BLOG

GRUPY VAT – WEJŚCIE W ŻYCIE PRZEPISÓW OD 1 STYCZNIA 2023 R.

Zasadniczym uproszczeniem, z którego podatnicy będą mogli korzystać od początku 2023 r., będzie możliwość wspólnego rozliczania VAT w ramach tzw. grupy VAT. Na tle ustawodawstw innych państw unijnych grupy VAT nie są rozwiązaniem nowatorskim. Możliwość wspólnego rozliczania VAT przez kilku podatników – przewidziana w Dyrektywie VAT – funkcjonuje już w kilkunastu państwach członkowskich UE....

czytaj dalej

JAK OPODATKOWAĆ PRZYCHODY Z PATRONITE?

Serwis Patronite funkcjonuje w Polsce już od kilku lat. Umożliwia on twórcom finansowanie swojej działalności za pomocą dobrowolnych wpłat od fanów – zwanych patronami. Wsparcie patronów przekazywane jest w regularnych, comiesięcznych transzach. Pozwala ono wielu aspirującym twórcom sprofesjonalizować swoją działalność oraz rozszerzyć jej zakres. Najpopularniejsi twórcy uzyskują dzięki Patronite...

czytaj dalej

DYLEMATY OPŁATY CUKROWEJ – OMÓWIENIE WYROKÓW I INTERPRETACJI

1. Rys historyczny, cel wprowadzenia opłaty Przepisy w zakresie tzw. opłaty cukrowej weszły w życie od 2021 roku (w wyniku zmian w ustawie z 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym – Dz.U. z 2022 r. poz. 1608). Mimo że deklarowany cel wprowadzenia opłaty był szczytny, stosowanie nowych przepisów od początku budzi sporo kontrowersji, generując przy tym liczne spory między przedsiębiorcami a...

czytaj dalej

APLIKACJA ELEKTRONICZNA – OBOWIĄZKI W ZAKRESIE VAT

Uwagi ogólne Na gruncie VAT aplikację i jej udostępnianie należy uznać za świadczenie usług – aplikacja nie stawowi bowiem towaru w rozumieniu przepisów o VAT. Taka konkluzja ma istotne znaczenie dla opodatkowania VAT. Co więcej, udostępnianie aplikacji stanowi sprzedaż usług elektronicznych, które są zdefiniowane w ustawie o VAT poprzez odesłanie do rozporządzenia unijnego 282/2011. Co to...

czytaj dalej

CZY TRZEBA DOKUMENTOWAĆ TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI NIEPOWIĄZANYMI (INNE NIŻ POŚREDNIE TRANSAKCJE RAJOWE)?

Choć zbliżamy się już do zmiany regulacji w zakresie cen transferowych, która ostatecznie zlikwiduje obowiązki w zakresie tzw. pośrednich transakcji rajowych, to należy pamiętać, iż nie jest to jedyny obszar transakcji z podmiotami niepowiązanymi, który potencjalnie może być objęty obowiązkiem dokumentacyjnym. Pewne nowe światło na kwestię definiowania „transakcji kontrolowanych”  rzuciła...

czytaj dalej

OBOWIĄZEK RAPORTOWANIA STRUKTURY UDZIAŁOWEJ SPÓŁKI NIERUCHOMOŚCIOWEJ

W dniu 30 września 2022 r. mija termin na złożenie informacji o strukturze udziałowej spółki nieruchomościowej oraz o udziałach posiadanych w spółce nieruchomościowej za 2021 r. (pierwotny termin przypadał na 31 marca 2022 r., ale został przedłużony). Dla tych z Państwa, którzy nie dopełnili jeszcze obowiązku raportowania struktury udziałowej albo mają wątpliwości, czy dotyczy ich ten obowiązek,...

czytaj dalej

USTALENIE WARUNKÓW TRANSAKCJI PRZED POWSTANIEM POWIĄZAŃ A OBOWIĄZEK DOKUMENTACYJNY

Zacznijmy od krótkiego wprowadzenia. Zgodnie z ustawami o podatkach dochodowych podmioty powiązane są obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji kontrolowanych o charakterze jednorodnym (jeżeli ich wartość przekracza określone w ustawie progi wartościowe). Aby można było mówić o transakcji kontrolowanej na gruncie przepisów w zakresie cen transferowych, co...

czytaj dalej

PRZESTĘPSTWA I WYKROCZENIA SKARBOWE NA GRUNCIE KODEKSU KARNEGO SKARBOWEGO

Przepisy KKS penalizują – jako przestępstwa lub wykroczenia skarbowe – szereg zachowań związanych z rozliczaniem podatków. Jako przykład można wskazać np. wykazanie w deklaracji podatkowej fałszywej informacji (chociażby w zakresie przysługujących podatnikowi kosztów uzyskania przychodu) i – tym samym – narażenie podatku na uszczuplenie. To tzw. oszustwo podatkowe określone w przepisach art. 56...

czytaj dalej

PRZEPISY O POŚREDNICH TRANSAKCJACH RAJOWYCH NAJPRAWDOPODOBNIEJ ZOSTANĄ UCHYLONE

Historia przepisów o pośrednich transakcjach rajowych przypomina nieco paradoks z kotem Schrödingera. Dla przypomnienia był to jeden z eksperymentów fizycznych mających za zadanie wyjaśnić zjawiska kwantowe posługując się przykładem kota, który jednocześnie jest i martwy i żywy. Podobną aluzję można przyjąć śledząc losy art. 11o ust. 1a oraz 1b Ustawy CIT. Wprowadzone od 1 stycznia 2021 r....

czytaj dalej

IKZE W POLSKIM ŁADZIE 2.0

Czym jest i jak działa IKZE? Aby wpływ Polskiego Ładu 2.0 na opłacalność IKZE był łatwy do zrozumienia, musimy najpierw wyjaśnić, czym właściwie jest IKZE i jak funkcjonuje to rozwiązanie. Skrót IKZE oznacza Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. IKZE samo w sobie nie jest żadnym produktem finansowym, a jedynie swego rodzaju opakowaniem na rozmaite produkty finansowe. W IKZE możemy...

czytaj dalej