podatek u źródła

W RCL OPUBLIKOWANO PROJEKTY ROZPORZĄDZEŃ, KTÓRE CZASOWO ZAWIESZAJĄ STOSOWANIE MECHANIZMU PAY & REFUND DLA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH RACHUNKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB RACHUNKI ZBIORCZE

Do 31 grudnia 2022 r. zawieszone mają być przepisy o obowiązku poboru podatku u źródła przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze w pełnej wysokości połączonego z procedurą dokonania zwrotu podatku. Warto przypomnieć, że w ustawa realizująca w sferze podatkowej program społeczno-gospodarczy Polski Ład, która weszła w życie z początkiem 2022 r. zawierała wiele istotnych zmian w zakresie podatku u źródła (WHT), w tym m.in. wprowadziła efektywnie do systemu podatkowego mechanizm pay & refund (którego stosowanie było we wcześniejszych latach zawieszane...

czytaj dalej

W RCL OPUBLIKOWANO PROJEKTY ROZPORZĄDZEŃ, KTÓRE CZASOWO ZAWIESZAJĄ STOSOWANIE MECHANIZMU PAY & REFUND DLA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH RACHUNKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB RACHUNKI ZBIORCZE

Do 31 grudnia 2022 r. zawieszone mają być przepisy o obowiązku poboru podatku u źródła przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze w pełnej wysokości połączonego z procedurą dokonania zwrotu podatku. Warto przypomnieć, że w ustawa realizująca w sferze podatkowej program społeczno-gospodarczy Polski Ład, która weszła w życie z początkiem 2022 r. zawierała wiele istotnych zmian w zakresie podatku u źródła (WHT), w tym m.in. wprowadziła efektywnie do systemu podatkowego mechanizm pay & refund (którego stosowanie było we wcześniejszych latach zawieszane...

czytaj dalej

TAX ALERT 28/2020 – UMOWA UBEZPIECZENIA NIE JEST ŚWIADCZENIEM PODOBNYM DO UMÓW GWARANCJI I PORĘCZEŃ W ŚWIETLE ART. 21 UST. 1 PKT 2A USTAWY CIT

Uprzejmie informujemy, że w wyroku z 29 września 2020 r. (sygn. III SA/Wa 2694/19) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie [dalej: WSA] orzekł, że umowa ubezpieczenia nie należy do „usług o podobnym charakterze” do usług gwarancji i poręczeń w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy CIT, w związku z tym usługi ubezpieczenia nie podlegają opodatkowaniu podatkiem „u źródła”. Rozstrzygnięcie WSA dotyczyło interpretacji indywidualnej, w której spółka chciała potwierdzić, że nabywane przez nią usługi ubezpieczeń majątkowych oraz ubezpieczeń cargo nie mieszczą się w kategorii świadczeń...

czytaj dalej

TAX ALERT 21/2020 – NOWELIZACJA ROZPORZĄDZEŃ WS. PODATKU U ŹRÓDŁA

Uprzejmie informujemy, iż dnia 24 czerwca br. w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane: rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, orazrozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych [dalej łącznie: Nowelizacja]. Zgodnie z Nowelizacją, przedłużeniu z dnia 30 czerwca 2020 r. na dzień 31 grudnia 2020 r. uległ termin, w jakim wyłączono stosowanie...

czytaj dalej

Zaproszenie na szkolenie

Warszawa (Hotel Bristol), 8 listopada 2019 PODATEK U ŹRÓDŁA – NOWE ZASADY POBORU PODATKU W 2019 Kancelaria we współpracy z firmą szkoleniową CEETA (ceeta.pl) organizuje szkolenie mające na celu przedstawienie nowych regulacji dotyczących zasad poboru podatku u źródła oraz wskazanie metodologii ich stosowania. W trakcie szkolenia wskazane zostaną sposoby zabezpieczenia sytuacji płatnika, w tym procedury i działania, których wdrożenie umożliwi zarządzenie ryzykiem związanym z płatnościami na rzecz podmiotów zagranicznych. Szkolenie przeprowadzą doświadczeni doradcy podatkowi z Kancelarii...

czytaj dalej