WHT

TAX ALERT 2/2020 – POJĘCIE NALEŻYTEJ STARANNOŚCI DLA CELÓW WHT

8 stycznia 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach [dalej: Sąd] wydał orzeczenie (sygn. I SA/Gl 1083/19) utrzymujące w mocy interpretację indywidualną, zgodnie z którą, aby dopełnić obowiązku dochowania należytej staranności przez płatnika nie jest wystarczające sprawdzenie przez niego jedynie autentyczności uzyskanych od podatnika dokumentów oraz oświadczeń koniecznych do bezpośredniego zastosowania zwolnienia z podatku u źródła. W omawianej sprawie – dotyczącej wypłaty dywidendy – płatnik podnosił, iż w ramach należytej staranności, o której mowa w art. 26 ust. 1 ustawy CIT,...

czytaj dalej

TAX ALERT 6/2017 – WYNAGRODZENIE ZA USŁUGI NIEMATERIALNE BYŁO OPODATKOWANE U ŹRÓDŁA NIEZALEŻNIE OD MIEJSCA ŚWIADCZENIA…

WYNAGRODZENIE ZA USŁUGI NIEMATERIALNE BYŁO OPODATKOWANE U ŹRÓDŁA NIEZALEŻNIE OD MIEJSCA ŚWIADCZENIA TYCH USŁUG TAKŻE PRZEZ 2017 R. W stanie prawnym obowiązującym przed 2017 r. dla uznania wynagrodzenia za wykonanie usług niematerialnych za przychód z polskiego źródła wystarczyło, że płatność została dokonana przez polski podmiot. Jednocześnie, nie miały znaczenia takie okoliczności jak miejsce świadczenia usług oraz miejsce, w którym występuje ich rzeczywisty efekt. Do takiego wniosku doszedł 7 osobowy skład Naczelnego Sądu Administracyjnego w wyroku z dnia 15 maja 2017 r., sygn. akt:...

czytaj dalej