SENT

TAX ALERT 1/2024 – KOLEJNE GRUPY TOWARÓW Z NADZOREM ICH TRANSPORTU/OBROTU W SYSTEMIE SENT

Uprzejmie informujemy, iż 12 stycznia 2024 r. zaczęło obowiązywać rozporządzanie Ministra Finansów z dnia 9 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz.U. z 2023 poz. 2185, dalej: Rozporządzenie)– które może mieć istotne znaczenie dla podmiotów dokonujących obrotu niżej wymienionymi towarami przemysłowymi/poprzemysłowymi. Na mocy Rozporządzenia objęte monitorowaniem w systemie SENT zostały: bez względu na ilość w przesyłce, towary stanowiące...

czytaj dalej

TAX ALERT 21/2018 – WYROBY ZAWIERAJĄCE ALKOHOL SKAŻONY OBJĘTE SYSTEMEM MONITOROWANIA (SENT)

Dzienniku Ustaw z dnia 24 lipca 2018 r. (poz. 1427) opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (dalej: Rozporządzenie). Rozporządzenie to, wydane na podstawie art. 3 ust. 11 ustawy SENT1, rozszerza ustawowy katalog towarów, których przewóz został objęty systemem monitorowania drogowego o następujące towary: • Zawierające w swym składzie alkohol etylowy o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 50% objętości skażony mieszaniną...

czytaj dalej

TAX ALERT 18/2018 – ZMIANY W ZASADACH MONITOROWANIA PRZEWOZU TOWARÓW (SENT)

W Dzienniku Ustaw z 30 maja 2018 r. (poz. 1039) opublikowana została ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza szereg ważnych zmian w tzw. ustawie SENT*, dotyczących zarówno określonych w niej obowiązków jak i podmiotów objętych tymi obowiązkami. Zmiany te obejmują m.in.: - rozszerzenie systemu monitorowania przewozu towarów na przesyłki realizowane koleją. Transport kolejowy towarów objętych SENT, analogicznie jak w przypadku transportu drogowego, został objęty obowiązkami...

czytaj dalej

TAX ALERT 14/2017 – OBJĘCIE PAKIETEM PRZEWOZOWYM TRANSPORTU KOLEJOWEGO – PROJEKT NOWELIZACJI USTAWY O SYSTEMIE…

OBJĘCIE PAKIETEM PRZEWOZOWYM TRANSPORTU KOLEJOWEGO - PROJEKT NOWELIZACJI USTAWY O SYSTEMIE MONITOROWANIA DROGOWEGO PRZEWOZU TOWARÓW Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Zasadniczą nowością, mającą istotne znaczenie dla podmiotów nabywających tzw. towary wrażliwe oraz firm transportowych, jest objęcie pakietem przewozowym przewozów kolejowych. Wprowadzony w życie w kwietniu tego roku tzw. pakiet przewozowy miał na celu ograniczenie szarej strefy i wyłudzeń w podatku VAT poprzez kontrole transportu...

czytaj dalej

TAX ALERT 12/2017 – OLEJE ROŚLINNE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE OBJĘTE SYSTEMEM SENT

Dnia 21 czerwca w Dzienniku Ustaw (pozycja 1178) opublikowano rozporządzenie Minister Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego przewozu towarów (dalej: Rozporządzenie). Tym samym, Minister skorzystał z możliwości rozszerzenia zakresu towarów objętych systemem monitorowania określonym w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (dalej: ustawa o monitorowaniu). Rozporządzenie nakłada obowiązek monitorowania w systemie SENT przewozu przesyłek o masie brutto...

czytaj dalej