Przekrój Podatkowy

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: zakresu przedmiotowego pojęcia czynności sporadyczne, o którym mowa w art. 90 ust. 6 ustawy VAT; kwestii stosowania art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy CIT w przypadku zawarcia nieodpłatnej umowy służebności przesyłu; uznania za koszt uzyskania przychodu wartości odpisanych wierzytelności zakwalifikowanych jako nieściągalne w kwocie brutto; określenia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla celów VAT; możliwości skorzystania ze...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: traktowania przepisów o kosztach uzyskania przychodów w CIT jako środka przeciwko unikaniu opodatkowania; określenia momentu powstania przychodu z tytułu zawarcia umowy pożyczki papierów wartościowych;przesłanek zaistnienia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w VAT;kosztu wynagrodzenia należnego usługodawcy z tytułu wykrywania i przeciwdziałania piractwu telewizyjnemu i internetowemu;opłaty...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: możliwości uzupełnienia postanowienia przedłużającego termin zwrotu VAT; zmiany przeznaczenia towaru handlowego a korekty podatku VAT naliczonego; przesłanek zaistnienia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w VAT; rozstrzygnięcia, czy 3% zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu odsetek lub dyskonta od obligacji wyemitowanych przed 1 stycznia 2019 r. może stanowić koszt uzyskania przychodów; a także...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: kryteriów uznania transakcji za pomocniczą; braku możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu (pożyczki) zaciągniętego w celu pokrycia wkładu w spółce komandytowej; kwalifikacji do właściwego źródła przychodów z tytułu licencji do praw majątkowych udostępnianych franczyzobiorcom (na podstawie umowy franczyzy); a także interpretacje podatkowe dotyczące: możliwości objęcia określoną w art....

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: zasad identyfikacji podatkowej oddziału podmiotu zagranicznego; wyrównania marży operacyjnej netto w dół w świetle przepisów ustawy CIT obowiązujących w 2018 r.; uprawnienia PGK od odliczenia kosztów kwalifikowanych ponoszonych w ramach działalności B+R; zakresu zastosowania zwolnienia z CIT w ramach Polskiej Strefy Inwestycji; a także interpretacje podatkowe dotyczące: konsekwencji w CIT stosowania zapłaty na...

czytaj dalej
logo

Uprzejmie informujemy, że od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania kancelaria Paczuski Taudul funkcjonuje wyłącznie w trybie zdalnym, w szczególności zamknięte są biura kancelarii, w tym nieczynna jest recepcja.

W tym czasie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy - z biurem w Warszawie (tel. 22 205 22 00, biuro@ptpodatki.pl) lub z biurem w Katowicach (tel. +48 509 699 983, anna.paszynska@ptpodatki.pl), bądź bezpośrednio z wybranym pracownikiem kancelarii.

Za ewentualne, związane z tym niedogoności przepraszamy!