Przepisy KKS penalizują – jako przestępstwa lub wykroczenia skarbowe – szereg zachowań związanych z rozliczaniem podatków. Jako przykład można wskazać np. wykazanie w deklaracji podatkowej fałszywej informacji (chociażby w zakresie przysługujących podatnikowi kosztów uzyskania przychodu) i – tym samym – narażenie podatku na uszczuplenie. To tzw. oszustwo podatkowe określone w przepisach art. 56 KKS, które jest jednym z najbardziej powszechnie popełnianych czynów skarbowych. Przestępstwem jest również samo niezłożenie deklaracji podatkowej (art. 54), prowadzenie księgi w sposób nierzetelny...

czytaj dalej