O KANCELARII


KANCELARIA podatkowa Paczuski Taudul powstała w 2005 roku i od lat jest jedną z wiodących firm doradztwa podatkowego w Polsce. Współpracujemy z Klientami o zróżnicowanej wielkości oraz skali działalności – zarówno z międzynarodowymi jak i krajowymi liderami branż (w tym w szczególności z przedsiębiorstwami notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych), jak i firmami z sektora MŚP. Biura Kancelarii znajdują się w Warszawie, Katowicach, Lublinie i Wrocławiu.

ZESPÓŁ. Jako Kancelaria jesteśmy wolni od konfliktu interesów związanego z łączeniem usług doradztwa podatkowego oraz audytu. W naszej Kancelarii skupiamy się jedynie na usługach doradztwa podatkowego, nie świadczymy usług doradztwa prawnego, doradztwa finansowego itp., co pozwala nam zbudować multidyscyplinarne zespoły z najlepszych specjalistów na rynku, z korzyścią dla naszych Klientów.

Liczymy ponad 70 specjalistów tworzących zespoły z obszaru PIT, CIT, VAT, ulgi B+R, akcyzy, cen transferowych oraz postępowań podatkowych. Specjaliści Kancelarii posiadają wszechstronne doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa podatkowego na rzecz podmiotów z różnych sektorów gospodarki.

DOŚWIADCZENIE. Kancelaria może wykazać się bogatym doświadczeniem w zakresie świadczenia bieżących usług doradztwa podatkowego, jak i szeroką znajomością zagadnień podatkowych związanych z restrukturyzacjami przedsiębiorstw, fuzjami i przejęciami, pozyskiwaniem finansowania, jak i transakcjami nieruchomościowymi oraz towarowymi.

Zapewniamy kompleksowe usługi w zakresie wsparcia Klientów w ramach postępowań przed sądami administracyjnymi oraz organami podatkowymi. Do obszarów naszej specjalizacji należą również przeprowadzanie przeglądów podatkowych spółek oraz oferowanie Klientom rozwiązań mających na celu wyeliminowanie nieprawidłowości zidentyfikowanych w ramach przeglądów.

Sieć powiązań i relacji biznesowych z zagranicznymi kancelariami podatkowymi pozwala nam świadczyć usługi doradcze zarówno dla polskich przedsiębiorców zainteresowanych operowaniem na rynku międzynarodowym, jak i przedsiębiorców zagranicznych planujących inwestycje w Polsce.

ODDZIAŁ W KATOWICACH. Katowicki oddział Kancelarii Paczuski Taudul jako integralna część naszej kancelarii oferuje pełen zakres usług doradztwa podatkowego. Współpracujemy z wieloma podmiotami mającymi swoje siedziby na Śląsku i w Małopolsce. Jego lokalizacja pozwala nam na elastyczność oraz szybką reakcję na potrzeby klientów.

W naszym biurze w Katowicach dysponujemy centrum kompetencyjnym w zakresie podatku od nieruchomości i postępowań podatkowych, a także sądowo-administracyjnych.

ODDZIAŁ W LUBLINIE. Oddział Kancelarii Paczuski Taudul w Lublinie został utworzony z dniem 1 lutego 2022 roku, w ramach kolejnego etapu rozwoju Kancelarii na rynkach lokalnych.

Do podstawowych zadań Oddziału należy oferowanie pełnego zakresu usług doradztwa podatkowego (ze szczególnym uwzględnieniem podatku dochodowego od osób prawnych oraz ulg podatkowych) skierowanych do klientów biznesowych oraz indywidualnych. Celem, który przyświecał Kancelarii w związku z utworzeniem Oddziału w Lublinie było również ugruntowanie jej wizerunku na rynku lokalnym, jako podmiotu oferującego kompleksowe usługi doradztwa podatkowego dla podmiotów funkcjonujących w dowolnym sektorze gospodarki.

ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU. Uruchomienie nowego oddziału z początkiem marca 2023 r. jest kolejnym krokiem Kancelarii w rozbudowie regionalnych struktur firmy, zgodnym z przyjętą strategią dążenia do bycia zaufanym doradcą, znającym specyfikę biznesu z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań.

Wrocławski oddział Kancelarii Paczuski Taudul zapewnia kompleksowy zakres usług doradztwa podatkowego na rzecz podmiotów z różnych sektorów gospodarki obecnych w południowo-zachodniej części Polski. Nasze działania koncentrują się na zapewnieniu profesjonalnego i indywidualnego podejścia do potrzeb i oczekiwań Klientów. Jesteśmy przekonani, że możliwość bezpośredniej obecności w województwie dolnośląskim przyniesie wymierne korzyści naszym obecnym oraz przyszłym Klientom.

Paczuski Taudul Doradcy Podatkowi Sp. z o.o.

Spółka doradztwa podatkowego

KRS: 0000688299, NIP: 5272814340, REGON: 367913549

WARSZAWA ul. Giełdowa 7/9, tel. 22 205 22 00,
e-mail: biuro@ptpodatki.pl

KATOWICE ul. Podchorążych 1, tel. 32 704 79 39,
e-mail: biuro.katowice@ptpodatki.pl

LUBLIN ul. Spokojna 2, tel. +48 519 407 698,
e-mail: biuro.lublin@ptpodatki.pl

WROCŁAW ul. Wierzbowa 30, tel. +48 519 075 056,
e-mail: biuro.wroclaw@ptpodatki.pl