Przekrój Podatkowy

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: Stosowania art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy CIT do usług w zakresie wsparcia technicznego;Rabatów pośrednich na gruncie VAT; Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: Dochodów fundacji przeznaczonych na objęcie udziałów w spółce celowej powołanej do realizacji celów statutowych fundacji;Sposobu rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu wydatków poniesionych na odbudowę hal produkcyjnych...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: kwestii stosowania art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy CIT odnośnie do wydatków na usługi wsparcia sprzedaży wchodzących w skład szerszej usługi sprzedażowej;przesłanki uznania transakcji za eksport towarów w ramach dostawy łańcuchowej. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: przesłanki skorzystania z ulgi na złe długi w świetle art. 90 Dyrektywy 112;zasady ustalania wartości początkowej...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.   W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: definicji urządzenia przemysłowego;przesłanki uznania zespołu składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP) w rozumieniu ustawy VAT. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: skutków podatkowych na gruncie ustawy CIT odpłatnego zbycia prawa do zwrotu dopłaty wniesionej do spółki z o.o.;kwestii stosowania art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy CIT...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.   W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: kryteriów ustalenia miejsca stałego prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 28b ust. 1 i 2 ustawy VAT;braku obowiązku złożenia do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych dla tzw. krajowych transakcji kontrolowanych, jeśli wartość tych transakcji nie przekroczyła ustawowych progów dokumentacyjnych; Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.   W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: kodów doładowań GSM, które spółka sprzedaje partnerowi off-line i on-line;korekty dochodowości w stanie prawnym obowiązującym do końca 2018, którą należy kwalifikować jako zdarzenie odrębne od pierwotnych transakcji. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: przesłanek zastosowania wyłączenia z art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy CIT;zakresu ochrony prawnej przysługującej następcy prawnemu,...

czytaj dalej