało przedłużenie terminów wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości na sporządzenie sprawozdań finansowych, w tym sprawozdań skonsolidowanych za 2022 rok. Konsultacje projektu rozporządzenia opublikowanego na stronach Rządowego Centrum Legislacji dotyczącego wydłużenia terminów sprawozdawczych i ewidencyjnych potrwają do 9 lutego 2022 r. Do konsultacji trafić ma też projekt rozporządzenia w sprawie wydłużenia terminów w CIT. Opublikowany 31 stycznia na stronach RCL projekt przewiduje wydłużenie terminów na...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzem eksperta Kancelarii dotyczącym: alokowania do źródeł przychodu odsetek od pożyczek zaciągniętych na zakup udziałów;zasad rozliczenia na gruncie VAT zwiększenia wynagrodzenia za usługi z mocą wsteczną. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: przesłanki opodatkowania VAT otrzymanej przez instytut dotacji z NCBR;kwestii opodatkowania podatkiem u źródła odsetek od pożyczki udzielonej przez spółkę zagraniczną na rzecz oddziału...

czytaj dalej