TAX ALERT 12/2017 – OLEJE ROŚLINNE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE OBJĘTE SYSTEMEM SENT

Dnia 21 czerwca w Dzienniku Ustaw (pozycja 1178) opublikowano rozporządzenie Minister Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego przewozu towarów (dalej: Rozporządzenie). Tym samym, Minister skorzystał z możliwości rozszerzenia zakresu towarów objętych systemem monitorowania określonym w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (dalej: ustawa o monitorowaniu).

Rozporządzenie nakłada obowiązek monitorowania w systemie SENT przewozu przesyłek o masie brutto przekraczającej 500 kg lub objętości przekraczającej 500 litrów towarów objętych:
1. pozycjami CN od 1507 do 1517 (z wyłączeniem margaryny oraz margaryny płynnej), oraz
2. podkategoriami PKWiU od 10.41.21 do 10.41.29, od 10.41.51 do 10.41.60 oraz podkategorią 10.62.14.

W konsekwencji przewóz niektórych olejów roślinnych i tłuszczów zwierzęcych będzie podlegać obowiązkowi zgłoszenia w systemie SENT. Chodzi m.in. o:
1) Oleje roślinne surowe (m.in. olej z orzeszków ziemnych, olej z oliwek, olej z rzepaku, olej z rzepiku i gorczycy, olej słonecznikowy i olej palmowy),
2) Oleje niemodyfikowane chemicznie i ich frakcje (m.in. olej z orzeszków ziemnych, olej z nasion bawełny, olej z rzepaku, olej z rzepiku i gorczycy, olej sojowy, olej słonecznikowy, olej palmowy, olej kokosowy, oliwa z oliwek),
3) Oleje i tłuszcze roślinne lub zwierzęce i ich frakcje (uwodornione i estryfikowane, ale dalej nieprzetworzone),
4) Olej kukurydziany.

Monitorowaniu nie będzie podlegać przewóz powyższych towarów w paczkach pocztowych, towarów objętych niektórymi procedurami celnymi, towarów przemieszczanych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy oraz towarów przewożonych w opakowaniach nie większych niż 26 kg lub 26 litrów.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od jego ogłoszenia, tj. 22 września 2017 r. i z tym dniem przesyłki powyższych towarów będą podlegały obowiązkowi zgłoszenia w systemie SENT oraz pozostałym obowiązkom wynikającym z ustawy o monitorowaniu.

W razie dodatkowych pytań związanych z tematem Tax Alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT
Bartosz Bołtromiuk
bartosz.boltromiuk@ptpodatki.pl
(22) 205 22 37