WHT

W RCL OPUBLIKOWANO PROJEKTY ROZPORZĄDZEŃ, KTÓRE CZASOWO ZAWIESZAJĄ STOSOWANIE MECHANIZMU PAY & REFUND DLA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH RACHUNKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB RACHUNKI ZBIORCZE

Do 31 grudnia 2022 r. zawieszone mają być przepisy o obowiązku poboru podatku u źródła przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze w pełnej wysokości połączonego z procedurą dokonania zwrotu podatku. Warto przypomnieć, że w ustawa realizująca w sferze podatkowej program społeczno-gospodarczy Polski Ład, która weszła w życie z początkiem 2022 r. zawierała wiele istotnych zmian w zakresie podatku u źródła (WHT), w tym m.in. wprowadziła efektywnie do systemu podatkowego mechanizm pay & refund (którego stosowanie było we wcześniejszych latach zawieszane...

czytaj dalej

W RCL OPUBLIKOWANO PROJEKTY ROZPORZĄDZEŃ, KTÓRE CZASOWO ZAWIESZAJĄ STOSOWANIE MECHANIZMU PAY & REFUND DLA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH RACHUNKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB RACHUNKI ZBIORCZE

Do 31 grudnia 2022 r. zawieszone mają być przepisy o obowiązku poboru podatku u źródła przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze w pełnej wysokości połączonego z procedurą dokonania zwrotu podatku. Warto przypomnieć, że w ustawa realizująca w sferze podatkowej program społeczno-gospodarczy Polski Ład, która weszła w życie z początkiem 2022 r. zawierała wiele istotnych zmian w zakresie podatku u źródła (WHT), w tym m.in. wprowadziła efektywnie do systemu podatkowego mechanizm pay & refund (którego stosowanie było we wcześniejszych latach zawieszane...

czytaj dalej

TAX ALERT 28/2020 – UMOWA UBEZPIECZENIA NIE JEST ŚWIADCZENIEM PODOBNYM DO UMÓW GWARANCJI I PORĘCZEŃ W ŚWIETLE ART. 21 UST. 1 PKT 2A USTAWY CIT

Uprzejmie informujemy, że w wyroku z 29 września 2020 r. (sygn. III SA/Wa 2694/19) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie [dalej: WSA] orzekł, że umowa ubezpieczenia nie należy do „usług o podobnym charakterze” do usług gwarancji i poręczeń w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy CIT, w związku z tym usługi ubezpieczenia nie podlegają opodatkowaniu podatkiem „u źródła”. Rozstrzygnięcie WSA dotyczyło interpretacji indywidualnej, w której spółka chciała potwierdzić, że nabywane przez nią usługi ubezpieczeń majątkowych oraz ubezpieczeń cargo nie mieszczą się w kategorii świadczeń...

czytaj dalej

TAX ALERT 2/2020 – POJĘCIE NALEŻYTEJ STARANNOŚCI DLA CELÓW WHT

8 stycznia 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach [dalej: Sąd] wydał orzeczenie (sygn. I SA/Gl 1083/19) utrzymujące w mocy interpretację indywidualną, zgodnie z którą, aby dopełnić obowiązku dochowania należytej staranności przez płatnika nie jest wystarczające sprawdzenie przez niego jedynie autentyczności uzyskanych od podatnika dokumentów oraz oświadczeń koniecznych do bezpośredniego zastosowania zwolnienia z podatku u źródła. W omawianej sprawie – dotyczącej wypłaty dywidendy – płatnik podnosił, iż w ramach należytej staranności, o której mowa w art. 26 ust. 1 ustawy CIT,...

czytaj dalej

TAX ALERT 6/2017 – WYNAGRODZENIE ZA USŁUGI NIEMATERIALNE BYŁO OPODATKOWANE U ŹRÓDŁA NIEZALEŻNIE OD MIEJSCA ŚWIADCZENIA…

WYNAGRODZENIE ZA USŁUGI NIEMATERIALNE BYŁO OPODATKOWANE U ŹRÓDŁA NIEZALEŻNIE OD MIEJSCA ŚWIADCZENIA TYCH USŁUG TAKŻE PRZEZ 2017 R. W stanie prawnym obowiązującym przed 2017 r. dla uznania wynagrodzenia za wykonanie usług niematerialnych za przychód z polskiego źródła wystarczyło, że płatność została dokonana przez polski podmiot. Jednocześnie, nie miały znaczenia takie okoliczności jak miejsce świadczenia usług oraz miejsce, w którym występuje ich rzeczywisty efekt. Do takiego wniosku doszedł 7 osobowy skład Naczelnego Sądu Administracyjnego w wyroku z dnia 15 maja 2017 r., sygn. akt:...

czytaj dalej