MDR

STATYSTYKI MDR 2020 – 2021

Za nami pierwsze miesiące po odwieszeniu terminów związanych z raportowaniem schematów podatkowych transgranicznych oraz upływie ostatecznych terminów ponownego raportowania. Choć nadal terminy związane z raportowaniem krajowych schematów podatkowych pozostają zawieszone, to dobry moment na przyjrzenie się statystykom w zakresie MDR za II połowę 2020 r. oraz początek 2021 roku. Jak wynika z informacji, które otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów, do dnia 31 maja 2021 roku wpłynęło łącznie 25 927 zgłoszeń MDR, w tym: MDR-1 – 11 661 zgłoszeń, MDR-2 – 2 089...

czytaj dalej

PONOWNE RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH TRANSGRANICZNYCH

Już tylko do 28 lutego 2021 r. wspomagający mają czas na retrospektywne zgłoszenie schematów podatkowych, w przypadku których pierwsza czynność miała miejsce w okresie od 26 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. Wcześniej termin na zgłoszenie takich uzgodnień upłynął dla promotorów (31 grudnia 2020 r.)  oraz dla korzystających (31 stycznia 2021 r.). Po co raportować ponownie? Obowiązek raportowania schematów transgranicznych wynika z przepisów Dyrektywy 2018/822 (DAC6), która weszła w życie 25 czerwca 2018 r. Przepisy, na mocy których obowiązek ten został wprowadzony do polskiego...

czytaj dalej

SCHEMATY PODATKOWE JAKO PRZEDMIOT INTERPRETACJI INDYWIDUALNYCH

Dnia 28 stycznia 2021 r., Naczelny Sąd Administracyjny wydał przełomowy wyrok, w którym stwierdził, że obowiązki prawno-podatkowe wynikające z przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie schematów podatkowych, mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej [sygn. akt I FSK 1703/20]. Organy skarbowe stały dotychczas na stanowisku, że przepisy dotyczące obowiązku raportowania schematów podatkowych nie stanowią przepisów prawa materialnego, a tylko takie mogą być przedmiotem wypowiedzi Dyrektora KIS w zakresie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. W analizowanej sprawie, wnioskodawca...

czytaj dalej

RETROSPEKTYWNE RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH PRZEZ WSPOMAGAJĄCYCH

Już 28 lutego 2021 roku upływa termin na wypełnienie przez wspomagających nowego obowiązku w zakresie retrospektywnego raportowania schematów podatkowych transgranicznych, których pierwsza czynność wdrożeniowa miała miejsce w okresie od 26 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. Pomijanym do tej pory w polskich regulacjach dotyczących wstecznego raportowania wspomagającym pozostało już niewiele czasu na weryfikację historycznych zdarzeń i ewentualne przekazanie informacji Szefowi KAS. Poszerzenie zakresu podmiotowego obowiązku retrospektywnego raportowania, który przed nowelizacją dotyczył...

czytaj dalej

W NADAWANIU NSP ZNACZĄCE PRZYŚPIESZENIE

Przy okazji ostatniej nowelizacji dotyczącej przepisów MDR, o której pisaliśmy w tym artykule, postanowiliśmy po raz kolejny przyjrzeć się statystykom dotyczącym zgłaszania schematów podatkowych i sprawdzić jak pandemia wpłynęła na sytuację związaną z nadawaniem NSP. Zwrot akcji w NSP Jak wynika z informacji, które otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów, do dnia 30 czerwca 2020 roku wpłynęło łącznie 14 306 zgłoszeń MDR, w tym: MDR-1 - 6 690 zgłoszeń (z czego 5 751 zgłoszeń to zgłoszenia pierwotne, a 939 – uzupełnienia wcześniejszych zgłoszeń),MDR-2 - 1 376 zgłoszeń,MDR-3 - 4 854 zgłoszeńMDR-4...

czytaj dalej