korekta przychodów i kosztów

Tax Alert – ZMIANY PODATKOWE ZWIĄZANE Z KOREKTĄ KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na fakt, iż przy okazji nowelizacji Ordynacji podatkowej, do której wprowadzono przepis o rozstrzyganiu wątpliwości na korzyść podatnika, dokonano także zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Polega ona na wykreśleniu z ustawy obecnego art. 15b, zgodnie z którym podatnicy mają obowiązek wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów niezapłaconych faktur, w stosunku do których przekroczono ustalone w ustawie okresy (w tym m.in. maksymalnie 60-dniowy termin płatności i 30-dniowe opóźnienie płatności). Tym samym, od dnia 1 stycznia 2016 r.,...

czytaj dalej

Tax Alert – ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH KOREKTY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

Dziś Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, o których informowaliśmy we wcześniejszym Tax Alercie z dnia 17 kwietnia 2015 r. Przypominamy, iż istota przepisów tam zawartych dotyczy ujmowania korekt faktur dla potrzeb podatku dochodowego. Zgodnie z projektem w przypadku, gdy faktura pierwotna będzie prawidłowo dokumentowała zdarzenie gospodarcze, a faktura korygująca zostanie wystawiona w następstwie zdarzeń późniejszych, jak np. udzielenie rabatu, to będzie ona rozliczana na bieżąco zarówno...

czytaj dalej

Tax Alert – ZMIANY PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH KOREKTY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

Chcielibyśmy Państwa poinformować, iż Rząd planuje w najbliższym czasie przyjęcie i przesłanie do Sejmu projektu nowelizacji m.in. przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku dochodowym od osób fizycznych. Obecnie obowiązujące przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie przewidują żadnych regulacji, które odnosiłyby się do konieczności dokonania korekty w następstwie wystawienia faktury korygującej albo otrzymania takiej faktury od kontrahenta. Niemniej jednak organy podatkowe stoją na stanowisku, że jeżeli korekta nie jest następstwem późniejszych...

czytaj dalej