TAX ALERT 3/2024 – WYGAŚNIĘCIE DECYZJI WIS W ZWIĄZKU ZE WZROSTEM STAWEK VAT NA PODSTAWOWE PRODUKTY SPOŻYWCZE

12 marca br. ukazał się komunikat Ministerstwa Finansów w sprawie nieprzedłużania po 31 marca 2024 r. okresowego obniżenia stawki VAT (z 5% na 0%) na podstawowe produkty spożywcze. Tym samym towary wymienione w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT, dla których w okresie obowiązywania przepisów antyinflacyjnych (tj. od lutego 2022 r.) obowiązywała 0% stawka VAT, zostaną ponownie opodatkowane stawką 5% (na marginesie będącej również stawką tymczasową, po „przejściowym” podwyższeniu od 1 stycznia 2011 r. z 3%).

Wspomniana zmiana najprawdopodobniej ponownie będzie mieć wpływ na możliwość korzystania (moc) z decyzji w sprawie Wiążących Informacji Stawkowych (WIS), wydanych po 31 stycznia 2022 r. i potwierdzających prawo do stosowania 0% stawki VAT na ww. produkty spożywcze. Zgodnie bowiem z art. 42h ust. 1 ustawy o VAT, decyzja WIS wygasa z mocy prawa w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku odnoszących się do towaru będącego jej przedmiotem, w wyniku której wskazana w WIS stawka podatku staje się niezgodna z tymi przepisami. Przy czym wygaśnięcie WIS następuje z dniem wejścia w życie przepisów, w wyniku których WIS stała się z nimi niezgodna. W praktyce oznaczać to będzie (o ile nic nie zmieni się w przepisach), iż z dniem 31 marca 2024 r. z mocy prawa wygasną decyzje WIS określające stawkę 0% VAT na ww. produkty spożywcze.

Tożsama sytuacja miała miejsce w 2022 r., kiedy to z dniem 1 lutego 2022 r. w związku z planowym wejściem w życie przepisów czasowo obniżających stawki VAT z 5% na 0% na niektóre artykuły (tzw. tarcza antyinflacyjna 2.0), uprzednio wydane WIS uległy wygaśnięciu (o czym szerzej informowaliśmy w naszym Tax Alercie).

W konsekwencji, konieczne może stać się ponowne wystąpienie o uzyskanie WIS (wraz z obowiązkiem poniesienia kosztów tego postępowania). Pojawić się mogą również problemy w relacjach z kontrahentami, którzy np. mogą wymagać posiadania/podawania aktualnej decyzji WIS (dla celów formalnego potwierdzenia prawidłowości klasyfikacji i stawki VAT danego towaru). Konieczność wystąpienia z kolejnym wnioskiem o WIS będzie dotyczyć również sytuacji/tych towarów, dla których przed obniżką stawki VAT (tj. przed 1 lutego 2022 r.) uzyskana została WIS potwierdzająca stawkę VAT 5% – jak bowiem było mowa, tamte decyzje wygasały z mocy prawa z dniem 1 lutego 2022 r. i ich reaktywacja/przywrócenie do obiegu prawnego nie jest obecnie możliwe. 

***

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w tym zakresie, zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 08

Mateusz Śliwiński
Menedżer
mateusz.sliwinski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 29

Sylwia Wiśniewska
Konsultant
sylwia.wisniewska@ptpodatki.pl
(22) 205 22 34