wideo

PRZESTĘPSTWA I WYKROCZENIA SKARBOWE NA GRUNCIE KODEKSU KARNEGO SKARBOWEGO

Przepisy KKS penalizują – jako przestępstwa lub wykroczenia skarbowe – szereg zachowań związanych z rozliczaniem podatków. Jako przykład można wskazać np. wykazanie w deklaracji podatkowej fałszywej informacji (chociażby w zakresie przysługujących podatnikowi kosztów uzyskania przychodu) i – tym samym – narażenie podatku na uszczuplenie. To tzw. oszustwo podatkowe określone w przepisach art. 56 KKS, które jest jednym z najbardziej powszechnie popełnianych czynów skarbowych. Przestępstwem jest również samo niezłożenie deklaracji podatkowej (art. 54), prowadzenie księgi w sposób nierzetelny...

czytaj dalej

IKZE W POLSKIM ŁADZIE 2.0

Czym jest i jak działa IKZE? Aby wpływ Polskiego Ładu 2.0 na opłacalność IKZE był łatwy do zrozumienia, musimy najpierw wyjaśnić, czym właściwie jest IKZE i jak funkcjonuje to rozwiązanie. Skrót IKZE oznacza Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. IKZE samo w sobie nie jest żadnym produktem finansowym, a jedynie swego rodzaju opakowaniem na rozmaite produkty finansowe. W IKZE możemy opakować produkty, takie jak: Fundusze inwestycyjneRachunek inwestycyjny w domu maklerskim (czyli taki, który pozwala inwestować na giełdzie)Konto oszczędnościowePolisa na życie z UFK Odmiennie niż w...

czytaj dalej

IKZE W POLSKIM ŁADZIE 2.0

Czym jest i jak działa IKZE? Aby wpływ Polskiego Ładu 2.0 na opłacalność IKZE był łatwy do zrozumienia, musimy najpierw wyjaśnić, czym właściwie jest IKZE i jak funkcjonuje to rozwiązanie. Skrót IKZE oznacza Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. IKZE samo w sobie nie jest żadnym produktem finansowym, a jedynie swego rodzaju opakowaniem na rozmaite produkty finansowe. W IKZE możemy opakować produkty, takie jak: Fundusze inwestycyjneRachunek inwestycyjny w domu maklerskim (czyli taki, który pozwala inwestować na giełdzie)Konto oszczędnościowePolisa na życie z UFK Odmiennie niż w...

czytaj dalej

CZY OPŁACA SIĘ PRZEJŚĆ Z RYCZAŁTU NA SKALĘ W POŁOWIE ROKU? KALKULATOR

Możliwość zmiany formy opodatkowania Polski Ład 2.0, który wszedł w życie 1 lipca 2022 r., uatrakcyjnił skalę podatkową, m.in. obniżając stawkę w pierwszym progu z 17 do 12 procent oraz przywracając możliwość wspólnego rozliczenia z samotnie wychowywanym dzieckiem. Sprawiło to, że w wypadku niektórych przedsiębiorców wybór formy opodatkowania – dokonany na początku roku – może obecnie okazać się nieaktualny. W związku z tym, wsłuchując się w głosy opinii publicznej, w Polskim Ładzie 2.0 ustawodawca uwzględnił możliwość ponownego wyboru formy opodatkowania. Podatnicy opodatkowani liniowo lub...

czytaj dalej