Przekrój Podatkowy

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.   W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: kryteriów ustalenia miejsca stałego prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 28b ust. 1 i 2 ustawy VAT;braku obowiązku złożenia do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych dla tzw. krajowych transakcji kontrolowanych, jeśli wartość tych transakcji nie przekroczyła ustawowych progów dokumentacyjnych; Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.   W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: kodów doładowań GSM, które spółka sprzedaje partnerowi off-line i on-line;korekty dochodowości w stanie prawnym obowiązującym do końca 2018, którą należy kwalifikować jako zdarzenie odrębne od pierwotnych transakcji. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: przesłanek zastosowania wyłączenia z art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy CIT;zakresu ochrony prawnej przysługującej następcy prawnemu,...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.   W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: kwalifikowania usług wynajmu kwater wakacyjnych jako usług turystycznych;interpretacji indywidualnej w przypadku zastosowania się do niej po przekształceniu podatnika;ograniczenia wynikającego z art. 16 ust. 1 pkt 49 i pkt 49a ustawy CIT, w przypadku gdy samochody osobowe użytkowane na podstawie umowy leasingu są przekazywane do odpłatnego korzystania spółkom zależnym; Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.   W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: braku utraty przez PGK statusu podatnika CIT w przypadku zawarcia transakcji z podmiotem powiązanym niewchodzącym w skład PGK, na warunkach, które różnią się od warunków, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane;podatnika, który padł ofiarą oszustwa wyłudzenia towarów oraz prawa do zastosowania stawki VAT w wysokości 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT). Ponadto, w Przekroju Podatkowym...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.   W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: umowy ubezpieczenia jako świadczenia podobnego do umów gwarancji i poręczeń w świetle art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy CIT;braku wspólnego przedsięwzięcia na gruncie VAT przy oferowaniu ubezpieczeń. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: braku możliwości opodatkowania podatkiem zryczałtowanym wygranych w konkursach uzyskanych przez przedsiębiorców;braku prawa do zastosowania stawki 0% w...

czytaj dalej