MDR

W NADAWANIU NSP ZNACZĄCE PRZYŚPIESZENIE

Przy okazji ostatniej nowelizacji dotyczącej przepisów MDR, o której pisaliśmy w tym artykule, postanowiliśmy po raz kolejny przyjrzeć się statystykom dotyczącym zgłaszania schematów podatkowych i sprawdzić jak pandemia wpłynęła na sytuację związaną z nadawaniem NSP. Zwrot akcji w NSP Jak wynika z informacji, które otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów, do dnia 30 czerwca 2020 roku wpłynęło łącznie 14 306 zgłoszeń MDR, w tym: MDR-1 - 6 690 zgłoszeń (z czego 5 751 zgłoszeń to zgłoszenia pierwotne, a 939 – uzupełnienia wcześniejszych zgłoszeń),MDR-2 - 1 376 zgłoszeń,MDR-3 - 4 854 zgłoszeńMDR-4...

czytaj dalej

ZMIANY W MDR

W dniu 22 czerwca 2020 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (link). Ustawa ta wprowadza szereg istotnych zmian w przepisach dotyczących raportowania schematów podatkowych (MDR). Wprowadzone zmiany to m.in. przepisy, o których pisaliśmy tutaj, a także kilka innych, istotnych z perspektywy uczestników uzgodnień kwestii. Nie wystarczy zaraportować tylko raz Najistotniejszą z wprowadzonych...

czytaj dalej

TAX ALERT 22/2020 – ZMIANY W PRZEPISACH MDR

W dniu 22 czerwca 2020 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (link). Ustawa ta wprowadza szereg zmian w przepisach dotyczących raportowania schematów podatkowych (MDR). Poniżej przedstawiamy najistotniejsze z nich: Ponowne raportowanie schematów transgranicznych Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami promotorzy, korzystający oraz wspomagający będą obowiązani ponownie dokonać zgłoszenia schematów...

czytaj dalej