BLOG

APA NIE MUSI DOTYCZYĆ WSZYSTKICH TRANSAKCJI GRUPOWYCH, GDY UPRZEDNIE POROZUMIENIE DOTYCZY CAŁEJ DZIAŁALNOŚCI PODATNIKA

Z najnowszego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 czerwca  2020 r. (sygn. III SA/Wa 1697/19, nieprawomocny) wynika, iż podatnicy, którzy zawarli APA określającego poziom rentowności na całości działalności, dla uniknięcia wyłączenia z kosztów podatkowych rozliczeń wewnątrzgrupowych (na zasadach określonych w art. 15e ustawy CIT) nie muszą uzyskiwać odrębnych...

czytaj dalej

ZMIANY W MDR

W dniu 22 czerwca 2020 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (link). Ustawa ta wprowadza szereg istotnych zmian w przepisach dotyczących raportowania schematów podatkowych (MDR)....

czytaj dalej

TARCZA ANTYKRYZYZSOWA 4.0 – ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE CEN TRANSFEROWYCH

Poniżej przedstawiamy opis zmian do regulacji w zakresie cen transferowych wprowadzonych przez Tarczę Antykryzysową 4.0 (link do ustawy zmieniającej). 1. Nowe terminy realizacji obowiązków w zakresie cen transferowych * dla podmiotów, które skorzystały z przedłużonego terminu na sporządzenie local file i złożenie oświadczenia. Wybór nowych terminów nie wymaga informowania organów podatkowych...

czytaj dalej

WPŁYW PANDEMII COVID-19 NA REGULACJE DOTYCZĄCE CEN TRANSFEROWYCH

Zmiany spowodowane COVID-19 dotykają praktycznie wszystkie branże i gałęzie gospodarki, wpływając także na rozliczenia wewnątrzgrupowe. Poniżej przedstawiamy kluczowe obszary potencjalnych ryzyk w zakresie cen transferowych wynikających ze zmian spowodowanych koronawirusem oraz rekomendowane działania zapobiegające ich materializacji. Obecne osłabienie koniunktury w sposób istotny zmieniło...

czytaj dalej