IP BOX

POLSKI ŁAD – ZMIANY W ULDZE B+R ORAZ IP BOX, ULGA NA ROBOTYZACJĘ, ULGA Z TYTUŁU ZWIĘKSZENIA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ORAZ ULGA KONSOLIDACYJNA

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych [dalej: ustawa PIT], ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych [dalej: ustawa CIT] oraz niektórych innych ustaw [dalej: Projekt] zawiera propozycje zmian w już obowiązującej uldze na działalność badawczo-rozwojową [dalej: B+R], oraz w preferencyjnym opodatkowaniu dochodów osiąganych z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej [dalej: IP BOX], a także wprowadza nowe ulgi, które nie funkcjonowały w ramach obecnego systemu prawnego. Poniżej omawiamy najważniejsze zmiany. Moment odliczenia kosztów kwalifikowanych...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.   W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: czynności wykonane po zawarciu umowy pożyczki nie są objęte zwolnieniem z VAT przewidzianym dla usług pośrednictwa;kwestii ustalenia maksymalnej nadwyżki kosztów finansowania dłużnego, jakie mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: zakresu przedmiotowego pojęcia „wartość firmy”, o którym mowa w art. 16b ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy CIT, jako...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.   W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: kodów doładowań GSM, które spółka sprzedaje partnerowi off-line i on-line;korekty dochodowości w stanie prawnym obowiązującym do końca 2018, którą należy kwalifikować jako zdarzenie odrębne od pierwotnych transakcji. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: przesłanek zastosowania wyłączenia z art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy CIT;zakresu ochrony prawnej przysługującej następcy prawnemu,...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikowanych wydatków na zakup ekspertyz, opinii i usług doradczych lub równorzędnych świadczonych lub wykonywanych przez podmioty inne niż jednostki naukowe; a także indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące: sposobu ewidencjonowania operacji finansowych związanych z uzyskiwaniem dochodów z IP BOX; możliwości...

czytaj dalej