ORD-U

TERMIN ZŁOŻENIA POWIADOMIENIA CBC-P ORAZ PRZESUNIĘCIA TERMINU NA ZŁOŻENIE INFORMACJI ORD-U

31 marca 2023 r. upływa termin na złożenie powiadomienia CBC-P dotyczącego obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów powiązanych. Przesunięty został natomiast termin złożenia informacji o umowach zawartych z nierezydentami na formularzu ORD-U. Powiadomienie CBC-P Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U.2020.343 t.j. z dnia 2020.03.03) jednostki wchodzące w skład grupy podmiotów mające siedzibę lub zarząd na terytorium RP (bądź prowadzące działalność na terytorium RP przez zagraniczny zakład) mają obowiązek...

czytaj dalej

TERMIN ZŁOŻENIA POWIADOMIENIA CBC-P ORAZ INFORMACJI ORD-U

31 marca 2021 r. upływa termin na złożenie powiadomienia CBC-P dotyczącego obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów powiązanych oraz termin złożenia informacji o umowach zawartych z nierezydentami na formularzu ORD-U. Powiadomienie CBC-P Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U.2020.343 t.j. z dnia 2020.03.03) jednostki wchodzące w skład grupy podmiotów mające siedzibę lub zarząd na terytorium RP (bądź prowadzące działalność na terytorium RP przez zagraniczny zakład) mają obowiązek poinformować Szefa Krajowej...

czytaj dalej

TAX ALERT 9/2020 – TARCZA ANTYKRYZYSOWA – PRZEDŁUŻENIE TERMINU DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI ORD-U I IFT-2

W dniu 31 marca br. w dzienniku ustaw opublikowano rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 563, link). Zgodnie z jego brzmieniem, przesunięciu do 31 maja 2020 r. uległy terminy na sporządzenia i złożenia zeznań: - ORD-U - do piątego miesiąca od zakończenia roku podatkowego, za który są sporządzane; - IFT-2R - do piątego miesiąca od zakończenia roku podatkowego następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat objętych tą informacją. W przypadku ORD-U przedłużenie dotyczy...

czytaj dalej

TAX ALERT 4/2020 – OBOWIĄZKI W ZAKRESIE SKŁADANIA ORD-U

Nowelizacja przepisów ordynacji podatkowej oraz ustaw o podatkach dochodowych na 2019 r. spowodowała, iż duża część podmiotów, które za lata 2017 i 2018 była zwolniona z przekazywania informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U), będzie musiała ponownie powrócić do realizacji tych obowiązków. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, podatnicy są zobowiązani bez wezwania do sporządzenia i przekazania informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U) w terminie 3 miesięcy od momentu zakończenia roku podatkowego. W ramach nowelizacji regulacji w zakresie cen transferowych na...

czytaj dalej