ceny transferowe

PROJEKT NOWELIZACJI KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH I JEGO ZNACZENIE Z PERSPEKTYWY PRAWA PODATKOWEGO

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt przedstawiający zmiany w Kodeksie spółek handlowych [dalej: KSH] oraz niektórych innych ustawach (link do projektu). Przewiduje on wprowadzenie tzw. prawa holdingowego (także prawa grup spółek albo prawa koncernowego), definiującego relacje pomiędzy spółkami dominującymi a spółkami zależnymi. Wskazane tam rozwiązania mogą w sposób istotny wpłynąć na rozliczenia podatkowe, w szczególności z perspektywy cen transferowych. Grupy spółek Do KSH planuje się wprowadzenie nowego pojęcia grupy spółek, którą tworzą spółka dominująca i spółka...

czytaj dalej

SKŁADANIE OŚWIADCZENIA O SPORZĄDZENIU LOKALNEJ DOKUMENTACJI CEN TRANSFEROWYCH W PRZYPADKU TRANSAKCJI O CHARAKTERZE NIEODPŁATNYM

WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 22 lipca 2020 r. (I SA/Wr 269/20; orzeczenie nieprawomocne) potwierdził stanowisko podatnika i uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną, zgodnie z którą pomimo rozpoznania przychodu z nieodpłatnych świadczeń z tytułu otrzymania nieodpłatnego poręczenia, spółka nie byłaby uprawniona do złożenia oświadczenia, że ceny transferowe stosowane w transakcjach kontrolowanych objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach rynkowych, zgodnie z art. 11m ust. 2 pkt 2 ustawy CIT. Spółka wystąpiła o udzielenie interpretacji w sprawie...

czytaj dalej

TAX ALERT 20/2020 – TARCZA ANTYKRYZYSOWA 4.0 – ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE CEN TRANSFEROWYCH

Poniżej przedstawiamy opis zmian do regulacji w zakresie cen transferowych wprowadzonych przez Tarczę Antykryzysową 4.0 (link do ustawy zmieniającej). 1. Nowe terminy realizacji obowiązków w zakresie cen transferowych * dla podmiotów, które skorzystały z przedłużonego terminu na sporządzenie local file i złożenie oświadczenia. Wybór nowych terminów nie wymaga informowania organów podatkowych (dokonuje się samoistnie poprzez brak złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji w terminie podstawowym. 2. Wyłączenie z obowiązku stosowania zasady ceny rynkowej Dla transakcji pomiędzy uczelnią...

czytaj dalej

TAX ALERT 14/2020 – INFORMACJA O CENACH TRANSFEROWYCH – FORMULARZ TPR-C

Ministerstw Finansów opublikowało na stronie Portalu Podatkowego interaktywny formularz informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (TPR-C). Opublikowany formularz jest efektem zmian wprowadzonych przez Ministerstwo Finansów do testowego formularza opublikowanego w ramach publicznych konsultacji podatkowych przeprowadzonych w październiku 2019 r. W ramach konsultacji podatkowych podatnicy oraz organizacje zawodowe i przedstawiciele przedsiębiorców zgłosili szereg niezbędnych zmian mających na celu przygotowanie formularza w ten sposób, aby podatnicy...

czytaj dalej

TAX ALERT 5/2020 – OBOWIĄZKI W ZAKRESIE CEN TRANSFEROWYCH OD 1 STYCZNIA 2019

Nowelizacja ustawy CIT1 na 2019 rok przyniosła istotne zmiany w zakresie zasad identyfikacji i sporządzania dokumentacji podatkowych transakcji zawieranych przez podatników z podmiotami powiązanymi. Poniżej przedstawiamy ich krótkie podsumowanie, które może być przydatne już na etapie sporządzania CIT-8 za 2019 r. Zapraszamy do lektury! Dokumentacja lokalna (Local file) Zmianie uległ mechanizm określania progów transakcyjnych, który opiera się wyłącznie na kryterium wartości transakcji jednego rodzaju. Limity dla poszczególnych rodzajów transakcji jednorodnych (kalkulowanych oddzielnie dla...

czytaj dalej