BLOG

W RCL OPUBLIKOWANO PROJEKTY ROZPORZĄDZEŃ, KTÓRE CZASOWO ZAWIESZAJĄ STOSOWANIE MECHANIZMU PAY & REFUND DLA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH RACHUNKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB RACHUNKI ZBIORCZE

Do 31 grudnia 2022 r. zawieszone mają być przepisy o obowiązku poboru podatku u źródła przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze w pełnej wysokości połączonego z procedurą dokonania zwrotu podatku. Warto przypomnieć, że w ustawa realizująca w sferze podatkowej program społeczno-gospodarczy Polski Ład, która weszła w życie z początkiem 2022 r. zawierała wiele...

czytaj dalej

DO 30 WRZEŚNIA 2022 R. PRZESUNIĘTY ZOSTAŁ TERMIN SKŁADANIA INFORMACJI PRZEZ SPÓŁKI NIERUCHOMOŚCIOWE, KTÓRYCH ROK PODATKOWY LUB ROK OBROTOWY ZAKOŃCZYŁ SIĘ W OKRESIE OD 31 GRUDNIA 2021 R. DO 31 MAJA 2022 R. ORAZ WSPÓLNIKÓW TYCH SPÓŁEK

Minister Finansów rozporządzeniem z 29 marca 2022 r. w sprawie przedłużenia terminu przekazywania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych podjął decyzję o przedłużeniu terminów realizacji obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 45 ust. 3f ustawy PIT oraz art. 27 ust. 1e ustawy CIT. Rozporządzenie weszło w życie w ostatnim dniu ustawowego terminu na wypełnienie obowiązków...

czytaj dalej

DO KOŃCA CZERWCA, A NIE DO KOŃCA MARCA MAJĄ CZAS NA ROZLICZENIE Z URZĘDEM SKARBOWYM PODATNICY PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH. DO 30 CZERWCA 2022 R. KONIECZNE JEST ZŁOŻENIE DEKLARACJI CIT ZA POPRZEDNI ROK PODATKOWY I EWENTUALNE DOPŁACENIE PODATKU

Minister Finansów przedłużył termin do złożenia zeznania CIT-8 (CIT-8AB) i wpłaty należnego podatku do 30 czerwca 2022 r. Rozporządzeniem przedłużono również termin na złożenie deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (CIT-8E). Ponadto, przedłużenie podlega termin na wykazanie przychodów, kosztów oraz dochodów z przekształcenia w zeznaniu...

czytaj dalej

JAK ROZLICZYĆ POMOC DLA UKRAINY I JEJ OBYWATELI?

12 marca 2022 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano specustawę dotyczącą pomocy obywatelom Ukrainy. W ustawie uregulowano wiele kluczowych kwestii, takich jak legalizacja pobytu, nadanie numeru PESEL, możliwość podjęcia pracy, dostęp do opieki zdrowotnej, etc. Dokument wprowadza również preferencje podatkowe dla podatników wspierających Ukrainę. Nowe rozwiązania będą obowiązywać z mocą wsteczną od...

czytaj dalej

PRZEDŁUŻONO TERMINY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA ROK OBROTOWY 2021

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie przedłużające terminy sporządzania sprawozdań finansowych dla jednostek sektora prywatnego, publicznego oraz organizacji non-profit. Przedłużenie dotyczy, w szczególności terminów na sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności, a także zatwierdzenia tych dokumentów. Docenić należy to, że rozporządzenie zostało...

czytaj dalej

NA STRONACH RCL OPUBLIKOWANO PROJEKT ROZPORZĄDZENIA, KTÓREGO PRZEPISY PRZEWIDUJĄ WYDŁUŻENIE TERMINU NA ZŁOŻENIE ZEZNANIA CIT-8 ZA ROK PODATKOWY 2021 ORAZ WPŁATY PODATKU NALEŻNEGO ZA TEN OKRES

Zgodnie z zapewnieniami Ministerstwa Finansów do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia przedłużający termin na złożenie zeznania rocznego CIT oraz wpłaty należnego podatku. W świetle propozycji MF to 30 czerwca 2022 r., a nie 31 marca 2022 r. będzie ostateczną datą na: złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, który zakończył się...

czytaj dalej

MF PLANUJE PRZEDŁUŻYĆ TERMIN NA SPORZĄDZENIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ ZŁOŻENIE ZEZNAŃ ROCZNYCH CIT ZA 2021 R.

Ministerstwo Finansów analogicznie jak w latach 2021 i 2020 zaproponowało przedłużenie terminów wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości na sporządzenie sprawozdań finansowych, w tym sprawozdań skonsolidowanych za 2022 rok. Konsultacje projektu rozporządzenia opublikowanego na stronach Rządowego Centrum Legislacji dotyczącego wydłużenia terminów sprawozdawczych i ewidencyjnych potrwają do...

czytaj dalej

KORZYSTNA INTERPRETACJA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKU SPORZĄDZENIA DOKUMENTACJI CEN TRANSFEROWYCH DLA TRANSAKCJI ZREALIZOWANYCH NA WARUNKACH USTALONYCH POMIĘDZY PODMIOTAMI NIEPOWIĄZANYMI

31 grudnia 2021 r. Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.315.2021.2.MS), zgodnie z którą przystąpienie do funduszy inwestycyjnych typu private equity, w tym działających w formie spółek osobowych, wyjście z inwestycji oraz wypłata środków pieniężnych z tytułu udziału w zyskach funduszy nie stanowią transakcji kontrolowanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 6...

czytaj dalej

UMORZONE ŚRODKI Z TARCZY PFR 1.0 ORAZ 2.0 BEZ PODATKU DOCHODOWEGO

Weszło w życie Rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od dochodów z tytułu umorzenia subwencji finansowej lub finansowania preferencyjnego udzielonych przez PFR. Zgodnie z zapowiedziami (zobacz: wpis z 2 lipca br.) 19 lipca 2021 r. w Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie zwalniające z podatku dochodowego (zarówno PIT i CIT) umorzone subwencje przyznane w ramach Tarcz...

czytaj dalej

STATYSTYKI MDR 2020 – 2021

Za nami pierwsze miesiące po odwieszeniu terminów związanych z raportowaniem schematów podatkowych transgranicznych oraz upływie ostatecznych terminów ponownego raportowania. Choć nadal terminy związane z raportowaniem krajowych schematów podatkowych pozostają zawieszone, to dobry moment na przyjrzenie się statystykom w zakresie MDR za II połowę 2020 r. oraz początek 2021 roku. Jak wynika z...

czytaj dalej