TSUE

TAX ALERT 4/2023 – POSTANOWIENIE TSUE W POLSKIEJ SPRAWIE C-729/21 DOTYCZĄCEJ ZBYCIA ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

W dniu 16 stycznia 2023 r. TSUE wydał postanowienie w polskiej sprawie prejudycjalnej C-729/21[1], w którym potwierdził zgodność krajowych regulacji VAT w zakresie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej: ZCP) z Dyrektywą VAT. Geneza sprawy sięga 2016 r. i nabycia centrum handlowego zlokalizowanego na terytorium Polski. Wówczas, polska spółka nabyła nieruchomość obejmującą grunt z budynkiem wraz ze wszystkimi przynależnościami oraz budowlami znajdującymi się na tym gruncie. Zgodnie z umową sprzedaży spółka przejęła ponadto umowy najmu dotyczące lokali w centrum handlowym, w tym...

czytaj dalej

TAX ALERT 13/2021 – WYROK TSUE W SPRAWIE STAWKI VAT DO SPRZEDAŻY USŁUG ZWIĄZANYCH Z WYŻYWIENIEM ORAZ DOSTAWY GOTOWYCH DAŃ

22 kwietnia 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawie C-703/19 dotyczącej kwalifikacji sprzedaży posiłków i dań przez sieć restauracji szybkiej obsługi, która oferowała rożne sposoby nabycia oraz konsumpcji, tj. wewnątrz lokali, w ramach tzw. food court (na terenie galerii handlowych), czy też przez okno zewnętrzne (na wynos). Sprawa dotyczyła sporu podatnika z organami podatkowymi w kwestii stawki VAT, tj. czy podatnik dokonując sprzedaży dań, w zależności od sposobu ich sprzedaży, tj. na wynos lub do spożycia na miejscu, może stosować rożne stawki...

czytaj dalej

TAX ALERT 8/2021- KORZYSTNE WYROKI TSUE W POLSKICH SPRAWACH – ROZLICZANIE WNT I MOŻLIWOŚĆ SKORYGOWANIA FAKTUR Z NIENALEŻNIE WYKAZANYM VAT

Uprzejmie informujemy, iż w dniu wczorajszym (tj. 18 marca 2021 r.) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyroki w sprawach dotyczących zgodności przepisów polskiej ustawy VAT z regulacjami unijnymi w zakresie: uzależnienia skorzystania z prawa do odliczenia VAT naliczonego z tytułu WNT w tym samym okresie, w którym podatek ten jest należny, od wykazania VAT należnego w deklaracji podatkowej złożonej w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca powstania obowiązku podatkowego (sygn. C-895/19);możliwości dokonania korekty faktur z nienależnie wykazanym VAT przez podatnika...

czytaj dalej

TAX ALERT 30/2020 – ULGA NA ZŁE DŁUGI W VAT- WYROK TSUE W POLSKIEJ SPRAWIE

Uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym (tj. 15 października 2020 r.) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawie dotyczącej zgodności przepisów polskiej ustawy VAT w zakresie tzw. ulgi na złe długi z regulacjami unijnymi (C-335/19). W rozpatrywanej sprawie polska spółka z o.o. prowadząca działalność w zakresie doradztwa podatkowego świadczyła usługi na rzecz polskich podatników VAT, opodatkowane VAT w Polsce. Jeden z kontrahentów spółki w momencie świadczenia przez nią usług na jego rzecz był zarejestrowany jako podatnik VAT i nie był w trakcie postępowania...

czytaj dalej

TAX ALERT 31/2019 – MOŻLIWOŚĆ WZNAWIANIA POSTĘPOWAŃ W SPRAWACH, W KTÓRYCH WYKORZYSTANO MATERIAŁY Z INNYCH POSTĘPOWAŃ NA BAZIE WYROKU TSUE

Uprzejmie informujemy, że 16 października 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok dotyczący węgierskiej spółki Glencore Agriculture Hungary Kft. (sygn. C-189/18). Zdaniem Trybunału w sytuacji, w której w sprawie podatkowej wykorzystano dokumenty zgromadzone w sprawie karnej prowadzonej przeciw dostawcom podatnika, które nie zostały udostępnione podatnikowi, doszło do naruszenia art. 47 Karty Praw Podstawowych UE (prawo do obrony). Zdaniem TSUE, podatnik powinien mieć dostęp do zgromadzonych przez organ podatkowy dowodów, co umożliwi przedstawienie argumentów na obronę...

czytaj dalej