dywidendy

KWARTALNIK PODATKI > ALOKACJA KOSZTÓW WSPÓLNYCH (POŚREDNICH) A DYWIDENDY

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem „Alokacja kosztów wspólnych (pośrednich) a dywidendy” autorstwa Anny Paczuskiej i Piotra Zaremby, doradców podatkowych współpracujących z kancelarią Paczuski Taudul. Dowiecie się z niego Państwo m.in. które dywidendy nie wpłyną na alokację kosztów pośrednich a które mogą powodować potencjalne problemy oraz jak krok po kroku przeprowadzić taką alokację. Tematyka powinna szczególnie zainteresować osoby reprezentujące spółki otrzymujące dywidendy od podmiotów zagranicznych. Więcej szczegółów w najnowszym wydaniu kwartalnika Podatki. Link do pobrania...

czytaj dalej

Tax Alert – WYDATKI ZWIĄZANE Z WYPŁATĄ DYWIDENDY NIE STANOWIĄ KOSZTU PODATKOWEGO

W dniu 1 lipca 2015 r. NSA w Warszawie wydał wyrok (sygn. akt II FSK 1446/13, II FSK 1447/13, II FSK 1471/13), w którym orzekł, iż wydatki związane z wypłatą dywidendy nie są dla spółki kosztem uzyskania przychodu. Sąd, powołując się na uchwałę NSA z 12 grudnia 2011 r. (sygn. akt II FPS 2/11), podzielił pogląd Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi zaprezentowany w interpretacji indywidualnej z dnia 7 sierpnia 2012 r. (nr IPTPB3/423-188/12-2/GG), iż „kwota dyskonta od wyemitowanych przez spółkę obligacji oraz odsetki od kredytów i pożyczek wykorzystanych na wypłatę dywidendy jako związane z...

czytaj dalej

Tax Alert – PROJEKTOWANE ZMIANY W REGULACJACH DOTYCZĄCYCH OPODATKOWANIA DYWIDEND

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który przewiduje m.in. wprowadzenie klauzuli zapobiegającej nadużyciom w przypadku korzystania ze zwolnienia z opodatkowania dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Projektowany przepis wprowadza opodatkowanie dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, które obecnie są zwolnione z podatku (art. 20 ust. 3 oraz 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), w przypadku, gdy dokonana czynność prawna nie będzie odzwierciedlała...

czytaj dalej