podatek od nieruchomości

Tax Alert – ZMIANY W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI – CIĄG DALSZY

Chcielibyśmy Państwa poinformować o kolejnych zmianach w opodatkowaniu nieruchomości. W związku ze zmianami w Prawie budowlanym, od 11 września br. za budowle będą uznawane trwale związane z gruntem tablice i urządzenia reklamowe. Zmiana ta potencjalnie rozszerza zakres opodatkowania podatkiem od nieruchomości tych urządzeń. Dodatkowo, wprowadzona zostaje możliwość ustanawiania przez rady gmin odrębnej od podatku od nieruchomości opłaty reklamowej dla właścicieli lub posiadaczy tych urządzeń. Ze względu na skomplikowany charakter przepisów definiujących obiekt budowlany oraz budowlę, w tym...

czytaj dalej

Tax Alert – ZMIANY W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

W dniu 28 czerwca 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy - Prawo budowlane, która zmodyfikowała definicję obiektu budowlanego. Nowelizacja wprowdza do definicji obiektu budowlanego wymóg wykorzystania do jego wzniesienia materiałów budowlanych. Dodatkowo, nowa definicja obiektu budowlanego posługuje się zmodyfikowanym pojęciem instalacji zapewniajacych wykorzystanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Równocześnie z definicji wykreślono pojęcia urządzenia i urządzenia technicznego. Wspomniane zmiany potencjalnie modyfikują zakres opodatkowania podatkiem od nieruchomości w zakresie...

czytaj dalej