Przekrój Podatkowy

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: możliwości sumowania limitu 3 milionów złotych, do którego możliwe jest zaliczenie w koszty podatkowe usług niematerialnych nabywanych od podmiotów powiązanych, w przypadku przeprowadzenia połączenia; skutków podatkowych w CIT zbycia wierzytelności w ramach umowy faktoringu; a także interpretacje podatkowe dotyczące: możliwości zastosowania metody weryfikacji cen transferowych na potrzeby ustalenia dochodu z kwalifikowanego prawa...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: kosztów uzyskania przychodu w przypadku zbycia przez bank obligacji;korekty przychodów z tytułu opłat lotniskowych;zasad rozliczania przychodów i kosztów z działalności wykonywanej w SSE na podstawie dwóch zezwoleń;możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odszkodowania z tytułu utraconych korzyści;zwolnienia z VAT usług związanych ze sportem; a także interpretacje podatkowe dotyczące: wydatków poniesionych w związku z zawartymi...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: braku możliwości zakwalifikowania kwoty ekwiwalentu opłaty ostrożnościowej do kosztów uzyskania przychodu kredytobiorcy; skutków podatkowych w CIT wyrównania poziomu rentowności na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 stycznia 2019 r.; kwestii obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych w latach 2017 i 2018 dla transakcji realizowanych przez spółkę komunalną z gminą;uznania usług udzielenia pożyczki za transakcje...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: kwestii proceduralnych w zakresie możliwości zawieszenia biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego;wyłączenia wydatków z tytułu zakupu usług IT oraz usług B+R z ograniczenia z art. 15e ust. 1 ustawy CIT; a także interpretacje podatkowe dotyczące: opodatkowania transakcji łańcuchowej, w której występuje import towarów; braku możliwości zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy VAT do czynności wykonywanych w ramach umów...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: zakresu przedmiotowego pojęcia czynności sporadyczne, o którym mowa w art. 90 ust. 6 ustawy VAT; kwestii stosowania art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy CIT w przypadku zawarcia nieodpłatnej umowy służebności przesyłu; uznania za koszt uzyskania przychodu wartości odpisanych wierzytelności zakwalifikowanych jako nieściągalne w kwocie brutto; określenia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla celów VAT; możliwości skorzystania ze...

czytaj dalej