TAX ALERT

TAX ALERT 8/2020 – TARCZA ANTYKRYZYSOWA – PRZEDŁUŻENIE TERMINU DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI CIT-8 ZA 2019 R.

W dniu 25 marca Ministerstwo Finansów przekazało informację o przedłużeniu terminu do złożenia zeznania CIT-8 i zapłaty podatku za 2019 r. dla podatników CIT niekorzystających ze zwolnień przedmiotowych do dnia 31 maja 2020 r. Na razie nie ma jednak przepisów w tym zakresie. W tej chwili brak także jakichkolwiek informacji na temat analogicznego przedłużenia terminu do sporządzania sprawozdań finansowych. Będziemy Państwa informować o dalszych postępach w tej kwestii. KONTAKT Andrzej Paczuskiandrzej.paczuski@ptpodatki.pl+48 510 051 712 Daniel...

czytaj dalej

TAX ALERT 7/2020 – TARCZA ANTYKRYZYSOWA– PRZEDŁUŻENIE TERMINU DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI CIT-8 ZA 2019 R. PRZEZ NIEKTÓRYCH PODATNIKÓW ZWOLNIONYCH PRZEDMIOTOWO

W dniu 24 marca br. na stronie RCL pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania CIT-8 przez niektórych podatników CIT. Zgodnie z jego brzmieniem, ww. termin do złożenia zeznania, jak również do wpłaty należnego podatku, ulegnie przesunięciu z dnia 31 marca na dzień 31 lipca 2020 r. Zakresem zastosowania tego przedłużenia zostaną objęci podatnicy spełniający w roku podatkowym 2019 jeden z następujących warunków: osiągnęli wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy CIT,uzyskali przychody z działalności...

czytaj dalej

TAX ALERT 6/2020 – TARCZA ANTYKRYZYSOWA – WYBRANE ZAGADNIENIA PODATKOWO – PRAWNE

Poniżej przedstawiamy wybrane zagadnienia podatkowo-prawne projektu z dnia 21 marca ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z treścią projektu, tarcza antykryzysowa wprowadzić ma m.in. następujące zmiany: Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) ustawa nie przewiduje odroczenia terminu na złożenie zeznania podatkowego za 2019 r. oraz terminu zapłaty zaliczek na podatek CIT – deklaracja CIT-8 powinna zostać...

czytaj dalej

TAX ALERT 5/2020 – OBOWIĄZKI W ZAKRESIE CEN TRANSFEROWYCH OD 1 STYCZNIA 2019

Nowelizacja ustawy CIT1 na 2019 rok przyniosła istotne zmiany w zakresie zasad identyfikacji i sporządzania dokumentacji podatkowych transakcji zawieranych przez podatników z podmiotami powiązanymi. Poniżej przedstawiamy ich krótkie podsumowanie, które może być przydatne już na etapie sporządzania CIT-8 za 2019 r. Zapraszamy do lektury! Dokumentacja lokalna (Local file) Zmianie uległ mechanizm określania progów transakcyjnych, który opiera się wyłącznie na kryterium wartości transakcji jednego rodzaju. Limity dla poszczególnych rodzajów transakcji jednorodnych (kalkulowanych oddzielnie dla...

czytaj dalej

TAX ALERT 4/2020 – OBOWIĄZKI W ZAKRESIE SKŁADANIA ORD-U

Nowelizacja przepisów ordynacji podatkowej oraz ustaw o podatkach dochodowych na 2019 r. spowodowała, iż duża część podmiotów, które za lata 2017 i 2018 była zwolniona z przekazywania informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U), będzie musiała ponownie powrócić do realizacji tych obowiązków. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, podatnicy są zobowiązani bez wezwania do sporządzenia i przekazania informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U) w terminie 3 miesięcy od momentu zakończenia roku podatkowego. W ramach nowelizacji regulacji w zakresie cen transferowych na...

czytaj dalej
logo

Uprzejmie informujemy, że od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania kancelaria Paczuski Taudul funkcjonuje wyłącznie w trybie zdalnym, w szczególności zamknięte są biura kancelarii, w tym nieczynna jest recepcja.

W tym czasie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy - z biurem w Warszawie (tel. 22 205 22 00, biuro@ptpodatki.pl) lub z biurem w Katowicach (tel. +48 509 699 983, anna.paszynska@ptpodatki.pl), bądź bezpośrednio z wybranym pracownikiem kancelarii.

Za ewentualne, związane z tym niedogoności przepraszamy!