KAS

TAX ALERT 19/2021 – KASY ON-LINE W KOLEJNYCH BRANŻACH OD 1 LIPCA 2021 R.

Uprzejmie informujemy, że dzisiaj (tj. 1 lipca 2021 r.) kolejne grupy przedsiębiorców dokonujące sprzedaży na rzecz konsumentów są zobligowane do rejestrowania obrotu za pomocą kas fiskalnych on-line. Obowiązek ten wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z 10 czerwca 2020 roku w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących posiadających elektroniczny lub papierowy zapis kopii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1059). Od 1 lipca 2021 r. do stosowania kas on-line są zobowiązani przedsiębiorcy świadczący następujące usługi:...

czytaj dalej

TAX ALERT 27/2019 – UMOWA O WSPÓŁDZIAŁANIE Z SZEFEM KAS

Do podpisu Prezydenta skierowana została ustawa o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych, dostosowująca polskie prawo do regulacji unijnych. Ustawa wprowadza do Ordynacji podatkowej przepisy w zakresie możliwości zawarcia umowy o współdziałanie, służącej zapewnieniu przestrzegania przez podatnika przepisów prawa podatkowego w warunkach przejrzystości podejmowanych działań oraz wzajemnego zaufania i zrozumienia między organem podatkowym a podatnikiem. Zgodnie z ustawą, umowa o współdziałanie zawierana będzie na wniosek...

czytaj dalej

TAX ALERT 26/2017 – POWIADOMIENIE CBC-P

Uprzejmie informujemy, iż zbliża się termin na złożenie powiadomienia CBC-P dotyczącego obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów powiązanych. Pozostał już niespełna tydzień na złożenie powiadomienia za 2016 rok. Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2017 r. poz. 648) jednostki wchodzące w skład grupy podmiotów mające siedzibę lub zarząd na terytorium RP (bądź prowadzące działalność na terytorium RP przez zagraniczny zakład) mają obowiązek poinformować Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o tym który...

czytaj dalej