nowelizacja

TAX ALERT 1/2017 – ZMIANY W OTOCZENIU PRAWNYM PRZEDSIĘBIORCÓW

Uprzejmie informujemy, iż 30 grudnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców [dalej: Nowelizacja]. Wprowadza ona od 1 stycznia 2017 r. liczne zmiany w szeregu ustaw, w szczególności Kodeksie cywilnym, Kodeksie spółek handlowych, Kodeksie pracy, Prawie budowlanym czy ustawie o swobodzie działalności gospodarczej [SDG], a z obszaru podatków w Ordynacji podatkowej [OP], ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej [KAS] i przepisach wprowadzających ustawę o KAS. Do najważniejszych...

czytaj dalej

TAX ALERT 31/2016 – NOWELIZACJA PRZEPISÓW O VAT

Uprzejmie informujemy, iż ogłoszone zostały ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. poz. 2024; dalej: Nowelizacja] oraz rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących [Dz.U. poz. 2177; dalej: Rozporządzenie]. Nowelizacja ustawy o VAT Najistotniejsze zmiany wynikające z Nowelizacji dotyczą: przedłużenia okresu obowiązywania stawek VAT w wysokości 8% i 23% - do 31 grudnia 2018 r.; uchylenia art. 43 ust. 13 ustawy o VAT przewidującego zwolnienie z VAT dla usług stanowiących element...

czytaj dalej

TAX ALERT 25/2016 – PLANOWANA NOWELIZACJA USTAWY O VAT

Uprzejmie informujemy, iż do Sejmu skierowany został rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw [dalej: Projekt]. Wśród zmian przewidzianych w Projekcie warto zwrócić uwagę na planowane ograniczenie możliwości składania kwartalnych deklaracji VAT (VAT-7K/VAT-7D). Prawo do kwartalnego rozliczania VAT zachowają wyłącznie tzw. mali podatnicy (tj. podatnicy, u których wartość sprzedaży wraz z kwotą podatku nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 1,2 mln euro). Niemniej również oni w trakcie 12 miesięcy po rejestracji na...

czytaj dalej

TAX ALERT 22/2016 – PLANOWANA NOWELIZACJA USTAWY O VAT

Uprzejmie informujemy, iż opublikowany został (datowany na 22 września 2016 r.) rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw [dalej: Nowelizacja]. Nowelizacja przewiduje w szczególności przedłużenie okresu obowiązywania podstawowej i obniżonej stawki VAT w obecnych wysokościach (23%/8%) do końca 2018 r. Wśród istotnych zmian wynikających z Nowelizacji warto również zwrócić uwagę na planowane uchylenie art. 43 ust. 13 ustawy o VAT, przewidującego zwolnienie dla tzw. usług pomocniczych do usług finansowych. Zgodnie z jego brzmieniem...

czytaj dalej

RZECZPOSPOLITA > OSTROŻNIE Z TĄ KLAUZULĄ

Wprawdzie klauzula obejścia prawa ma pełnić funkcję prewencyjną, ale może być zastosowana, a to już oznacza konkretne skutki, czyli określenie zobowiązań podatkowych. Właśnie dlatego krótkie vacatio legis wydaje się wątpliwe konstytucyjnie.

czytaj dalej