ceny transferowe

TAX ALERT 20/2020 – TARCZA ANTYKRYZYSOWA 4.0 – ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE CEN TRANSFEROWYCH

Poniżej przedstawiamy opis zmian do regulacji w zakresie cen transferowych wprowadzonych przez Tarczę Antykryzysową 4.0 (link do ustawy zmieniającej). 1. Nowe terminy realizacji obowiązków w zakresie cen transferowych * dla podmiotów, które skorzystały z przedłużonego terminu na sporządzenie local file i złożenie oświadczenia. Wybór nowych terminów nie wymaga informowania organów podatkowych (dokonuje się samoistnie poprzez brak złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji w terminie podstawowym. 2. Wyłączenie z obowiązku stosowania zasady ceny rynkowej Dla transakcji pomiędzy uczelnią...

czytaj dalej

TAX ALERT 14/2020 – INFORMACJA O CENACH TRANSFEROWYCH – FORMULARZ TPR-C

Ministerstw Finansów opublikowało na stronie Portalu Podatkowego interaktywny formularz informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (TPR-C). Opublikowany formularz jest efektem zmian wprowadzonych przez Ministerstwo Finansów do testowego formularza opublikowanego w ramach publicznych konsultacji podatkowych przeprowadzonych w październiku 2019 r. W ramach konsultacji podatkowych podatnicy oraz organizacje zawodowe i przedstawiciele przedsiębiorców zgłosili szereg niezbędnych zmian mających na celu przygotowanie formularza w ten sposób, aby podatnicy...

czytaj dalej

TAX ALERT 5/2020 – OBOWIĄZKI W ZAKRESIE CEN TRANSFEROWYCH OD 1 STYCZNIA 2019

Nowelizacja ustawy CIT1 na 2019 rok przyniosła istotne zmiany w zakresie zasad identyfikacji i sporządzania dokumentacji podatkowych transakcji zawieranych przez podatników z podmiotami powiązanymi. Poniżej przedstawiamy ich krótkie podsumowanie, które może być przydatne już na etapie sporządzania CIT-8 za 2019 r. Zapraszamy do lektury! Dokumentacja lokalna (Local file) Zmianie uległ mechanizm określania progów transakcyjnych, który opiera się wyłącznie na kryterium wartości transakcji jednego rodzaju. Limity dla poszczególnych rodzajów transakcji jednorodnych (kalkulowanych oddzielnie dla...

czytaj dalej

TAX ALERT 17/2019 – WYJAŚNIENIA W ZAKRESIE OŚWIADCZENIA O SPORZĄDZANIU DOKUMENTACJI CEN TRANSFEROWYCH

W dniu 18 lipca 2019 r. Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia w zakresie składania oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie przepisów, obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. Zgodnie z wyjaśnieniami, oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, w odniesieniu do transakcji kontrolowanych, zawieranych w roku podatkowym (obrotowym) rozpoczynającym się po 31 grudnia 2018 r. należy składać wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Tym samym, nie będzie dopuszczalne złożenie oświadczenia w formie papierowej....

czytaj dalej

TAX ALERT 6/2019 – WYJAŚNIENIA W ZAKRESIE SKŁADANIA ORD-U ZA 2018 R. I UJMOWANIA KOREKT CEN TRANSFEROWYCH WYSTAWIONYCH W 2019 R.

W dniu 11 marca 2019 r. Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia w zakresie składania ORD-U za rok 2018 oraz ujmowania korekt cen transferowych wystawionych w 2019 r. a dotyczących transakcji lub innych zdarzeń realizowanych w 2018 r. Zwolnienie ze składania ORD-U  W związku z uchyleniem od 1 stycznia 2019 r. możliwości zwolnienia z obowiązku składania ORD-U dla podmiotów składających uproszczone sprawozdanie na formularza CIT-TP i PIT-TP powstała wątpliwość czy znajduje ono zastosowanie dla formularzy składanych za 2018 r. ale już w 2019 r. (termin na złożenie upływa 3 miesiące...

czytaj dalej