Polski ład

POLSKI ŁAD – ULGA NA EKSPANSJĘ

Jedną z propozycji wsparcia przedsiębiorców w ramach Polskiego Ładu jest ulga na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów, czyli tzw. ulga na ekspansję. Zgodnie z wyjaśnieniami MF głównym celem ulgi  jest zachęcenie przedsiębiorców do rozszerzania działalności nie tylko na rynek krajowy, ale także na zagraniczne rynki zbytu. Czym jest ulga na ekspansję? Zgodnie z projektem ustawy z 22 czerwca br. przedłożonym do prekonsultacji ulga na ekspansję polegać ma na umożliwieniu odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów,...

czytaj dalej

POLSKI ŁAD – PROJEKT ULGI NA POWRÓT

28 czerwca 2021 r. Ministerstwo Finansów przedstawiło do prekonsultacji projekt ustawy wprowadzający pakiet rozwiązań podatkowych w zakresie repatriacji kapitału, w tym m.in. ulgi na powrót, stanowiącej nowe rozwiązanie, skierowane do podatników osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej, w konsekwencji zmiany swojej dotychczasowej rezydencji podatkowej. W tym celu planowane jest wprowadzenie do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisu art. 27h, który stanowić ma, jak wskazuje Ministerstwo Finansów, zachętę dla Polaków, którzy mieszkają za granicą, celem rozważenia powrotu...

czytaj dalej

POLSKI ŁAD – OPODATKOWANIE SPÓŁEK HOLDINGOWYCH

23 czerwca 2021 r., Ministerstwo Finansów przedstawiło do prekonsultacji projekt ustawy wprowadzającej pakiet rozwiązań podatkowych mających na celu sprzyjanie lokalizacji spółek holdingowych w Polsce. Spółka holdingowa Projekt wprowadza do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nowy „Rozdział 5b Opodatkowanie spółek holdingowych” i definicje spółki holdingowej, spółki zależnej, krajowej spółki zależnej i zagranicznej spółki zależnej. Nowy reżim podatkowy, mający stanowić alternatywę względem obecnie funkcjonującej instytucji podatkowej grupy kapitałowej, opiera się na dwóch filarach:...

czytaj dalej

MINISTERSTWO FINANSÓW PROPONUJE UPROSZCZENIA W ZAKRESIE CEN TRANSFEROWYCH – PROJEKT ZMIAN PRZEPISÓW W PREKONSULTACJACH

W dniu 28 czerwca 2021 r. Ministerstwo Finansów (MF) opublikowało propozycje zmian podatkowych w zakresie cen transferowych, które mają być częścią proponowanych rozwiązań podatkowych związanych z programem Polski Ład. Zgodnie z informacją MF celem wprowadzanych zmian w obszarze cen transferowych jest uproszczenie i odbiurokratyzowanie szeregu regulacji lub procedur. Poniżej przedstawiamy listę najważniejszych zmian przedstawionych w projekcie skierowanym do prekonsultacji: Zmiany w zakresie lokalnej dokumentacji cen transferowych wydłużenie terminu na przygotowanie lokalnej dokumentacji cen...

czytaj dalej

POLSKI ŁAD – PROJEKT ZMIAN W ZAKRESIE WYBRANYCH REGULACJI W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH

Pragniemy poinformować, iż dnia 18 czerwca b.r., Ministerstwo Finansów przedstawiło do prekonsultacji kolejny już projekt ustawy, zawierający pakiet ulg dla biznesu. W projekcie ustawy proponowane są m.in. rozwiązania ukierunkowane na dalszy rozwój alternatywnego systemu opodatkowania - ryczałtu od dochodów spółek [dalej: CIT estoński], ułatwienia w tworzeniu Podatkowych Grup Kapitałowych [dalej: PGK] a także nowa, nieznana wcześniej polskiemu porządkowi prawnemu, ulga konsolidacyjna oraz ulga na Pierwszą Ofertę Publiczną [dalej: IPO]. Poniżej prezentujemy podsumowanie najważniejszych zmian...

czytaj dalej