PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

  • możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikowanych wydatków na zakup ekspertyz, opinii i usług doradczych lub równorzędnych świadczonych lub wykonywanych przez podmioty inne niż jednostki naukowe;

a także indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące:

  • sposobu ewidencjonowania operacji finansowych związanych z uzyskiwaniem dochodów z IP BOX;
  • możliwości zastosowania ograniczeń wynikających z art. 15e ust. 1 ustawy CIT w związku z korektą cen transferowych;
  • możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia przedsiębiorstwa środków pieniężnych wchodzących w skład zbywanego przedsiębiorstwa.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 19_11_04_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy