ceny transferowe

TAX ALERT 10/2022 – PRZESUNIĘCIE TERMINÓW TP ZA 2021 R.

W dniu 22 czerwca 2022 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano Ustawę o zmianie Ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz. 2022 poz. 1301). Ustawa obejmuje m.in. nowelizację przepisów Ustawy Covidowej w zakresie terminów dotyczących wywiązania się z obowiązków cen transferowych. 1.Terminy wypełnienia obowiązków w zakresie cen transferowych (w odniesieniu do transakcji realizowanych w 2021 r.) Zgodnie z przeprowadzoną nowelizacją termin na złożenie oświadczania o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz informacji o cenach transferowych...

czytaj dalej

TAX ALERT 10/2022 – PRZESUNIĘCIE TERMINÓW TP ZA 2021 R.

W dniu 22 czerwca 2022 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano Ustawę o zmianie Ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz. 2022 poz. 1301). Ustawa obejmuje m.in. nowelizację przepisów Ustawy Covidowej w zakresie terminów dotyczących wywiązania się z obowiązków cen transferowych. 1.Terminy wypełnienia obowiązków w zakresie cen transferowych (w odniesieniu do transakcji realizowanych w 2021 r.) Zgodnie z przeprowadzoną nowelizacją termin na złożenie oświadczania o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz informacji o cenach transferowych...

czytaj dalej

TAX ALERT 3/2022 – PRZEPISY POLSKIEGO ŁADU W CENACH TRANSFEROWYCH MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO 2021 ROKU

Polski Ład wprowadził szereg zmian oraz rozwiązań w zakresie cen transferowych. Co do zasady przepisy, które weszły w życie od 1 stycznia 2022 r. są stosowane począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2021 r. Niemniej prawodawca od tej zasady przewidział kilka wyjątków. Część przepisów korzystnych dla podmiotów powiązanych może być zastosowana w zakresie wywiązania się z obowiązków już za rok 2021 rok. Niniejszy alert poświęciliśmy omówieniu tych rozwiązań. 1. Zwolnienie małych i mikroprzedsiębiorców z obowiązków przygotowania analiz porównawczych/zgodności Z...

czytaj dalej

TAX ALERT 1/2022- OBOWIĄZKI W ZAKRESIE CEN TRANSFEROWYCH ZA 2021 R.

Poniżej przedstawiamy podsumowanie zmian oraz terminów związanych z wypełnieniem obowiązków w zakresie cen transferowych w odniesieniu do transakcji realizowanych w 2021 r. 1.Terminy wypełnienia obowiązków w zakresie cen transferowych (w odniesieniu do transakcji realizowanych w 2021 r.) Z analizy obowiązujących przepisów wynika, że obecnie terminy na wypełnienie obowiązków w zakresie transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi w 2021 roku podatkowym będą wynosić co do zasady 9 miesięcy od zakończenia roku obrotowego1, tj. upłyną już 30 września 2022 r.2 (przy założeniu, że rok...

czytaj dalej

ODPOWIEDŹ MF NA INTERPELACJĘ POSELSKĄ WS. OBOWIĄZKÓW DOKUMENTACYJNYCH W ZAKRESIE CEN TRANSFEROWYCH

W dniu 16 kwietnia 2021 r. Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (MF) opublikowało odpowiedź na interpelację poselską ws. istnienia obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych w przypadku zawierania umów przedwstępnych z podmiotami powiązanymi oraz realizacji transakcji z rzeczywistym właścicielem, będącym rezydentem w tzw. raju podatkowym. Czy obowiązkowi dokumentacyjnemu podlegają umowy przedwstępne? W ocenie MF umowy przedwstępne nie podlegają obowiązkowi dokumentacyjnemu wynikającemu z przepisów o cenach transferowych, w szczególności w przypadku gdy w roku...

czytaj dalej