dokumentacja TP

ZMIANY W ZAKRESIE CEN TRANSFEROWYCH ZA 2022 R. – ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKÓW DOKUMENTACYJNYCH

Rok 2022, a wraz z nim wejście w życie przepisów Polskiego Ładu[1] wprowadziło istotne zmiany w zakresie cen transferowych. Poniżej przedstawiamy drugą część podsumowania najważniejszych zmian w zakresie wprowadzonych preferencji dotyczących obowiązków  w zakresie cen transferowych w odniesieniu do transakcji realizowanych po 1 stycznia 2022 r. Pierwszą część naszego podsumowania zmian w zakresie cen transferowych znajdą Państwo pod wskazanym linkiem: Terminy wypełnienia obowiązków. 1. Zwolnienia z obowiązków dotyczących dokumentacji podatkowej Nowe regulacje rozszerzyły zakres...

czytaj dalej

ZMIANY W ZAKRESIE CEN TRANSFEROWYCH ZA 2022 R. – TERMINY WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW

Rok 2022, a wraz z nim wejście w życie przepisów Polskiego Ładu[1], wprowadził istotne zmiany w zakresie cen transferowych. Nowelizacja omawianych regulacji przyniosła wprowadzenie kilka uproszczeń, dzięki którym wypełnienie obowiązków powinno być łatwiejsze dla podatników. Pakiet zmian zawiera również rozwiązania, których implementacja może skutkować rozszerzeniem kręgu podmiotów obowiązanych do przygotowania dokumentacji oraz zaostrzeniem sankcji za nieprawidłowe wypełnienie obowiązków TP. Poniżej przedstawiamy pierwszą część podsumowania najważniejszych zmian dotyczących terminów dla...

czytaj dalej

CZY TRZEBA DOKUMENTOWAĆ TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI NIEPOWIĄZANYMI (INNE NIŻ POŚREDNIE TRANSAKCJE RAJOWE)?

Choć zbliżamy się już do zmiany regulacji w zakresie cen transferowych, która ostatecznie zlikwiduje obowiązki w zakresie tzw. pośrednich transakcji rajowych, to należy pamiętać, iż nie jest to jedyny obszar transakcji z podmiotami niepowiązanymi, który potencjalnie może być objęty obowiązkiem dokumentacyjnym. Pewne nowe światło na kwestię definiowania „transakcji kontrolowanych”  rzuciła bowiem interpretacja ogólna Ministra Finansów z 29 grudnia 2021 r. (Nr DCT1.8203.4.2020). Na przełomie roku Ministerstwo Finansów zaskoczyło wydaniem dwóch interpretacji ogólnych, które odnosiły się do...

czytaj dalej

SKŁADANIE OŚWIADCZENIA O SPORZĄDZENIU LOKALNEJ DOKUMENTACJI CEN TRANSFEROWYCH W PRZYPADKU TRANSAKCJI O CHARAKTERZE NIEODPŁATNYM

WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 22 lipca 2020 r. (I SA/Wr 269/20; orzeczenie nieprawomocne) potwierdził stanowisko podatnika i uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną, zgodnie z którą pomimo rozpoznania przychodu z nieodpłatnych świadczeń z tytułu otrzymania nieodpłatnego poręczenia, spółka nie byłaby uprawniona do złożenia oświadczenia, że ceny transferowe stosowane w transakcjach kontrolowanych objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach rynkowych, zgodnie z art. 11m ust. 2 pkt 2 ustawy CIT. Spółka wystąpiła o udzielenie interpretacji w sprawie...

czytaj dalej

TARCZA ANTYKRYZYZSOWA 4.0 – ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE CEN TRANSFEROWYCH

Poniżej przedstawiamy opis zmian do regulacji w zakresie cen transferowych wprowadzonych przez Tarczę Antykryzysową 4.0 (link do ustawy zmieniającej). 1. Nowe terminy realizacji obowiązków w zakresie cen transferowych * dla podmiotów, które skorzystały z przedłużonego terminu na sporządzenie local file i złożenie oświadczenia. Wybór nowych terminów nie wymaga informowania organów podatkowych (dokonuje się samoistnie poprzez brak złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji w terminie podstawowym. 2. Wyłączenie z obowiązku stosowania zasady ceny rynkowej Dla transakcji pomiędzy uczelnią...

czytaj dalej