TP

ZMIANY W ZAKRESIE CEN TRANSFEROWYCH ZA 2022 R. – ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKÓW DOKUMENTACYJNYCH

Rok 2022, a wraz z nim wejście w życie przepisów Polskiego Ładu[1] wprowadziło istotne zmiany w zakresie cen transferowych. Poniżej przedstawiamy drugą część podsumowania najważniejszych zmian w zakresie wprowadzonych preferencji dotyczących obowiązków  w zakresie cen transferowych w odniesieniu do transakcji realizowanych po 1 stycznia 2022 r. Pierwszą część naszego podsumowania zmian w zakresie cen transferowych znajdą Państwo pod wskazanym linkiem: Terminy wypełnienia obowiązków. 1. Zwolnienia z obowiązków dotyczących dokumentacji podatkowej Nowe regulacje rozszerzyły zakres...

czytaj dalej

ZMIANY W ZAKRESIE CEN TRANSFEROWYCH ZA 2022 R. – TERMINY WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW

Rok 2022, a wraz z nim wejście w życie przepisów Polskiego Ładu[1], wprowadził istotne zmiany w zakresie cen transferowych. Nowelizacja omawianych regulacji przyniosła wprowadzenie kilka uproszczeń, dzięki którym wypełnienie obowiązków powinno być łatwiejsze dla podatników. Pakiet zmian zawiera również rozwiązania, których implementacja może skutkować rozszerzeniem kręgu podmiotów obowiązanych do przygotowania dokumentacji oraz zaostrzeniem sankcji za nieprawidłowe wypełnienie obowiązków TP. Poniżej przedstawiamy pierwszą część podsumowania najważniejszych zmian dotyczących terminów dla...

czytaj dalej

CZY TRZEBA DOKUMENTOWAĆ TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI NIEPOWIĄZANYMI (INNE NIŻ POŚREDNIE TRANSAKCJE RAJOWE)?

Choć zbliżamy się już do zmiany regulacji w zakresie cen transferowych, która ostatecznie zlikwiduje obowiązki w zakresie tzw. pośrednich transakcji rajowych, to należy pamiętać, iż nie jest to jedyny obszar transakcji z podmiotami niepowiązanymi, który potencjalnie może być objęty obowiązkiem dokumentacyjnym. Pewne nowe światło na kwestię definiowania „transakcji kontrolowanych”  rzuciła bowiem interpretacja ogólna Ministra Finansów z 29 grudnia 2021 r. (Nr DCT1.8203.4.2020). Na przełomie roku Ministerstwo Finansów zaskoczyło wydaniem dwóch interpretacji ogólnych, które odnosiły się do...

czytaj dalej

ZMIENNOŚĆ STÓP PROCENTOWYCH A RYNKOWY CHARAKTER TRANSAKCJI KONTROLOWANEJ

W dniu 7 lipca 2022 roku Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o ponownym podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 50 bp do wysokości 6,5%. Choć z pozoru może się wydawać, że działania banku centralnego w dużej mierze dotyczą głównie prywatnych kredytobiorców, to w podobnym stopniu zmiana dotyka również podmioty gospodarcze. Wspomniana kwestia jest również szczególnie istotna w zakresie obowiązku zachowania zasady ceny rynkowej w transakcjach zawieranych przez podmioty powiązane i przygotowywania analiz porównawczych / zgodności. Aktualizacja analiz porównawczych dotyczących finansowania Mając...

czytaj dalej

PROPOZYCJA MODYFIKACJI PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH POŚREDNICH TRANSAKCJI RAJOWYCH

W dniu 28 czerwca 2022 r. opublikowany został projekt nowelizacji Ustawy CIT[1] [dalej: Projekt], w którym zaproponowano istotne modyfikacje w przepisach m.in. w zakresie dokumentowania pośrednich transakcji rajowych. Kluczowa zmiana dotyczy nowych rozwiązań w zakresie zwolnień w stosowaniu omawianych przepisów, które wskazują na nowy kierunek działań jakie należy podjąć przy weryfikacji omawianego obowiązku. Poniżej omawiamy przywołane preferencje w kontekście transakcji krajowych oraz zagranicznych. Proponowane zmiany w przepisach dla tzw. transakcji krajowych i zagranicznych Projekt...

czytaj dalej