TSUE

TAX ALERT 9/2023 – WYROK TSUE W POLSKIEJ SPRAWIE DOTYCZĄCEJ ZGODNOŚCI PRZEPISÓW POLSKIEJ USTAWY VAT Z DYREKTYWĄ RADY 2006/112/WE

Uprzejmie informujemy, że 25 maja 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawie o sygn. C-114/22 (Wyrok), dotyczącej zgodności przepisów polskiej ustawy VAT z dyrektywą VAT. Sprawa dotyczyła sporu podatnika z organami podatkowymi na tle zakwestionowania prawa do odliczenia VAT naliczonego z faktury dokumentującej zakup znaków towarowych. Organy odmówiły podatnikowi odliczenia VAT naliczonego wynikającego z tej faktury na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. c) ustawy VAT.  Organy uznały bowiem, że sprzedaż znaków była nieważna na gruncie prawa cywilnego...

czytaj dalej

TAX ALERT 4/2023 – POSTANOWIENIE TSUE W POLSKIEJ SPRAWIE C-729/21 DOTYCZĄCEJ ZBYCIA ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

W dniu 16 stycznia 2023 r. TSUE wydał postanowienie w polskiej sprawie prejudycjalnej C-729/21[1], w którym potwierdził zgodność krajowych regulacji VAT w zakresie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej: ZCP) z Dyrektywą VAT. Geneza sprawy sięga 2016 r. i nabycia centrum handlowego zlokalizowanego na terytorium Polski. Wówczas, polska spółka nabyła nieruchomość obejmującą grunt z budynkiem wraz ze wszystkimi przynależnościami oraz budowlami znajdującymi się na tym gruncie. Zgodnie z umową sprzedaży spółka przejęła ponadto umowy najmu dotyczące lokali w centrum handlowym, w tym...

czytaj dalej

TAX ALERT 13/2021 – WYROK TSUE W SPRAWIE STAWKI VAT DO SPRZEDAŻY USŁUG ZWIĄZANYCH Z WYŻYWIENIEM ORAZ DOSTAWY GOTOWYCH DAŃ

22 kwietnia 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawie C-703/19 dotyczącej kwalifikacji sprzedaży posiłków i dań przez sieć restauracji szybkiej obsługi, która oferowała rożne sposoby nabycia oraz konsumpcji, tj. wewnątrz lokali, w ramach tzw. food court (na terenie galerii handlowych), czy też przez okno zewnętrzne (na wynos). Sprawa dotyczyła sporu podatnika z organami podatkowymi w kwestii stawki VAT, tj. czy podatnik dokonując sprzedaży dań, w zależności od sposobu ich sprzedaży, tj. na wynos lub do spożycia na miejscu, może stosować rożne stawki...

czytaj dalej

TAX ALERT 8/2021- KORZYSTNE WYROKI TSUE W POLSKICH SPRAWACH – ROZLICZANIE WNT I MOŻLIWOŚĆ SKORYGOWANIA FAKTUR Z NIENALEŻNIE WYKAZANYM VAT

Uprzejmie informujemy, iż w dniu wczorajszym (tj. 18 marca 2021 r.) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyroki w sprawach dotyczących zgodności przepisów polskiej ustawy VAT z regulacjami unijnymi w zakresie: uzależnienia skorzystania z prawa do odliczenia VAT naliczonego z tytułu WNT w tym samym okresie, w którym podatek ten jest należny, od wykazania VAT należnego w deklaracji podatkowej złożonej w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca powstania obowiązku podatkowego (sygn. C-895/19);możliwości dokonania korekty faktur z nienależnie wykazanym VAT przez podatnika...

czytaj dalej

TAX ALERT 30/2020 – ULGA NA ZŁE DŁUGI W VAT- WYROK TSUE W POLSKIEJ SPRAWIE

Uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym (tj. 15 października 2020 r.) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawie dotyczącej zgodności przepisów polskiej ustawy VAT w zakresie tzw. ulgi na złe długi z regulacjami unijnymi (C-335/19). W rozpatrywanej sprawie polska spółka z o.o. prowadząca działalność w zakresie doradztwa podatkowego świadczyła usługi na rzecz polskich podatników VAT, opodatkowane VAT w Polsce. Jeden z kontrahentów spółki w momencie świadczenia przez nią usług na jego rzecz był zarejestrowany jako podatnik VAT i nie był w trakcie postępowania...

czytaj dalej