Przekrój Podatkowy Finansowy

PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: braku możliwości zakwalifikowania kwoty ekwiwalentu opłaty ostrożnościowej do kosztów uzyskania przychodu kredytobiorcy; skutków podatkowych w CIT wyrównania poziomu rentowności na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 stycznia 2019 r.;uznania usług udzielenia pożyczki za transakcje pomocnicze;  a także interpretacje...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: zakresu przedmiotowego pojęcia czynności sporadyczne, o którym mowa w art. 90 ust. 6 ustawy VAT; określenia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla celów VAT; kwestii stosowania art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy CIT w przypadku zawarcia nieodpłatnej umowy służebności przesyłu; uznania za koszt uzyskania przychodu wartości...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: traktowania przepisów o kosztach uzyskania przychodów w CIT jako środka przeciwko unikaniu opodatkowania; określenia momentu powstania przychodu z tytułu zawarcia umowy pożyczki papierów wartościowych;przesłanek zaistnienia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w VAT;zwolnienia w VAT usług pośrednictwa w zawieraniu umów o...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: możliwości uzupełnienia postanowienia przedłużającego termin zwrotu VAT; zmiany przeznaczenia towaru handlowego a korekty podatku VAT naliczonego; przesłanek zaistnienia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w VAT; rozstrzygnięcia, czy 3% zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu odsetek lub dyskonta od obligacji...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: kryteriów uznania transakcji za pomocniczą; braku możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu (pożyczki) zaciągniętego w celu pokrycia wkładu w spółce komandytowej; kwalifikacji do właściwego źródła przychodów z tytułu licencji do praw majątkowych udostępnianych franczyzobiorcom (na podstawie umowy franczyzy);...

czytaj dalej