Polski Ład

IKZE W POLSKIM ŁADZIE 2.0

Czym jest i jak działa IKZE? Aby wpływ Polskiego Ładu 2.0 na opłacalność IKZE był łatwy do zrozumienia, musimy najpierw wyjaśnić, czym właściwie jest IKZE i jak funkcjonuje to rozwiązanie. Skrót IKZE oznacza Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. IKZE samo w sobie nie jest żadnym produktem finansowym, a jedynie swego rodzaju opakowaniem na rozmaite produkty finansowe. W IKZE możemy opakować produkty, takie jak: Fundusze inwestycyjneRachunek inwestycyjny w domu maklerskim (czyli taki, który pozwala inwestować na giełdzie)Konto oszczędnościowePolisa na życie z UFK Odmiennie niż w...

czytaj dalej

CZY OPŁACA SIĘ PRZEJŚĆ Z RYCZAŁTU NA SKALĘ W POŁOWIE ROKU? KALKULATOR

Możliwość zmiany formy opodatkowania Polski Ład 2.0, który wszedł w życie 1 lipca 2022 r., uatrakcyjnił skalę podatkową, m.in. obniżając stawkę w pierwszym progu z 17 do 12 procent oraz przywracając możliwość wspólnego rozliczenia z samotnie wychowywanym dzieckiem. Sprawiło to, że w wypadku niektórych przedsiębiorców wybór formy opodatkowania – dokonany na początku roku – może obecnie okazać się nieaktualny. W związku z tym, wsłuchując się w głosy opinii publicznej, w Polskim Ładzie 2.0 ustawodawca uwzględnił możliwość ponownego wyboru formy opodatkowania. Podatnicy opodatkowani liniowo lub...

czytaj dalej

CZY OPŁACA SIĘ PRZEJŚĆ Z RYCZAŁTU NA SKALĘ W POŁOWIE ROKU? + KALKULATOR

Możliwość zmiany formy opodatkowania Polski Ład 2.0, który wszedł w życie 1 lipca 2022 r., uatrakcyjnił skalę podatkową, m.in. obniżając stawkę w pierwszym progu z 17 do 12 procent oraz przywracając możliwość wspólnego rozliczenia z samotnie wychowywanym dzieckiem. Sprawiło to, że w wypadku niektórych przedsiębiorców wybór formy opodatkowania – dokonany na początku roku – może obecnie okazać się nieaktualny. W związku z tym, wsłuchując się w głosy opinii publicznej, w Polskim Ładzie 2.0 ustawodawca uwzględnił możliwość ponownego wyboru formy opodatkowania. Podatnicy opodatkowani liniowo lub...

czytaj dalej

POLSKI ŁAD 2.0 PRZEGŁOSOWANY PRZEZ SEJM

12 maja 2022 r. Sejm przyjął ustawę, która ma na celu poprawić niedociągnięcia zawarte w pierwotnej wersji Polskiego Ładu, która weszła w życie 1 stycznia 2022 r. „Polski Ład 2.0” – bo tak potocznie nazywany jest projekt ustawy – został znacząco zmodyfikowany w stosunku do swojej pierwotnej wersji, która trafiła do opiniowania w połowie kwietnia. Projektodawcy przychylili się bowiem do niektórych uwag i propozycji, które pojawiły się w toku konsultacji społecznych. Poniżej przedstawiamy listę najważniejszych zmian zawartych w projekcie przegłosowanym przez izbę niższą parlamentu: 1....

czytaj dalej

TAX ALERT 3/2022 – PRZEPISY POLSKIEGO ŁADU W CENACH TRANSFEROWYCH MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO 2021 ROKU

Polski Ład wprowadził szereg zmian oraz rozwiązań w zakresie cen transferowych. Co do zasady przepisy, które weszły w życie od 1 stycznia 2022 r. są stosowane począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2021 r. Niemniej prawodawca od tej zasady przewidział kilka wyjątków. Część przepisów korzystnych dla podmiotów powiązanych może być zastosowana w zakresie wywiązania się z obowiązków już za rok 2021 rok. Niniejszy alert poświęciliśmy omówieniu tych rozwiązań. 1. Zwolnienie małych i mikroprzedsiębiorców z obowiązków przygotowania analiz porównawczych/zgodności Z...

czytaj dalej