O KANCELARII


KANCELARIA podatkowa Paczuski Taudul powstała w 2005 roku i od lat jest jedną z wiodących firm doradztwa podatkowego w Polsce. Współpracujemy z Klientami o zróżnicowanej wielkości oraz skali działalności – zarówno z międzynarodowymi jak i krajowymi liderami branż (w tym w szczególności z przedsiębiorstwami notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych), jak i firmami z sektora MŚP. Biura Kancelarii znajdują się w Warszawie, Katowicach, Lublinie i Wrocławiu.

ZESPÓŁ. Jako Kancelaria jesteśmy wolni od konfliktu interesów związanego z łączeniem usług doradztwa podatkowego oraz audytu. W naszej Kancelarii skupiamy się jedynie na usługach doradztwa podatkowego, nie świadczymy usług doradztwa prawnego, doradztwa finansowego itp., co pozwala nam zbudować multidyscyplinarne zespoły z najlepszych specjalistów na rynku, z korzyścią dla naszych Klientów.

Liczymy ponad 70 specjalistów tworzących zespoły z obszaru PIT, CIT, VAT, ulgi B+R, akcyzy, cen transferowych oraz postępowań podatkowych. Specjaliści Kancelarii posiadają wszechstronne doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa podatkowego na rzecz podmiotów z różnych sektorów gospodarki.

DOŚWIADCZENIE. Kancelaria może wykazać się bogatym doświadczeniem w zakresie świadczenia bieżących usług doradztwa podatkowego, jak i szeroką znajomością zagadnień podatkowych związanych z restrukturyzacjami przedsiębiorstw, fuzjami i przejęciami, pozyskiwaniem finansowania, jak i transakcjami nieruchomościowymi oraz towarowymi.

Zapewniamy kompleksowe usługi w zakresie wsparcia Klientów w ramach postępowań przed sądami administracyjnymi oraz organami podatkowymi. Do obszarów naszej specjalizacji należą również przeprowadzanie przeglądów podatkowych spółek oraz oferowanie Klientom rozwiązań mających na celu wyeliminowanie nieprawidłowości zidentyfikowanych w ramach przeglądów.

Sieć powiązań i relacji biznesowych z zagranicznymi kancelariami podatkowymi pozwala nam świadczyć usługi doradcze zarówno dla polskich przedsiębiorców zainteresowanych operowaniem na rynku międzynarodowym, jak i przedsiębiorców zagranicznych planujących inwestycje w Polsce.

ODDZIAŁ W KATOWICACH. Katowicki oddział Kancelarii Paczuski Taudul jako integralna część naszej kancelarii oferuje pełen zakres usług doradztwa podatkowego. Współpracujemy z wieloma podmiotami mającymi swoje siedziby na Śląsku i w Małopolsce. Jego lokalizacja pozwala nam na elastyczność oraz szybką reakcję na potrzeby klientów.

Jesteśmy otwarci na współpracę z podmiotami działającymi we wszystkich sektorach gospodarki obecnymi w południowej części Polski. Specjalizujemy się w obsłudze branży górniczej, hutniczej, metalowej, energetycznej, motoryzacyjnej oraz branży nowych technologii. Współpracujemy zarówno z koncernami międzynarodowymi, jak i z polskimi przedsiębiorcami, w tym z firmami rodzinnymi.

Przy współpracy z kancelariami prawnymi oraz specjalistami od wycen i rachunkowości jesteśmy w stanie zagwarantować kompleksowe usługi we wszystkich aspektach doradztwa podatkowego.

W naszym biurze w Katowicach dysponujemy centrum kompetencyjnym w zakresie podatku od nieruchomości i specjalnych stref ekonomicznych.

ODDZIAŁ W LUBLINIE. Oddział Kancelarii Paczuski Taudul w Lublinie został utworzony z dniem 1 lutego 2022 roku, w ramach kolejnego etapu rozwoju Kancelarii na rynkach lokalnych.

Do podstawowych zadań Oddziału należy oferowanie pełnego zakresu usług doradztwa podatkowego (ze szczególnym uwzględnieniem podatku dochodowego od osób prawnych oraz ulg podatkowych) skierowanych do klientów biznesowych oraz indywidualnych. Celem, który przyświecał Kancelarii w związku z utworzeniem Oddziału w Lublinie było również ugruntowanie jej wizerunku na rynku lokalnym, jako podmiotu oferującego kompleksowe usługi doradztwa podatkowego dla podmiotów funkcjonujących w dowolnym sektorze gospodarki.


Paczuski Taudul
Doradcy Podatkowi Sp. z o.o.

Spółka doradztwa podatkowego

KRS: 0000688299

NIP: 5272814340

REGON: 367913549

WARSZAWA
BUDYNEK G9

ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa

tel. 22 205 22 00

fax 22 205 22 01

e-mail: biuro@ptpodatki.pl

KATOWICE

ul. Podchorążych 1, 40-043 Katowice

tel. 32 704 79 39

fax 22 205 22 01

e-mail: biuro@ptpodatki.pl

LUBLIN

ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin

tel. +48 519 407 698

fax 22 205 22 01

e-mail: biuro@ptpodatki.pl

WROCŁAW

ul. Wierzbowa 30, 50-056

tel. +48 519 075 056

fax 22 205 22 01

e-mail: biuro@ptpodatki.pl