BLOG

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY POTWIERDZA UTRATĘ STATUSU PGK W PRZYPADKU DOKONYWANIA TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI NA WARUNKACH NIERYNKOWYCH ORAZ PÓŹNIEJSZEJ ICH KOREKTY DO WARUNKÓW RYNKOWYCH

7 marca 2024 r. WSA w Warszawie, na skutek skierowania sprawy przez NSA do ponownego rozpoznania, wydał wyrok (sygn. I SA/Wa 2619/23) dotyczący utraty statusu podatnika CIT przez Podatkową Grupę Kapitałową [PGK] w przypadku dokonywania (w sposób incydentalny i niezamierzony) transakcji kontrolowanych z podmiotami spoza PGK na warunkach różniących się od warunków rynkowych, a następnie po...

czytaj dalej

PODATEK MINIMALNY – KLUCZOWE INFORMACJE

Od 1 stycznia 2024 roku efektywnie obowiązywać zaczęły przepisy dotyczące minimalnego podatku dochodowego od osób prawnych (art. 24ca ustawy CIT). Poniżej przedstawiamy kluczowe informacje dotyczące konstrukcji nowego podatku. Podatnicy Nowy podatek mają zapłacić spółki, podatkowe grupy kapitałowe oraz zakłady podmiotów zagranicznych (podmioty niemające „formalnego” bytu prawnego na terytorium...

czytaj dalej

PROJEKT OBJAŚNIEŃ W ZAKRESIE PODATKU U ŹRÓDŁA

W dniu 28 września 2023 r. Ministerstwo Finansów opublikowało długo oczekiwany przez podatników  projekt objaśnień podatkowych dotyczący poboru podatku u źródła (WHT), w szczególności klauzuli tzw. rzeczywistego właściciela (ang. beneficial owner). Z uwagi na złożoność kwestii poruszonych w ramach projektu, podlegał on konsultacjom, których termin został wydłużony do 24 października. Nasza...

czytaj dalej

CZYM JEST CBAM?

CBAM to system nowych regulacji dotyczący importu określonych towarów do UE (m.in. aluminium, stal i niektóre ich produkty pochodne, niektóre nawozy czy energia elektryczna), który został wprowadzony rozporządzeniem unijnym z 16 maja 2023 r. i stanowi zasadniczy element Europejskiego Zielonego Ładu, a konkretnie pakietu zmian legislacyjnych pod hasłem Fit for 55. Podobnie jak funkcjonujący...

czytaj dalej

NOWE WYTYCZNE W ZAKRESIE CBAM OPUBLIKOWANE W DZIENNIKU USTAW UNII EUROPEJSKIEJ

Informujemy, że w ślad za Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/956 z dnia 10 maja 2023 r. ustanawiającym mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 [dalej: Rozporządzenie CBAM] w dniu 15 września 2023 r. w Dzienniku Ustaw Unii Europejskiej opublikowano Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2023/1773 z dnia 17 sierpnia 2023 r.  ustanawiające...

czytaj dalej

DAROWIZNY W NAJBLIŻSZEJ RODZINIE. CO ROBIĆ, ŻEBY NIE ZAPŁACIĆ PODATKU?

W wielu momentach życia może pojawić się potrzeba dokonania darowizny na rzecz osoby z najbliższej rodziny. Najbardziej typowa jest sytuacja, w której rodzice chcą wesprzeć swoje dzieci i zapewnić im dobry start, przekazując środki na przykład na zakup mieszkania czy samochodu. Naturalnie, może wystąpić również sytuacja odwrotna – na przykład, gdy dorosłe już dziecko przekazuje rodzicom środki...

czytaj dalej

SPRZEDAŻ INTERNETOWA A ZWOLNIENIE Z KAS FISKALNYCH

Kwestia obowiązku stosowania kasy fiskalnej przy sprzedaży towarów przez Internet od dawna wzbudza wątpliwości. W poniższym artykule przybliżymy to zagadnienie. Aby dobrze zrozumieć jak działa system zwolnień z kas, musimy przeanalizować, jak skonstruowane są przepisy regulujące tę kwestię. Istnieje ogólny obowiązek stosowania kas fiskalnych przy sprzedaży na rzecz konsumentów i to niezależnie...

czytaj dalej

TERMIN ZŁOŻENIA POWIADOMIENIA CBC-P ORAZ PRZESUNIĘCIA TERMINU NA ZŁOŻENIE INFORMACJI ORD-U

31 marca 2023 r. upływa termin na złożenie powiadomienia CBC-P dotyczącego obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów powiązanych. Przesunięty został natomiast termin złożenia informacji o umowach zawartych z nierezydentami na formularzu ORD-U. Powiadomienie CBC-P Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U.2020.343 t.j. z...

czytaj dalej

ZMIANY W ZAKRESIE CEN TRANSFEROWYCH ZA 2022 R. – POZOSTAŁE ZMIANY ORAZ SANKCJE

Poniżej przedstawiamy czwartą część podsumowania najważniejszych zmian dotyczących obowiązków w zakresie cen transferowych w odniesieniu do transakcji realizowanych po 1 stycznia 2022 r. Poprzednie wszystkie części naszego podsumowania zmian znajdą Państwo pod wskazanymi linkami: Terminy wypełnienia obowiązków Zwolnienia z obowiązków dokumentacyjnych Wartość transakcji kontrolowanej, próg...

czytaj dalej

7 ZMIAN W CENACH TRANSFEROWYCH ZA ROK 2022

Udało się już chyba odetchnąć po ostatnim sezonie w cenach transferowych. Dokumentacje gotowe, TPR i oświadczenie złożone więc można teraz usiąść wygodnie w fotelu i … zacząć przygotowania do sporządzania dokumentacji za 2022 r. Warto przy tym pamiętać o kilku kluczowych zmianach, jakie ten rok przyniesie dla cen transferowych. Oto ich krótkie podsumowanie. 1.Dłuższe terminy Dotychczas podatnik...

czytaj dalej