podatek od nieruchomości

TAX ALERT 12/2022 – UCHWAŁA NSA – OPODATKOWANIE URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH POWIĄZANYCH Z BUDOWLAMI

10 października 2022 r. NSA podjął uchwałę w sprawie o sygn. akt III FPS 2/22 dotyczącą opodatkowania stacji i punktów redukcyjnych, redukcyjno - pomiarowych i pomiarowych podatkiem od nieruchomości. Spór, w związku z którym podjęto uchwałę, dotyczy tego, czy w stanie prawnym obowiązującym przed 28 czerwca 2015 r. urządzenia te stanowiły całość techniczno-użytkową z siecią gazową opodatkowaną podatkiem od nieruchomości. Uchwała nawiązuje do ówcześnie obowiązującego kryterium całości techniczno-użytkowej, od którego zależało opodatkowanie urządzeń technicznych powiązanych z budowlami. Zdaniem...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: przesłanek uznania dostawy składników majątkowych za przedsiębiorstwo na gruncie VAT;kwalifikacji silosów jako budynków albo budowli. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: braku prawa do odliczenia VAT od wydatków na najem jachtu wykorzystywanego jako biuro;momentu powstania przychodu podatkowego z tytułu prowizji należnej w związku z zawartą umową pożyczki;warunków uznania ewidencji do...

czytaj dalej

Tax Alert – ZMIANY W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI – CIĄG DALSZY

Chcielibyśmy Państwa poinformować o kolejnych zmianach w opodatkowaniu nieruchomości. W związku ze zmianami w Prawie budowlanym, od 11 września br. za budowle będą uznawane trwale związane z gruntem tablice i urządzenia reklamowe. Zmiana ta potencjalnie rozszerza zakres opodatkowania podatkiem od nieruchomości tych urządzeń. Dodatkowo, wprowadzona zostaje możliwość ustanawiania przez rady gmin odrębnej od podatku od nieruchomości opłaty reklamowej dla właścicieli lub posiadaczy tych urządzeń. Ze względu na skomplikowany charakter przepisów definiujących obiekt budowlany oraz budowlę, w tym...

czytaj dalej

Tax Alert – ZMIANY W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

W dniu 28 czerwca 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy - Prawo budowlane, która zmodyfikowała definicję obiektu budowlanego. Nowelizacja wprowdza do definicji obiektu budowlanego wymóg wykorzystania do jego wzniesienia materiałów budowlanych. Dodatkowo, nowa definicja obiektu budowlanego posługuje się zmodyfikowanym pojęciem instalacji zapewniajacych wykorzystanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Równocześnie z definicji wykreślono pojęcia urządzenia i urządzenia technicznego. Wspomniane zmiany potencjalnie modyfikują zakres opodatkowania podatkiem od nieruchomości w zakresie...

czytaj dalej