TAX ALERT 22/2016 – PLANOWANA NOWELIZACJA USTAWY O VAT

Uprzejmie informujemy, iż opublikowany został (datowany na 22 września 2016 r.) rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw [dalej: Nowelizacja]. Nowelizacja przewiduje w szczególności przedłużenie okresu obowiązywania podstawowej i obniżonej stawki VAT w obecnych wysokościach (23%/8%) do końca 2018 r.

Wśród istotnych zmian wynikających z Nowelizacji warto również zwrócić uwagę na planowane uchylenie art. 43 ust. 13 ustawy o VAT, przewidującego zwolnienie dla tzw. usług pomocniczych do usług finansowych. Zgodnie z jego brzmieniem zwolnieniu z VAT podlegają usługi będące elementem zwolnionej od podatku usługi finansowej, wymienionej w art. 43 ust. 1 pkt 7 oraz 37 – 41 ustawy, która stanowi odrębną całość i jest właściwa i niezbędna do świadczenia usługi zwolnionej. Konsekwentnie na mocy Nowelizacji uchylony ma zostać również art. 43 ust. 14 ustawy o VAT.

Nowelizacja stanowi powrót do pojawiających się już w przeszłości pomysłów uchylenia ww. regulacji w zakresie, w jakim stwierdzone zostało, iż przewidują one szerszy zakres zwolnienia dla tzw. usług okołofinansowych niż to wynika z przepisów unijnych.

Jeżeli ww. zmiana wejdzie w życie, katalog usług zwolnionych z VAT może ulec ograniczeniu. W szczególności, dotyczyć to może usług z zakresu obsługi likwidacji szkód oraz usług realizowanych na rzecz podmiotów z branży finansowej w ramach tzw. outsourcingu.

Wejście w życie Nowelizacji planowane jest na 1 stycznia 2017 r.

W razie dodatkowych pytań związanych z tematem Tax Alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT
Maciej Grochulski
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 08

Aneta Gniewkiewicz
aneta.gniewkiewicz@ptpodatki.pl
(22) 205 22 18