CIT

DO KOŃCA CZERWCA, A NIE DO KOŃCA MARCA MAJĄ CZAS NA ROZLICZENIE Z URZĘDEM SKARBOWYM PODATNICY PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH. DO 30 CZERWCA 2022 R. KONIECZNE JEST ZŁOŻENIE DEKLARACJI CIT ZA POPRZEDNI ROK PODATKOWY I EWENTUALNE DOPŁACENIE PODATKU

Minister Finansów przedłużył termin do złożenia zeznania CIT-8 (CIT-8AB) i wpłaty należnego podatku do 30 czerwca 2022 r. Rozporządzeniem przedłużono również termin na złożenie deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (CIT-8E). Ponadto, przedłużenie podlega termin na wykazanie przychodów, kosztów oraz dochodów z przekształcenia w zeznaniu składanym przez podatników ryczałtu od dochodów spółek. Do 30 czerwca 2022 r. dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych został wydłużony termin do: 1. złożenia zeznania o wysokości dochodu...

czytaj dalej

MF PLANUJE PRZEDŁUŻYĆ TERMIN NA SPORZĄDZENIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ ZŁOŻENIE ZEZNAŃ ROCZNYCH CIT ZA 2021 R.

Ministerstwo Finansów analogicznie jak w latach 2021 i 2020 zaproponowało przedłużenie terminów wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości na sporządzenie sprawozdań finansowych, w tym sprawozdań skonsolidowanych za 2022 rok. Konsultacje projektu rozporządzenia opublikowanego na stronach Rządowego Centrum Legislacji dotyczącego wydłużenia terminów sprawozdawczych i ewidencyjnych potrwają do 9 lutego 2022 r. Do konsultacji trafić ma też projekt rozporządzenia w sprawie wydłużenia terminów w CIT. Opublikowany 31 stycznia na stronach RCL projekt przewiduje wydłużenie terminów na...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzem eksperta Kancelarii dotyczącym: alokowania do źródeł przychodu odsetek od pożyczek zaciągniętych na zakup udziałów;zasad rozliczenia na gruncie VAT zwiększenia wynagrodzenia za usługi z mocą wsteczną. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: przesłanki opodatkowania VAT otrzymanej przez instytut dotacji z NCBR;kwestii opodatkowania podatkiem u źródła odsetek od pożyczki udzielonej przez spółkę zagraniczną na rzecz oddziału...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzem eksperta Kancelarii dotyczącym: odliczenia VAT od wykazanego z opóźnieniem importu usług;wypłaty przez spółkę komandytową zatrzymanych zysków z lat ubiegłych, która nie podlega ponownie opodatkowaniu. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenie dotyczące: kwestii możliwości zastosowania instytucji „wymiany udziałów” odnośnie do spółki w organizacji;możliwości odliczenia w roku podatkowym 2018 i w latach następnych, nieodliczonych kwot...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo interpretacje podatkowe wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: Okresu przechowywania ksiąg podatkowych oraz związanych z ich prowadzeniem dokumentów za lata, w których spółka poniosła stratę podatkową;Kwestii rozstrzygnięcia czy agencja celna działając jako przedstawiciel celny pośredni, nie ma prawa do odliczenia VAT zapłaconego zamiast importera w kwocie wynikającej z otrzymanej przez tę agencję celną decyzji (wydanej na rzecz Klienta tej agencji); Ponadto, w Przekroju...

czytaj dalej