ZMIANY W ZAKRESIE CEN TRANSFEROWYCH ZA 2022 R. – TERMINY WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW

Rok 2022, a wraz z nim wejście w życie przepisów Polskiego Ładu[1], wprowadził istotne zmiany w zakresie cen transferowych. Nowelizacja omawianych regulacji przyniosła wprowadzenie kilka uproszczeń, dzięki którym wypełnienie obowiązków powinno być łatwiejsze dla podatników. Pakiet zmian zawiera również rozwiązania, których implementacja może skutkować rozszerzeniem kręgu podmiotów obowiązanych do przygotowania dokumentacji oraz zaostrzeniem sankcji za nieprawidłowe wypełnienie obowiązków TP.

Poniżej przedstawiamy pierwszą część podsumowania najważniejszych zmian dotyczących terminów dla podmiotów powiązanych w roku 2023 wypełniających obowiązki w zakresie cen transferowych w odniesieniu do transakcji realizowanych po 1 stycznia 2022 r.

1. Terminy wypełnienia obowiązków w zakresie cen transferowych

Generalna zasada dot. terminu
2019 - 2021 r. od 2022 r.
Local file TPR9 miesięczny termin liczony od końca roku podatkowego na przygotowanie, podpisanie oraz złożenie oświadczenia o przygotowaniu dokumentacji cen transferowych oraz informacji TPR
+
3 miesiące z Ustawy COVID
=
12 miesięczny termin liczony od końca roku podatkowego
Przedłużenie terminów TP do:
- 10 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego na przygotowanie lokalnej dokumentacji cen transferowych,
- 11 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego na złożenie informacji TPR
Master file12 miesięczny termin liczony od końca roku podatkowego
+
3 miesiące z Ustawy COVID
=
15 miesięczny termin liczony od końca roku podatkowego
12 miesięczny termin liczony od końca roku podatkowego

Z teoretycznego punktu widzenia niniejsza zmiana powoduje wydłużenie terminów na wywiązanie się z obowiązków w zakresie cen transferowych. Mając jednak na względzie dotychczasowe przedłużenie obowiązków w latach 2019-2021 do 12. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, niniejsza zmiana spowoduje w praktyce skrócenie okresu na wywiązanie się podatników z obowiązków w zakresie cen transferowych.

Co do zasady nowe przepisy stosuje się do roku podatkowego, który rozpoczął się po 31 grudnia 2021 r. Natomiast w przypadku podatników, których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym (w przypadku rozpoczęcia 2022 roku podatkowego przed 31 grudnia 2021 r.) podmiot będzie zobowiązany do stosowania dotychczasowego terminu na wywiązanie się z obowiązków TP  uwzględniając możliwość zastosowania przedłużenia wynikającego z Ustawy COVID. Natomiast w przypadku podatników, którzy rozpoczęli rok podatkowy po 31 grudnia 2021 r. stosuje się nowe terminy. Poniższa tabela zawiera podsumowanie terminów wywiązania się z obowiązków w zakresie cen transferowych za 2022 rok podatkowy.

Termin na wywiązanie się z obowiązków w zakresie cen transferowych 2022
Data zakończenia roku podatkowegoRok podatkowy rozpoczął się:
przed 31 grudnia 2021 r.po 31 grudnia 2021 r.
12/31/202112 miesiąc po zakończeniu roku podatkowego_
1/31/202210 i 11 miesiąc po zakończeniu roku podatkowego
2/28/2022
3/31/2022
po 1.04.2022 9 miesiąc po zakończeniu roku podatkowego
5/31/2022
6/30/2022
7/31/2022
8/31/2022
9/30/2022
10/31/2022
11/30/2022
12/31/2022

W konsekwencji podatnik kończący rok podatkowy 30 kwietnia 2022 r. musiał złożyć oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji oraz formularz TPR w terminie do 31 stycznia 2023 r., natomiast podatnik, który rok podatkowy zakończył 31 marca 2022 r., ma jeszcze czas do końca marca 2023 r.

Zgodnie z przepisami przejściowymi w zakresie nowego rozporządzenia TPR[3] podatnicy, którzy rozpoczęli rok podatkowy przed 31 grudnia 2021 r. są zobowiązani do złożenia informacji TPR według poprzedniej podstawy prawnej. W przypadku podatników rozpoczynających rok podatkowy po 1 stycznia 2022 r. stosuje się przepisy nowego rozporządzenia TPR. Należy jednak zaznaczyć, że dotychczas nie pojawił się nowy wzór TPR umożliwiający w praktyce złożenie formularza organom podatkowym.

Obecnie nic nie wskazuje na to, aby planowane było przedłużenie terminów dla podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od kwietnia do grudnia 2022 r.

2. Terminy na przedłożenie dokumentacji cen transferowych organom podatkowym

Termin na przedłożenie dokumentacji cen transferowych organom podatkowym
2019 - 2021 r.od 2022 r.
7 dni od dnia wezwania14 dni od dnia wezwania

Niniejsza zmianę poczytywać należy na plus, bowiem daje możliwość dodatkowej weryfikacji przygotowanych wcześniej dokumentacji przed ich przekazaniem do organów podatkowych.


[1]             Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 29 października 2021 r. (Dz.U.2021.2105)

[2]             Art. 31z Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  z dnia 2 marca 2020  r. (Dz.U.2021.2095)

[3]             Par. 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku od osób prawnych z dnia 29 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1934)

***

W sytuacji jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z tematem naszego Tax Alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Tomasz Jankowski
Partner, doradca podatkowy
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
22 205 22 22

Anna Jaworska
Dyrektor, doradca podatkowy
anna.jaworska@ptpodatki.pl
22 205 22 66

Dominika Michalska
Menedżer, doradca podatkowy
dominika.michalska@ptpodatki.pl
22 205 22 55

Joanna Białobrzewska
Menedżer, doradca podatkowy
joanna.bialobrzewska@ptpodatki.pl
22 205 22 35

Piotr Kiciński
Dyrektor, doradca podatkowy
piotr.kicinski@ptpodatki.pl
22 205 22 63