CIT

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: korzystania ze zwolnienia z VAT usług prawnych;usług hostingu w kontekście art. 21 ust. 1 pkt 1 - 4 Ustawy CIT;uzyskiwania decyzji APA dla wszystkich transakcji grupowych, gdy uprzednie porozumienie dotyczy całej działalności podatnika, Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: skargi na bezczynność po zakończeniu przez organ administracji publicznej prowadzonego postępowania...

czytaj dalej

TAX ALERT 25/2020 – KWESTIA OBOWIĄZKÓW PŁATNIKA CIT W PRZYPADKU WYPŁATY NA RZECZ NIEREZYDENTA KWOTY POWYŻEJ ORAZ PONIŻEJ PROGU 2 MLN Zł

23 czerwca 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie [dalej: Sąd] wydał orzeczenie (sygn. III SA/Wa 2400/19) w zakresie interpretacji przepisów art. 26 ust. 1, ust. 2e i ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych [dalej: ustawa CIT]. Spór dotyczył kwestii obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób prawnych w dwóch sytuacjach: w przypadku gdy wypłaty na rzecz nierezydenta nie przekraczają progu 2 mln zł oraz w przypadku gdy wypłaty przekraczają tę kwotę. W przedstawionym stanie faktycznym spółka wskazała, iż w związku z prowadzoną działalnością nabywa od nierezydentów...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: braku możliwości zakwalifikowania kwoty ekwiwalentu opłaty ostrożnościowej do kosztów uzyskania przychodu kredytobiorcy; skutków podatkowych w CIT wyrównania poziomu rentowności na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 stycznia 2019 r.; kwestii obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych w latach 2017 i 2018 dla transakcji realizowanych przez spółkę komunalną z gminą;uznania usług udzielenia pożyczki za transakcje...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: braku możliwości zakwalifikowania kwoty ekwiwalentu opłaty ostrożnościowej do kosztów uzyskania przychodu kredytobiorcy; skutków podatkowych w CIT wyrównania poziomu rentowności na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 stycznia 2019 r.;uznania usług udzielenia pożyczki za transakcje pomocnicze;  a także interpretacje...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: sposobu zaliczania do przychodów i kosztów uzyskania przychodów wyników na transakcjach zabezpieczających; warunków zaliczenia zapłaconych odsetek do kosztów uzyskania przychodów w przypadku przejęcia długu (kredytu bankowego); uznania umowy darowizny akcji na rzecz funduszu inwestycyjnego za czynność pozorną w świetle art. 199a Ordynacji Podatkowej...

czytaj dalej