ceny transferowe

CZY TRZEBA DOKUMENTOWAĆ TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI NIEPOWIĄZANYMI (INNE NIŻ POŚREDNIE TRANSAKCJE RAJOWE)?

Choć zbliżamy się już do zmiany regulacji w zakresie cen transferowych, która ostatecznie zlikwiduje obowiązki w zakresie tzw. pośrednich transakcji rajowych, to należy pamiętać, iż nie jest to jedyny obszar transakcji z podmiotami niepowiązanymi, który potencjalnie może być objęty obowiązkiem dokumentacyjnym. Pewne nowe światło na kwestię definiowania „transakcji kontrolowanych”  rzuciła bowiem interpretacja ogólna Ministra Finansów z 29 grudnia 2021 r. (Nr DCT1.8203.4.2020). Na przełomie roku Ministerstwo Finansów zaskoczyło wydaniem dwóch interpretacji ogólnych, które odnosiły się do...

czytaj dalej

PRZEPISY O POŚREDNICH TRANSAKCJACH RAJOWYCH NAJPRAWDOPODOBNIEJ ZOSTANĄ UCHYLONE

Historia przepisów o pośrednich transakcjach rajowych przypomina nieco paradoks z kotem Schrödingera. Dla przypomnienia był to jeden z eksperymentów fizycznych mających za zadanie wyjaśnić zjawiska kwantowe posługując się przykładem kota, który jednocześnie jest i martwy i żywy. Podobną aluzję można przyjąć śledząc losy art. 11o ust. 1a oraz 1b Ustawy CIT. Wprowadzone od 1 stycznia 2021 r. przepisy zrewolucjonizowały kwestie obowiązków dokumentacyjnych związanych z rozliczeniami dokonywanymi z podmiotami z rajów podatkowych. Nowe regulacje wprowadziły m.in. konieczność sporządzania...

czytaj dalej

ZMIENNOŚĆ STÓP PROCENTOWYCH A RYNKOWY CHARAKTER TRANSAKCJI KONTROLOWANEJ

W dniu 7 lipca 2022 roku Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o ponownym podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 50 bp do wysokości 6,5%. Choć z pozoru może się wydawać, że działania banku centralnego w dużej mierze dotyczą głównie prywatnych kredytobiorców, to w podobnym stopniu zmiana dotyka również podmioty gospodarcze. Wspomniana kwestia jest również szczególnie istotna w zakresie obowiązku zachowania zasady ceny rynkowej w transakcjach zawieranych przez podmioty powiązane i przygotowywania analiz porównawczych / zgodności. Aktualizacja analiz porównawczych dotyczących finansowania Mając...

czytaj dalej

PROPOZYCJA MODYFIKACJI PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH POŚREDNICH TRANSAKCJI RAJOWYCH

W dniu 28 czerwca 2022 r. opublikowany został projekt nowelizacji Ustawy CIT[1] [dalej: Projekt], w którym zaproponowano istotne modyfikacje w przepisach m.in. w zakresie dokumentowania pośrednich transakcji rajowych. Kluczowa zmiana dotyczy nowych rozwiązań w zakresie zwolnień w stosowaniu omawianych przepisów, które wskazują na nowy kierunek działań jakie należy podjąć przy weryfikacji omawianego obowiązku. Poniżej omawiamy przywołane preferencje w kontekście transakcji krajowych oraz zagranicznych. Proponowane zmiany w przepisach dla tzw. transakcji krajowych i zagranicznych Projekt...

czytaj dalej

TAX ALERT 10/2022 – PRZESUNIĘCIE TERMINÓW TP ZA 2021 R.

W dniu 22 czerwca 2022 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano Ustawę o zmianie Ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz. 2022 poz. 1301). Ustawa obejmuje m.in. nowelizację przepisów Ustawy Covidowej w zakresie terminów dotyczących wywiązania się z obowiązków cen transferowych. 1.Terminy wypełnienia obowiązków w zakresie cen transferowych (w odniesieniu do transakcji realizowanych w 2021 r.) Zgodnie z przeprowadzoną nowelizacją termin na złożenie oświadczania o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz informacji o cenach transferowych...

czytaj dalej