tarcza antykryzysowa 4.0

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 4.0 – WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWNOPODATKOWE

Poniżej przedstawiamy wybrane zagadnienia prawnopodatkowe ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 [Dz.U. z 2020 r. poz. 1086], która stanowi kontynuację działań Rządu w obszarze realizacji Tarczy Antykryzysowej (obecnie zwana jest również Tarczą Antykryzysową 4.0). CIT/PIT Zwolnienie z podatku od przychodów z budynków - Na mocy Tarczy Antykryzysowej 4.0 przedsiębiorcy będą podlegali zwolnieniu od podatku...

czytaj dalej

TAX ALERT 23/2020 – TARCZA ANTYKRYZYSOWA 4.0 WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWNOPODATKOWE

Poniżej przedstawiamy wybrane zagadnienia prawnopodatkowe ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 [Dz.U. z 2020 r. poz. 1086], która stanowi kontynuację działań Rządu w obszarze realizacji Tarczy Antykryzysowej (obecnie zwana jest również Tarczą Antykryzysową 4.0). CIT/PIT Zwolnienie z podatku od przychodów z budynków - Na mocy Tarczy Antykryzysowej 4.0 przedsiębiorcy będą podlegali zwolnieniu od podatku...

czytaj dalej

TAX ALERT 20/2020 – TARCZA ANTYKRYZYSOWA 4.0 – ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE CEN TRANSFEROWYCH

Poniżej przedstawiamy opis zmian do regulacji w zakresie cen transferowych wprowadzonych przez Tarczę Antykryzysową 4.0 (link do ustawy zmieniającej). 1. Nowe terminy realizacji obowiązków w zakresie cen transferowych * dla podmiotów, które skorzystały z przedłużonego terminu na sporządzenie local file i złożenie oświadczenia. Wybór nowych terminów nie wymaga informowania organów podatkowych (dokonuje się samoistnie poprzez brak złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji w terminie podstawowym. 2. Wyłączenie z obowiązku stosowania zasady ceny rynkowej Dla transakcji pomiędzy uczelnią...

czytaj dalej