dokumentacja TP

TAX ALERT 10/2018 – INTERPRETACJA OGÓLNA MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE AKTUALIZACJI DOKUMENTACJI PODATKOWEJ

W dniu 3 kwietnia 2018 r. Ministerstwo Finansów po raz kolejny rozstrzygnęło wątpliwości w zakresie znowelizowanych przepisów dotyczących cen transferowych, publikując interpretację ogólną w sprawie obowiązku sporządzenia i aktualizacji dokumentacji podatkowych, w szczególności w odniesieniu do transakcji finansowych (np. pożyczki, kredytu, emisji obligacji, gwarancji, poręczenia) (sygn. DCT.8201.6.2018, link). Dotychczas Krajowa Informacja Skarbowa w wydawanych przez siebie interpretacjach indywidualnych potwierdzała stanowisko podatników, zgodnie z którym w świetle literalnego brzmienia...

czytaj dalej

TAX ALERT 7/2018 – ROZPORZĄDZENIE W ZAKRESIE PRZEDŁUŻENIA TERMINÓW NA SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI TP PODPISANE PRZEZ MINISTRA FINANSÓW

W dzienniku ustaw opublikowano dziś podpisane w dniu 14 marca 2018 r. rozporządzenie Ministra Finansów w zakresie przedłużenia terminów na sporządzenie dokumentacji cen transferowych (link). Zgodnie z opublikowanym wcześniej projektem rozporządzenia, terminy na sporządzenie dokumentacji podatkowej, złożenie oświadczenia o posiadaniu kompletnej dokumentacji, jak również dołączenie do zeznania podatkowego uproszczonego sprawozdania CIT-TP/PIT-TP zostały przedłużone do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego – przedłużenie to stosuje się do terminów upływających w 2018 r. lub...

czytaj dalej