Przekrój Podatkowy

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: braku możliwości zakwalifikowania kwoty ekwiwalentu opłaty ostrożnościowej do kosztów uzyskania przychodu kredytobiorcy; skutków podatkowych w CIT wyrównania poziomu rentowności na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 stycznia 2019 r.; kwestii obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych w latach 2017 i 2018 dla transakcji realizowanych przez spółkę komunalną z gminą;uznania usług udzielenia pożyczki za transakcje...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: kwestii proceduralnych w zakresie możliwości zawieszenia biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego;wyłączenia wydatków z tytułu zakupu usług IT oraz usług B+R z ograniczenia z art. 15e ust. 1 ustawy CIT; a także interpretacje podatkowe dotyczące: opodatkowania transakcji łańcuchowej, w której występuje import towarów; braku możliwości zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy VAT do czynności wykonywanych w ramach umów...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: zakresu przedmiotowego pojęcia czynności sporadyczne, o którym mowa w art. 90 ust. 6 ustawy VAT; kwestii stosowania art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy CIT w przypadku zawarcia nieodpłatnej umowy służebności przesyłu; uznania za koszt uzyskania przychodu wartości odpisanych wierzytelności zakwalifikowanych jako nieściągalne w kwocie brutto; określenia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla celów VAT; możliwości skorzystania ze...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: traktowania przepisów o kosztach uzyskania przychodów w CIT jako środka przeciwko unikaniu opodatkowania; określenia momentu powstania przychodu z tytułu zawarcia umowy pożyczki papierów wartościowych;przesłanek zaistnienia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w VAT;kosztu wynagrodzenia należnego usługodawcy z tytułu wykrywania i przeciwdziałania piractwu telewizyjnemu i internetowemu;opłaty...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: możliwości uzupełnienia postanowienia przedłużającego termin zwrotu VAT; zmiany przeznaczenia towaru handlowego a korekty podatku VAT naliczonego; przesłanek zaistnienia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w VAT; rozstrzygnięcia, czy 3% zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu odsetek lub dyskonta od obligacji wyemitowanych przed 1 stycznia 2019 r. może stanowić koszt uzyskania przychodów; a także...

czytaj dalej