SPRZEDAŻ INTERNETOWA A ZWOLNIENIE Z KAS FISKALNYCH

Kwestia obowiązku stosowania kasy fiskalnej przy sprzedaży towarów przez Internet od dawna wzbudza wątpliwości. W poniższym artykule przybliżymy to zagadnienie.

Aby dobrze zrozumieć jak działa system zwolnień z kas, musimy przeanalizować, jak skonstruowane są przepisy regulujące tę kwestię.

Istnieje ogólny obowiązek stosowania kas fiskalnych przy sprzedaży na rzecz konsumentów i to niezależnie od tego, czy sprzedaż taka ma miejsce przez Internet czy stacjonarnie. Przewidziane są jednak zwolnienia z tego obowiązku, a także wyłączenia z tych zwolnień, a w niektórych przypadkach nawet wyłączenia z wyłączeń (czyli powrót do możliwości zwolnienia). Nietrudno zatem o dezorientację.

Skupiając się na kwestii zwolnień z kas przy sprzedaży internetowej, należy omówić dwie główne możliwości zastosowania zwolnienia. Na wstępie trzeba podkreślić, że omawiane zwolnienia nie mają zastosowania m.in. do sprzedaży części do silników, silników do napędu samochodów, motocykli, przyczep i naczep, części zamiennych do pojazdów, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych oraz silników elektrycznych, sprzętu fotograficznego, zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych, paliwa, alkoholi, wyrobów tytoniowych i perfum.

Lista wyłączonych towarów jest dłuższa, ale powyżej przytoczono najważniejsze – w ocenie autora – towary nieobjęte zwolnieniami z kas. Warto zaznaczyć, że w niektórych przypadkach rozstrzygnięcie, czy dany towar jest wyłączony ze zwolnienia może wymagać dodatkowego wysiłku – przykładowo, aby ustalić, czy dany komponent może być uznany za „część zamienną”, trzeba będzie odwołać się do kodów Nomenklatury scalonej.

Prawdopodobnie przyczyną zawarcia takich, a nie innych towarów w katalogu wyłączeń jest fakt, że właśnie w obrocie tymi towarami najczęściej dochodzi do nadużyć i nieprawidłowości.

Sprzedaż towarów innych niż te znajdujące się w przywołanym katalogu wyłączeń może, co do zasady, korzystać z omawianych zwolnień.

W przypadku sprzedaży towarów przez Internet na rzecz konsumentów zwolnienie ze stosowania kasy rejestrującej przysługuje, gdy:

  • Podatnik rozpoczyna działalność w danym roku, a kwota szacowanej sprzedaży nie przekroczy kwoty 20 tys. zł., zastosowanej proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności w danym roku. Czyli przykładowo, jeśli podatnik zaczyna działalność 1 lipca (w połowie roku), skorzysta ze zwolnienia, jeśli kwota sprzedaży nie przekroczy 10 tys. zł.
  • Wartość sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczyła kwoty 20 tys. zł albo – jeśli podatnik rozpoczął działalność w poprzednim roku – gdy wartość sprzedaży nie przekroczyła kwoty 20 tys. zł zastosowanej proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności w zeszłym roku.

Warto zaznaczyć, że do kwoty limitu nie wlicza się sprzedaży na rzecz podatników VAT, dostawy nieruchomości oraz sprzedaży środków trwałych.

A co dzieje się gdy przekroczymy kwotę limitu? Okazuje się, że obowiązek nie powstaje od razu, ale dopiero po dwóch miesiącach od przekroczenia tej kwoty. Co więcej, w niektórych przypadkach, nawet jeśli przekroczymy kwotę limitu, a wspomniane dwa miesiące upłyną, to i tak nie będziemy musieli stosować kasy.

Jak to możliwe? Z regulacji zawartej w poz. 36 załącznika do Rozporządzenia w sprawie zwolnienia z kas fiskalnych wynika, że dostawy wysyłkowe towarów mogą być zwolnione z ujęcia na kasie, o ile płatność za nie nastąpiła w całości za pośrednictwem poczty, rachunku bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na rachunek podatnika. Dodatkowym warunkiem jest posiadanie dowodów potwierdzających za co i na czyją rzecz dokonano płatności (niezbędne będą dane nabywcy, w tym adres).

Aby zastosować to zwolnienie, płatność musi zatem być bezgotówkowa. Za taką płatność uznaje się przelew, oraz płatności dokonane z pomocą pośredników płatniczych (np. PAYU lub Bluemedia). Również płatność kartą płatniczą uważa się za płatność bezgotówkową, chociaż w przeszłości organy podatkowe kwestionowały możliwość stosowania zwolnienia, uznając, że płatność kartą to forma zapłaty gotówką. Niekorzystna praktyka w tym zakresie została jednak zmieniona.

A co jeśli płatność następuje za pobraniem i płacimy kurierowi? Czy wówczas zwolnienie z kasy jest możliwe? Organy podatkowe uważają, że płatność gotówką u kuriera – który to następnie kurier wpłaca środki pieniężne na konto – powoduje, że płatność należy de facto uznać za bezgotówkową. W ocenie organów, można zatem w tym zakresie stosować zwolnienie z ujęcia na kasie.

Podsumowując należy wskazać, że jeżeli sprzedajemy towary przez Internet (wysyłkowo) i zastanawiamy się, czy przysługuje nam zwolnienie z kas, to aby rozstrzygnąć tę kwestię musimy:

  • Ustalić, co będziemy sprzedawać oraz czy dany towar jest objęty wyłączeniem ze stosowania zwolnień. Ustalenia tego dokonujemy w oparciu o klasyfikację towaru w Nomenklaturze scalonej. Jeśli towar jest sklasyfikowany do kodu CN objętego wyłączeniem, to nie możemy zastosować zwolnienia.
  • Jeśli towar nie jest objęty wyłączeniem, to zastanawiamy się, czy nasza sprzedaż przekroczy limit 20 tys. zł zastosowany proporcjonalnie do okresu prowadzonej działalności w danym roku oraz czy w zeszłym roku nie przekroczyliśmy tego progu. Jeśli próg nie zostanie (lub nie został) przekroczony, to możemy zastosować zwolnienie.
  • Jeśli przekroczyliśmy próg, to musimy zastanowić się, czy nasze towary były dostarczane przez kuriera i w jaki sposób następowała płatność. Jeśli działo się to bezgotówkowo (przelewem, pocztą, za pobraniem przez kuriera, kartą płatniczą, za pośrednictwem PAYU, etc.), to przy założeniu posiadania danych nabywcy, w tym jego adresu oraz dowodów wskazujących, za co nastąpiła płatność, możemy zastosować zwolnienie z kasy rejestrującej.

KONTAKT

Szymon Raut
Partner
szymon.raut@ptpodatki.pl
(22) 205 22 16