PRACE NAD POLSKIM ŁADEM W SFERZE PODATKÓW NA ETAPIE PARLAMENTARNYM ZAKOŃCZONE. PROJEKT TRAFI NA BIURKO PREZYDENTA.

3 listopada 2021

Zgodnie z przewidywaniami uwzględniającymi obecne nastroje polityczne oraz rozkład sił w izbie niższej, Sejm podczas posiedzenia plenarnego 29 października br. odrzucił merytoryczne poprawki Senatu zgłoszone do rządowego projektu ustawy podatkowej Polski Ład, w szczególności tę zakładającą odroczenie wejścia w życie większości przepisów zawartych w projekcie do 1 stycznia 2023 r.

28 października Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (ustawy realizującej w sferze podatków program społeczno-gospodarczy Polski Ład). Wśród zaproponowanych przez Senat zmian znalazły się poprawki o charakterze redakcyjnym oraz doprecyzowującym, ale również te o charakterze merytorycznym, jak np.:

  1. odroczenie wejścia w życie ustawy do 1 stycznia 2023 r.,
  2. rezygnacja z niekorzystnych dla podatników zmian w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym odpłatnego zbycia środków trwałych wykupionych z leasingu operacyjnego,
  3. rozszerzenie ulgi dla klasy średniej (ulgi dla pracowników) na zleceniobiorców, emerytów i rencistów,
  4. rezygnacja z przepisów wprowadzających w relacji B2C obowiązek dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą –bez względu na liczbę związanych z nią płatności – przekracza 20 000 zł lub równowartość tej kwoty,
  5. usunięcie przepisów o konieczności przesyłania urzędowi skarbowemu (za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej) prowadzonych przy użyciu programów komputerowych ksiąg rachunkowych , ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wartości niematerialnych i prawnych,
  6. wprowadzenie dolnego limitu przychodów dla stosowania reżimu opodatkowania podatkiem minimalnym (dopiero przekroczenie 750 000 000 euro implikowałoby konieczność zapłaty podatku minimalnego).

Podkreślić trzeba, że Biuro Legislacyjne Senatu w opinii do projektu ustawy przygotowanej dla senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych wskazało, iż istnieją istotne podstawy, aby uznać, że ustawa została uchwalona z naruszeniem standardów proceduralnych wynikających z zasady poprawnej legislacji. W tym zakresie Biuro Legislacyjne Senatu powołało się m.in. na brak możliwości rzetelnej dyskusji nad projektowanymi zmianami, ich oceną merytoryczną oraz prawną (w tym miejscu warto wskazać, że nawet Biuro Legislacyjne Sejmu sygnalizowało podczas prac legislacyjnych w Sejmie, iż nie jest w stanie w pełni rzetelnie odnieść się do nowych przepisów).

Już kolejnego dnia (29 października br.) Sejm przyjął poprawki redakcyjne Senatu i odrzucił większość merytorycznych.

Tym samym, projekt ustawy został skierowany do Prezydenta, który niemal na pewno nie skorzysta ze swoich prerogatyw i nie zawetuje ustawy. Oznacza to, że w styczniu 2022 r., wszyscy podatnicy obudzą się w zupełnie nowym otoczeniu podatkowym.

Przypominamy, że Polski Ład to obszerny pakiet zmian w systemie podatkowym, więcej informacji o rządowej reformie znajdziecie Państwo na naszych stronach internetowych. Zachęcamy do zaznajomienia się z naszymi wcześniejszymi wpisami o Polskim Ładzie:

***

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z tematem naszego wpisu, uprzejmie prosimy o kontakt.

Tomasz Jankowski
Partner
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 505 465 553

Piotr Korszla
Partner
piotr.korszla@ptpodatki.pl
+48 509 802 418