tacza antykryzysowa

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 3.0 – WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWNOPODATKOWE

Poniżej przedstawiamy wybrane zagadnienia prawnopodatkowe ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 [Dz.U. z 15 maja 2020 r. Poz. 875, dalej: „Nowelizacja”], która stanowi kontynuację działań Rządu w obszarze realizacji Tarczy Antykryzysowej (obecnie zwana jest również Tarczą Antykryzysową 3.0). 1. Odwieszenie biegu terminów – Zgodnie z dotychczasowym stanem prawnym w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID uległ zawieszeniu bieg terminów...

czytaj dalej

TAX ALERT 10/2020 – TARCZA ANTYKRYZYSOWA – WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWNOPODATKOWE

Poniżej przedstawiamy wybrane zagadnienia prawnopodatkowe ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. z 2020 r. poz. 568]. Wsparcie wymagające złożenia wniosku Dofinansowanie na ochronę miejsc pracy - Z dofinansowania na ochronę miejsc pracy mogą skorzystać podmioty, u których wystąpi spadek obrotów, tj. spadek sprzedaży towarów lub usług: o co najmniej 15% - przy porównaniu łącznych...

czytaj dalej

TAX ALERT 9/2020 – TARCZA ANTYKRYZYSOWA – PRZEDŁUŻENIE TERMINU DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI ORD-U I IFT-2

W dniu 31 marca br. w dzienniku ustaw opublikowano rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 563, link). Zgodnie z jego brzmieniem, przesunięciu do 31 maja 2020 r. uległy terminy na sporządzenia i złożenia zeznań: - ORD-U - do piątego miesiąca od zakończenia roku podatkowego, za który są sporządzane; - IFT-2R - do piątego miesiąca od zakończenia roku podatkowego następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat objętych tą informacją. W przypadku ORD-U przedłużenie dotyczy...

czytaj dalej

TAX ALERT 8/2020 – TARCZA ANTYKRYZYSOWA – PRZEDŁUŻENIE TERMINU DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI CIT-8 ZA 2019 R.

W dniu 25 marca Ministerstwo Finansów przekazało informację o przedłużeniu terminu do złożenia zeznania CIT-8 i zapłaty podatku za 2019 r. dla podatników CIT niekorzystających ze zwolnień przedmiotowych do dnia 31 maja 2020 r. Na razie nie ma jednak przepisów w tym zakresie. W tej chwili brak także jakichkolwiek informacji na temat analogicznego przedłużenia terminu do sporządzania sprawozdań finansowych. Będziemy Państwa informować o dalszych postępach w tej kwestii. KONTAKT Andrzej Paczuskiandrzej.paczuski@ptpodatki.pl+48 510 051 712 Daniel...

czytaj dalej

TAX ALERT 7/2020 – TARCZA ANTYKRYZYSOWA– PRZEDŁUŻENIE TERMINU DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI CIT-8 ZA 2019 R. PRZEZ NIEKTÓRYCH PODATNIKÓW ZWOLNIONYCH PRZEDMIOTOWO

W dniu 24 marca br. na stronie RCL pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania CIT-8 przez niektórych podatników CIT. Zgodnie z jego brzmieniem, ww. termin do złożenia zeznania, jak również do wpłaty należnego podatku, ulegnie przesunięciu z dnia 31 marca na dzień 31 lipca 2020 r. Zakresem zastosowania tego przedłużenia zostaną objęci podatnicy spełniający w roku podatkowym 2019 jeden z następujących warunków: osiągnęli wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy CIT,uzyskali przychody z działalności...

czytaj dalej