TAX ALERT 7/2024 – AKCYZA NA NOWE GRUPY WYROBÓW TYTONIOWYCH ORAZ ICH SUBSTYTUTY – PROJEKT USTAWY

Informujemy uprzejmie, że na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) opublikowany został projekt z dnia 30 kwietnia 2024 r. dotyczący nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nim podatkiem akcyzowym (oraz związanymi z tym formalnościami) mają zostać objęte nowe grupy wyrobów, tj. (i) saszetki nikotynowe, (ii) tzw. inne wyroby nikotynowe, oraz (iii) w rozszerzonym w stosunku do obecnego zakresie wyroby nowatorskie (w tym zawierające substancje inne niż tytoń).

Projekt przewiduje, że do nowych grup wyrobów objętych akcyzą będą miały zastosowanie ogólne przepisy dotyczące opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych, w tym obowiązek oznaczania ich znakami akcyzy (banderolami), czy też produkcji w składzie podatkowym lub w systemie przedpłaty akcyzy, opodatkowania ubytków, rejestracji dla celów podatku akcyzowego, składania deklaracji, odpowiedniego dokumentowania przemieszczeń etc.

Saszetki nikotynowe mają być określone jako wyroby niezawierające tytoniu, lecz zawierające nikotynę lub jej związki lub pochodne, zmieszane lub niezmieszane z włóknami roślinnymi lub innymi dodatkami, znajdujące się w porcjowanych saszetkach (lub w równoważnej postaci), które mogą być używane doustnie do wchłaniania przez organizm ludzki nikotyny (lub jej związków/pochodnych).

Inne wyroby nikotynowe mają stanowić wyroby zawierające nikotynę (w tym zawierające tytoń lub bez tytoniu) lub związki/pochodne nikotyny, które mogą być używane do wchłaniania (nie tylko doustnie) nikotyny (lub jej związków/pochodnych), inne niż tradycyjne wyroby tytoniowe do palenia, płyn do papierosów elektronicznych, wyroby nowatorskie oraz ww. saszetki nikotynowe (z wyłączeniem wyrobów wykorzystywanych wyłącznie w celach medycznych). Przykładowo, definicja ta może dotyczyć tabaki, tytoniu do żucia, czy aerozoli z nikotyną w składzie. Ma być ona na tyle szeroka, aby obejmować nowe rodzaje produktów pojawiających się na rynku bez każdorazowej konieczności zmian w przepisach akcyzowych.

Rozszerzenie definicji wyrobów nowatorskich (np. w których tytoń jest podgrzewany bez procesu spalania) o wyroby beztytoniowe, zarówno z nikotyną, jak i bez nikotyny, które nie mieszczą się w obecnie obowiązującej definicji wyrobów nowatorskich, a tym samym nie podlegają akcyzie. Mogą to być wyroby, w których tytoń jest zastępowany innym nadającym się do tego celu (tj. inhalacji bez spalania mieszaniny) surowcem, np. roślinnym jak herbata, konopie siewne, lawenda, czy rooibos.

Zgłaszanie uwag do projektu będzie możliwe do 20 maja br.

Zgodnie z obecnymi założeniami nowelizacja wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

***

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w tym zakresie, zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 08

Mateusz Śliwiński
Menedżer
mateusz.sliwinski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 29