TSUE

TAX ALERT 13/2021 – WYROK TSUE W SPRAWIE STAWKI VAT DO SPRZEDAŻY USŁUG ZWIĄZANYCH Z WYŻYWIENIEM ORAZ DOSTAWY GOTOWYCH DAŃ

22 kwietnia 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawie C-703/19 dotyczącej kwalifikacji sprzedaży posiłków i dań przez sieć restauracji szybkiej obsługi, która oferowała rożne sposoby nabycia oraz konsumpcji, tj. wewnątrz lokali, w ramach tzw. food court (na terenie galerii handlowych), czy też przez okno zewnętrzne (na wynos). Sprawa dotyczyła sporu podatnika z organami podatkowymi w kwestii stawki VAT, tj. czy podatnik dokonując sprzedaży dań, w zależności od sposobu ich sprzedaży, tj. na wynos lub do spożycia na miejscu, może stosować rożne stawki...

czytaj dalej

TAX ALERT 8/2021- KORZYSTNE WYROKI TSUE W POLSKICH SPRAWACH – ROZLICZANIE WNT I MOŻLIWOŚĆ SKORYGOWANIA FAKTUR Z NIENALEŻNIE WYKAZANYM VAT

Uprzejmie informujemy, iż w dniu wczorajszym (tj. 18 marca 2021 r.) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyroki w sprawach dotyczących zgodności przepisów polskiej ustawy VAT z regulacjami unijnymi w zakresie: uzależnienia skorzystania z prawa do odliczenia VAT naliczonego z tytułu WNT w tym samym okresie, w którym podatek ten jest należny, od wykazania VAT należnego w deklaracji podatkowej złożonej w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca powstania obowiązku podatkowego (sygn. C-895/19);możliwości dokonania korekty faktur z nienależnie wykazanym VAT przez podatnika...

czytaj dalej

TAX ALERT 30/2020 – ULGA NA ZŁE DŁUGI W VAT- WYROK TSUE W POLSKIEJ SPRAWIE

Uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym (tj. 15 października 2020 r.) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawie dotyczącej zgodności przepisów polskiej ustawy VAT w zakresie tzw. ulgi na złe długi z regulacjami unijnymi (C-335/19). W rozpatrywanej sprawie polska spółka z o.o. prowadząca działalność w zakresie doradztwa podatkowego świadczyła usługi na rzecz polskich podatników VAT, opodatkowane VAT w Polsce. Jeden z kontrahentów spółki w momencie świadczenia przez nią usług na jego rzecz był zarejestrowany jako podatnik VAT i nie był w trakcie postępowania...

czytaj dalej

TAX ALERT 31/2019 – MOŻLIWOŚĆ WZNAWIANIA POSTĘPOWAŃ W SPRAWACH, W KTÓRYCH WYKORZYSTANO MATERIAŁY Z INNYCH POSTĘPOWAŃ NA BAZIE WYROKU TSUE

Uprzejmie informujemy, że 16 października 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok dotyczący węgierskiej spółki Glencore Agriculture Hungary Kft. (sygn. C-189/18). Zdaniem Trybunału w sytuacji, w której w sprawie podatkowej wykorzystano dokumenty zgromadzone w sprawie karnej prowadzonej przeciw dostawcom podatnika, które nie zostały udostępnione podatnikowi, doszło do naruszenia art. 47 Karty Praw Podstawowych UE (prawo do obrony). Zdaniem TSUE, podatnik powinien mieć dostęp do zgromadzonych przez organ podatkowy dowodów, co umożliwi przedstawienie argumentów na obronę...

czytaj dalej

TAX ALERT 32/2017 – MOŻLIWOŚĆ ODZYSKANIA NADPŁATY PODATKU, WYNIKAJĄCEJ Z ORZECZENIA TSUE, JEST OGRANICZONA W CZASIE

Uprzejmie informujemy o wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 20 grudnia 2017 r. w polskiej sprawie C-500/16. TSUE uznał w nim, iż polskie regulacje, wynikające z Ordynacji podatkowej, ograniczające możliwość występowania z wnioskiem o stwierdzenie i zwrot nadpłaty podatku, także tej wynikającej z orzeczenia samego TSUE, są zgodne z przepisami wspólnotowymi, w szczególności nie naruszają zasad równoważności i skuteczności. Rozstrzygnięcie TSUE zapadło na gruncie VAT i dotyczyło próby odzyskania przez podatnika (spółkę leasingową) podatku nadpłaconego w związku z...

czytaj dalej