akcyza

OD 1 STYCZNIA 2021 R. NOWE OPŁATY: “CUKROWA” ORAZ OD NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W MAŁYCH OPAKOWANIACH

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z dnia 31 sierpnia br. (poz. 1492) opublikowana została ustawa z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. Zmiany dotyczą m.in. przepisów: ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – m.in. w zakresie wprowadzenia nowej opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach o objętości nieprzekraczającej 300 ml;ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym – m.in. w zakresie wprowadzenia nowej opłaty od niektórych napojów z...

czytaj dalej

TAX ALERT 30/2019 – ZMIANY DOTYCZĄCE KONCESJI PALIWOWYCH I REJESTRU PODMIOTÓW PRZYWOŻĄCYCH PALIWA CIEKŁE

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się nowy projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących (projekt z dnia 25 października 2019 r. Projekt w istotny sposób modyfikuje przedmiotowy wykaz zarówno w porównaniu z obecnie obowiązującym rozporządzeniem jak i poprzednią wersją projektu z dnia 12 sierpnia br. W wyniku proponowanych zmian istotna grupa...

czytaj dalej

TAX ALERT 28/2019 – KOLEJNY PAKIET ZMIAN W AKCYZIE

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 października br. opublikowany został projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów: UD 563). Projekt ten przewiduje m.in.: Przedłużenie do 12 stycznia 2021 r. okresu przejściowego, w którym możliwe będzie stosowanie papierowego dokumentu dostawy (DD) przy dostawach wyrobów zwolnionych od akcyzy lub opodatkowanych stawką zerową ze względu na przeznaczenie.Wprowadzenie Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych i rozszerzenie kręgu podmiotów objętych obowiązkiem...

czytaj dalej

TAX ALERT 24/2019 – ZMIANY W OBROCIE OLEJAMI I PREPARATAMI SMAROWYMI OD 1 LISTOPADA 2019 R.

Uprzejmie przypominamy, że w dniu 13 sierpnia br. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw [Dz. U. z 2019 r. poz. 1520, określana jako tzw. „pakiet paliwowy 2.0”]. Wspomniana nowelizacja modyfikuje zasady opodatkowania akcyzą i obrotu olejami smarowymi (CN 2710) oraz preparatami smarowymi (CN 3403) od 1 listopada br. Poniżej przedstawiamy wykaz najważniejszych zmian w tym zakresie oraz wybrane ich konsekwencje. Preparaty smarowe (inne niż plastyczne) klasyfikowane do pozycji CN 3403...

czytaj dalej

TAX ALERT 23/2019 – KOLEJNY PAKIET ZMIAN USZCZELNIAJĄCYCH SYSTEM PODATKU AKCYZOWEGO

Uprzejmie informujemy, że w dniu wczorajszym tj. 17 września br., opublikowany został projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów: UD 557). Zasadniczym celem zmian jest dalsze eliminowanie nieprawidłowości w zakresie opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, jednakże planowane rozwiązania przewidują również wprowadzenie nowych lub modyfikację obecnych obowiązków podatników akcyzy. Poniżej przedstawiamy krótki opis wybranych zmian, wraz ze wskazaniem terminu ich wejścia...

czytaj dalej