Sporządzanie dokumentacji

TAX ALERT 3/2018 – MINISTERSTWO FINANSÓW WYJAŚNIA WĄTPLIWOŚCI W ZAKRESIE OBOWIĄZKÓW DOKUMENTACYJNYCH Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

Ministerstwo Finansów opublikowało dziś wydaną w dniu 24 stycznia 2018 r. interpretację ogólną (link), której celem jest wyjaśnienie dotychczasowych wątpliwości w zakresie sposobu ustalania obowiązkówdokumentacyjnych dla transakcji i innych zdarzeń zawieranych z podmiotami powiązanymi. Interpretacja odnosi się do następujących kwestii: - Sposób ustalenia progów dokumentacyjnych dla transakcji jednego rodzaju Wg Ministerstwa ustalony indywidualnie próg ustawowy należy odnosić osobno do każdego rodzaju transakcji lub do każdego rodzaju innego zdarzenia. Innymi słowy, podatnik nie ma obowiązku...

czytaj dalej

TAX ALERT 17/2017 – ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE ELEMENTÓW DOKUMENTACJI CEN TRANSFEROWYCH GOTOWE DO PODPISU

W dniu 8 września 2017 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano ostateczne wersje rozporządzeń w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (link) i fizycznych (link). Rozporządzenia te stanowią doprecyzowanie regulacji zawartych odpowiednio w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie obowiązkowych elementów dokumentacji lokalnych i grupowych, a także sposobu przeprowadzania analiz porównawczych. Najistotniejsze zmiany w stosunku do...

czytaj dalej

Tax Alert – PROJEKT ZMIAN REGULACJI DOTYCZĄCYCH ZASAD SPORZĄDZANIA DOKUMENTACJI TRANSAKCJI MIĘDZY PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

Minister Finansów w dniu 16 czerwca 2015 r. przekazał do Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów projekt ustawy dotyczący m.in. wdrożenia Kodeksu postępowania w zakresie dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi w Unii Europejskiej. W stosunku do pierwotnie planowanego, obecny projekt ustawy w zakresie dotyczącym dokumentacji podatkowej nie uległ zasadniczym zmianom, a ewentualne modyfikacje wynikały przede wszystkim z postulatów zgłaszanych w toku konsultacji publicznych. Istotne jest natomiast przesuniecie momentu wprowadzenia zmian w życie na dzień 1 stycznia 2017 r. (tj....

czytaj dalej

Tax Alert – PROJEKTOWANE ZMIANY W REGULACJACH DOTYCZĄCYCH SPORZĄDZANIA DOKUMENTACJI CEN TRANSFEROWYCH

Chcielibyśmy Państwa poinformować, iż Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowelizacji ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób prawnych, które obejmą m.in. modyfikację dotychczas ciążących na podatnikach obowiązków związanych ze sporządzeniem dokumentacji transakcji między podmiotami powiązanymi. Projekt zakłada z jednej strony zawężenie grupy podmiotów zobowiązanych do sporządzania takiej dokumentacji (wyłączone z niej będą podmioty wykazujące przychody i koszty poniżej 2 mln euro), a z drugiej znaczące poszerzenie zakresu informacji, jakie podatnik prowadzący...

czytaj dalej